Kursusmaterialer til Handicap systemet

Oversigt over kursusmaterialet opdelt i materialer til sagsbehandling og til superbrugeropsætning af systemet.

Indhold:

Sagsbehandler

Søgning

Søg person med handicap

Opret - ret - slet oplysninger til person med handicap

Opret person med handicap

Tilknyt diagnose til person med handicap 

Ret/slet diagnose

Tilknyt udredning til person med handicap

Tilknyt handleplan til person med handicap

Tilknyt boligforhold til person med handicap

Tilknyt venteliste til person på boligforhold 

Ret/slet person på boligventeliste

Tilknyt retlig status til person med handicap

Tilknyt notat til person til person med handicap

Tilknyt bilag til person med handicap 

Tilknyt dokument til bilag

Ret/slet bilag og bilagsdokument 

Tilknyt bevilling til person med handicap

Ret/slet bevilling til person med handicap

Tilknyt støtteforanstaltning - simpel til person med handicap

Tilknyt støtteforanstaltning - udvidet til person med handicap

Ret støtteforanstaltning til person med handicap

Slet støtteforanstaltning til person med handicap

Tilknyt samtaler til person med handicap

Opret samtale på person med handicap

Tilknyt udviklingsplan til person med handicap

Tilknyt omsorgsplan til person med handicap

Tilknyt uddannelsesplan til person med handicap

Slet uddannelsesplan på person med handicap

Tilknyt beskæftigelsesplan til person med handicap  (afventer færdigudvikling)

Tilknyt  ICF Funktionsevne-beskrivelse til person med handicap

Tilknyt ICF Handleplan til person med handicap

Tilknyt ICF Funktionsevne-vurdering til person med handicap  

Tilknyt ICF Skema til handleplan til person med handicap

Tilknyt registrering af Synspunkter (under udvikling)

Tilknyt registrering af Notifikationer (under udvikling)

Udskriv

Udskriv rapport/oversigt over person med handicap

Udskriv breve

Oversigter

Diverse statistikker Side 926

Overblik over person med handicap Side 927

Overblik over person med handicap - Avanceret Side 927

Kontrolsider Side 928

Superbruger

Uddannelsesadministration side 918

Opret/ret/slet beskæftigelse

Opret/ret/slet uddannelser

Opret/ret/slet uddannelsesinstitutioner

Administration side 919

Boligventelister

Opsætning af arbejdsdage

Frister for støtteanmodninger

Overblik over personer med handicap og støtteanmodninger


Hjælpeforanstaltning side 921

Søg støtteforanstaltning

Opret støtteforanstaltning

Ret/slet støtteforanstaltning

Tilknyt sats støtteforanstaltning

Ret/afslut/slet sats støtteforanstaltning

Institution side 922

Søg institution

Opret/ret/slet  institution

Tilknyt sats til  institution

Ret/afslut/slet sats til institution

Opret venteliste til institution

Søg/ret/slet venteliste til institution

Kontaktpersoner side 923

Søg bisidder

Søg kontaktperson

Søg støtteperson

Søg støttepersonkoordinator

Opret/ret/slet bisidder

Opret/ret/slet kontaktperson

Opret/ret/slet støtteperson

Opret/ret/slet støttepersonkoordinator

Skoletilbud side 924

Opret/ret/slet skoletilbud

Søg skoletilbud

Udvalg side 925

Opret/ret/slet udvalg

Søg udvalg

Paragraf og kapitel side 929

Opret og slet kapitel og paragraf

Søg paragraf

Eksempler på hjælpeforanstaltninger

Eksempel1: Tilknyt hjælpeforanstaltning_boligændring.pdf

Eksempel2: Tilknyt hjælpeforanstaltning_Støtteperson_med_beregning.pdf

Eksempel3: Tilknyt hjælpeforanstaltning_Institutionsophold_med_beregning.pdf

Eksempel4: Tilknyt hjælpeforanstaltning_Lommepenge_døgntakst_med_beregning.pdf

Eksempel5: Tilknyt hjælpeforanstaltning_Lommepenge_månedstakst_med_beregning.pdf

Eksempel6: Tilknyt hjælpeforanstaltning_beskæftigelsesvederlag_med_beregning.pdf

Gammelt materiale vedr. økonomisk oversigter side 928

(Økonomikontrollen udgår ved overgang til Prisme)

Økonomisk oversigt hjælpeforanstaltninger

Økonomisk oversigt institutioner

Økonomisk oversigt side 928

Beregning af forbrug