Kursusmaterialer til Handicap systemet

Sagsbehandler

Søgning

Huskeseddel H_01_Søg_person_med_handicap_side920.pdf

Opret - ret

Huskeseddel_H_07A_Opret_person_med_handicap_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07B_Tilknyt_diagnose_til_person_med_handicap_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07B_1_Ret_Slet_diagnose_på_person_med_handicap_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07C_Tilknyt_Skoletilbud_kontaktperson_institution_til_person_med_handicap_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07E_Tilknyt_hjælpeforanstaltning_til_person_med_handicap_simpel_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07E_1_Tilknyt_hjælpeforanstaltning_til_person_med_handicap_udvidet_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07E_2_Ret_hjælpeforanstaltning_til_person_med_handicap_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07E_3_Slet_hjælpeforanstaltning_til_person_med_handicap_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07F_Tilknyt_notat_til_person_med_handicap_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07D_Tilknyt_bilag_til_person_med_handicap_side920A.pdf

Huskeseddel_H_07D_1_Ret_Slet_bilag_til_person_med_handicap_side920A.pdf

Udskriv

Huskeseddel_H_07G_Udskriv_rapport_og_breve_på_person_med_handicap_side920A.pdf

Oversigter

Huskeseddel H_14_Overblik_Person_med_handicap_side927.pdf

Huskeseddel H_17_Kontrolsider_side928.pdf

Huskeseddel H_18_Udtraek_hjaelpeforanstaltning_side928E.pdf

Huskeseddel H_18A_Udtraek_institution_side928E.pdf

Huskeseddel H_19_Oekonomi_side928M.pdf

Huskeseddel H_20_Beregn_side928CA.pdf

gennemgang af økonomifunktionen i handicap

Gennemgang af Forløb og Forudsætninger i Økonomifunktion i handicap

eksempler på hjælpeforanstaltninger

Eksempel1: Tilknyt hjælpeforanstaltning_boligændring.pdf

Eksempel2: Tilknyt hjælpeforanstaltning_Støtteperson_med_beregning.pdf

Eksempel3: Tilknyt hjælpeforanstaltning_Institutionsophold_med_beregning.pdf

Eksempel4: Tilknyt hjælpeforanstaltning_Lommepenge_døgntakst_med_beregning.pdf

Eksempel5: Tilknyt hjælpeforanstaltning_Lommepenge_månedstakst_med_beregning.pdf

Eksempel6: Tilknyt hjælpeforanstaltning_beskæftigelsesvederlag_med_beregning.pdf

Superbruger

Hjælpeforanstaltning

Huskeseddel H_02_Søg_hjælpeforanstaltning_side921.pdf

Huskeseddel H_08_Opret_Hjælpeforanstaltning_side921.pdf

Huskeseddel H_08_1_Ret_slet_Hjælpeforanstaltning_side921.pdf

Huskeseddel H_08A_Tilknyt_sats_til_Hjælpeforanstaltning_side921S.pdf

Huskeseddel H_08B_Ret_Afslut_slet_sats_til_hjælpeforanstaltning_side921S.pdf

Institution

Huskeseddel H_03_Søg_Institution_side922.pdf

Huskeseddel H_09_Opret_Ret_slet_Institution_side922.pdf

Huskeseddel H_10_Tilknyt_sats_til_Institution_side922S.pdf

Huskeseddel H_10A_Ret_Afslut_slet_sats_til_Institution_side922S.pdf

Kontaktperson

Huskeseddel H_04_Søg_Kontaktperson_side923.pdf

Huskeseddel H_11_Opret_Ret_Slet_Kontaktperson_side923.pdf

Skoletilbud

Huskeseddel H_05_Søg_skoletilbud_side924.pdf

Huskeseddel H_12_Opret_Ret_Slet_Skoletilbud_side924.pdf

Udvalg

Huskeseddel H_06_Søg_Udvalg_side925.pdf

Huskeseddel H_13_Opret_Ret_Slet_Udvalg_side925.pd