Stedkodebegrænsning

Beskrivelse

Der gives en mulighed for at begrænse bogføring geografisk, dvs baseret på stedkoder. Begrænsningen anvendes i side 300/316 Bilagsregistering, i side 301/317 Kasseregistrering/Udligning og i side 307 Straksbogføring . Begrænsningen anvendes ikke i øvrige sider, der kan bogføre.

Dele

Systemet består af flere dele:

  1. Side 352: Hvor stedkoder oprettes
  2. Side 350: Side, der anvendes til at give en posteringskonto en stedkode
  3. Side 356: Sider knytter stedkoder til den enkelte bruger
  4. Side 300/301/307/316/317: Bogføringssider, der anvender stedkode-rettighederne oprettet med side 356

352: Stedkoder

Eksempel:

350: Tilknytte konto til stedkode

Eksempel:

Bemærk at side 350 kan fremsøge konti uden stedkode:

Husk at sætte Niveau til 0 før søgning (konti med niveau større end nul kan ikke have stedkode)

En art har tilknyttet stedkoder via dens samlekonto.

Eksempel:

Ud af de to ovenstående kan udledes at art 1242 har stedkode 2.

356: Tilknytning af stedkoder til brugere

Eksempel

Brugeren akk har ret til at bogføre på konti med stedkode = 4 (samt konti helt uden stedkode).

Brugeren ipp har ret til at bogføre på alle konti, undtagen de konti, der har stedkode = 4.

300/301/307/316/317: Bogføring

Konti/arter med stedkode kan kun anvendes af brugere, der via side 356 har ret til den pågældende stedkode.

Konti/arter uden stedkode kan alle brugere frit bogføre på.

I side 301/317 kan der bogføres på åbne poster uanset stedkoden for disse posters art.

I side 307 foretager systemet kun stedkode-kontrol hvis der anvendes Straksbogføring. Hvis side 307 kun anvendes til registrering, og selve bogføringen af bilagene sker i side 308, så er der ikke nogen stedkode-kontrol. I stedet for kan man med fordel anvende kontrol af attestation og anvisning - se mere.

Kontrollen udføres kun hvis systemkonstant nr. 300 "Kasse- og Bilags- registrering afhænger af StedKode (J/N)" er lig med J. Hvis den er lig med N, så kan der frit bogføres uanset rettigheder i side 356. Systemkonstanten kan ændres med side 16 under Systemadministration.