KOMLIS

KOMLIS står for Kommunal Ledelsesinformation. KOMLIS omfatter diverse statistikker, f.eks. statistikker, der sammenligner forbrug på tværs af kommunerne.

Områder (pr. 21. marts 2019)

 • 88 KOMLIS - Pension 
 • 89 KOMLIS - Særlige Ark
 • 90 KOMLIS - Skat
 • 91 KOMLIS - Social 
 • 92 KOMLIS - Saldoark 
 • 93 KOMLIS - Registrant
 • 94 KOMLIS - Inkasso
 • 95 KOMLIS - Løn
 • 96 KOMLIS - Ledighed
 • 97 KOMLIS - Erhverv
 • 98 KOMLIS - Befolkningsbevægelser
 • 99 KOMLIS - Budget

Statistikkerne er tilgængelige via sider i Winformatiks delsystem KOMLIS.
For at kunne anvende KOMLIS i Winformatik, skal slutbrugeren have normale rettigheder i Winformatiks sikkerhedssystem. Det administreres af kommunens normale sikkerhedsadministrator (med side 12 under Systemadministration).

Formater

Der udgives ark i 2 formater: 

 • PowerBI, som er et stærkt geografisk og grafisk præsentationsværktøj (.pbix)
 • Excel 2013/2016 med PowerPivot, som er et talbehandlingsmæssigt stærkt værktøj (.xlsx)

For at kunne anvende PowerBI og Excel med PowerPivot, skal disse programmer/tillægsprogrammer til Excel være installeret på slutbrugerens PC. Dette kan IT-afdelingen hjælpe med. Se mere under hjælpeteksten til de enkelte sider.