Vejledning vedrørende Skype For Business

Skype for Business (SfB) bruges til at afholde internet-møder med mulighed for at tale, overføre video via kamera, præsentere skærm m.m.

Den enkelte medarbejder skal være oprettet i organisationens SfB-server. Desuden skal SfB-programmet være installeret på medarbejderens PC. Kontakt organisationens IT-support vedr. disse to punkter.

Arrangere et møde via Outlook (forudsat SfB-programmet er installeret):

Invitationen ser sådan ud:

Arranger mødet som et alm. Outlook-møde, og tryk Send.

Deltagere som har SfB-programmet installeret kan deltage via "Deltag i Skype-møde". Deltagere som ikke har SfB-programmet installeret kan deltage via "Prøv Skype Web App".

Hvem skal arrangere et møde?

Hvis der er tale om et møde hvor både en organisation (en kommune) og eksterne som f.eks. KIMIK deltager, så vil det være en fordel at mødet arrangeres af organisationen. Det giver en bedre oplevelse når man er på et netværk  "tæt" på den arrangerende server.

Præsentation af skærm

Hvis samtalen er 1-til-1 så kan begge deltagere præsentere for den anden - også selv om de er på hver sit netværk.

Men hvis der er tale om et møde med flere deltagere, så kan som udgangspunkt kun deltagere på samme netværk som arrangøren præsentere. Hvis deltagere fra et eksternt netværk skal præsentere, så kan man benytte denne fremgangsmåde (udføres af arrangøren):

Tryk på den runde knap med 3 personer øverst til venstre i vinduet:

Højreklik på ekstern deltager, og vælg:


Nu kan den eksterne deltager præsentere sin skærm.