Inkasso webservices

Består af en WCF service der udbydes fra https://qeservice.kaqa.sullissivik.gl/InkaDebitorService.svc

Nærmere information om hvordan den kaldes og hvordan man autoriseres til at kalde den kan fås ved henvendelse til KIMIK iT

WebService RenoWeb beskrivelse

Bemærk:Eneste inka service er pt. beregnet til Renow web i SE og benyttes (per okt. 2014) ikke i nogen andre kommuner