Inkasso webservices

Består af en WCF service der udbydes fra https://seservice.kaqa.sullissivik.gl/InkaDebitorService.svc

Servicen kan benyttes til søgning blandt debitorer i Winformatik. Der er tale om en generel service, der kan benyttes af 3. parts produkter. Udviklet til anvendelse af RenoWeb i Sermersooq oktober 2014. Benyttes pt ikke i andre kommuner.

Nærmere information om hvordan den kaldes og hvordan man autoriseres til at kalde den kan fås ved henvendelse til KIMIK iT

WebService RenoWeb beskrivelse

Bemærk: Efter overgang til Prisme (januar 2018) må det antages at SE ikke mere benytter servicen.