Oprette en ny printer i Winformatik (Windows 2003)

  • Printeren skal være oprettet i Windows og være tilknyttet en spooler på sædvanlig vis.
  • Printeren skal være oprettet af brugeren XXXKOM\MTSsa på winfo-serveren.
  • Printeren skal være oprettet i side 017 med angivelse af Netværksnavn.

Sletning af printer

  • Slet printeren fra side 017.
  • Som brugeren XXXKOM\MTSsa slettes printeren på winfo-serveren.
  • Printeren slettes fra den spooler, den er tilkoblet.

Netværksnavn

Netværksnavn i side 017 skal ikke udfyldes med "\\servernavn\sharenavn". Det skal udfyldes med "\\servernavn\printernavn på printserver". I de fleste tilfælde vil sharenavn være det samme som det navn printeren har på printserveren; men det behøver ikke at være tilfældet.

Print til fjerne printservere

En printserver som befinder sig på en destination med langsom netværkstilgang (typisk destinationer som er opkoblet via satellit) kan det være problematisk at få afviklet store printjobs. En brugbar løsning er, at fjernprinteren tilgås via LPR. Modellen som anbefales er:

  • På fjernprintserveren installeres support for LPR
  • På Winfo-serveren oprettes printeren lokalt og der oprettes en LPR port (her skal fjernprintserverens IP-adresse og printernavn være kendte)