Teknisk integration mellem Winformatik og Prisme

Resume:

Integrationen mellem Winformatik og Prisme foregår ved at Winformatik danner filer der indeholder bogføringsoplysninger. Disse filer overføres via en sikret FTP protokol til et fildrev som et Prisme-job læser filerne fra. Filerne dannes af Winformatik i de udvekslingformater som Prisme foreskriver og det er op til Prisme at fortolke filernes indhold således at der dannes de ønskede posteringer i Prisme. Prisme leverer ikke nogen filer eller bogføringsoplysninger tilbage til Winformatik.
Størstedelen af det øvrige materiale om integration mellem Winformatik og Prisme omhandler filformater og den rette fortolkning heraf.
Dette afsnit handler om hvorledes disse filer (herefter kaldet G/Q filer) håndteres, fra det tidspunkt hvor G/Q filerne dannes i Winformatik og indtil de er afleveret til Prisme.

Autorisation:

Der oprettes en kommunespecifik FTP brugerid som tildeles et password som kun kendes af kommunen (og dennes IT operatører). Det fremgår af brugernavnet at det er beregnet til ftp, handler om Winformatik og gælder for den pågældende kommune.
Ved pålogning med denne FTP-bruger giver Prismesystemet adgang til en biblioteksstruktur hvor første niveau angiver kommunens navn - hvilket skal korrespondere med det led i brugernavnet som angiver kommunenavnet.
Andet niveau angiver om der er tale om produktions eller test data
Tredje biblioteksniveau benyttes til at skille G-filer fra Q-filer. Dette biblioteksniveau (G eller Q) skal korrespondere med navnestandarden for G/Q filer hvoraf bogstavet G eller bogstavet Q også indgår.

Eksempel på filstruktur fra Kommuneqarfik Sermersooq (klip fra FileZilla):

Billede af filstruktur - eksempel fra SE

Bemærk, at Prisme-jobbet flytter filerne ud af mapperne. Det betyder at efter en vis tid kan man ikke mere se filer, der tidligere er sendt.

Hvis der efter længere tid ligger filer i en af mapperne, så er det et tegn på at Prisme-jobbet ikke er fuldført.

Filnavne

Filerne har navne efter denne struktur:

[side i Winformatik]-[regnskabsår]-[kørselsnummer]-[filtype].txt

Eksempel:

586-19-325-G.txt

586-19-325-Q.txt

Filerne stammer fra Winformatik side 586 A-bidrag, regnskabsår 2019, kørselsnummer 325, filtype G hhv Q.

Afsendelsen af Forsendelse:

I takt med at kommunens medarbejdere i de forskellige forvaltninger, udfører sagsbehandling i Winformatiks fagmoduler, opstår løbende information som skal afleveres til økonomisystemet. Det kan eksempelvis være udbetalinger, opkrævninger osv. Disse informationer omsættes i Winformatik til en eller flere af de såkaldte G/Q filer, efter de regler som gælder for de enkelte Winformatik fagmoduler. G/Q filerne sættes derefter i en slags forsendelseskø i Winformatik.
Denne forsendelseskø i Winformatik indeholder med andre ord alle de G/Q filer som enten er dannet siden sidste gang køen blev tømt eller som det af en eller anden grund ikke er lykkedes at uploade ved tidligere forsøg på at tømme køen.
Winformatik forsøger efter et bestemt tidsmønster at uploade de G/Q filer der ligger klar i forsendelseskøen.
I Sermersooq køres: klokken 05.00, 11.00 og 15.00.
I Qeqqata køres hvert 5. minut.
Prisme-jobbet kører efter et tidsmønster, der er afpasset efter ovenstående; men det præcise mønster kendes ikke af Winformatik-support.
Winformatik indeholder omfattende kontroller af at hver G/Q fil sendes een gang og kun een gang. Der findes en Winformatik side 333 hvor man kan se status på overførsel af G/Q filer til Prisme

Side til kontrol af status på G/Q filer. Eksempel fra Winformatik i Kommuneqarfik Sermersooq:

Billede af Winformatik side 333 overblik over G/Q filer - eksempel fra SE