Handicap - Eksportdel

Indledning

17.10.2019 -Referat af møde for tilpasning af export i handicap systemet

28.03.2019 -Referat af møde om tilpasning af export i handicap system

13.03.2019 - referat af møde om tilpasning af export i Handicap system

05.03.2019
Der ønskes en tilpasning af de statistikker og data der kan trækkes ud af Handicapsystemet. Det skal både bruges til IPIS, Excel og PowerBI eller lignende visualiseringsprogram. Der ønskes desuden kvantificering (fx antal støttetimer, antal bevillinger, omkostninger pr bevilling, eventuelt andre parametre) og opdeling iht. budgetår.

Faggruppen foreslår at der afholdes 1-2 telefonmøder i den mellemkommunale faggruppe om dette i løbet af marts, så man kunne blive enige om samme dataformat og så processen med bl.a. indhentning af statistik kunne blive så automatisk som muligt.

Indledende oplæg til systemet:

  1. Modulet bør kunne selv ændre status fra børn til voksne når personen bliver 18 år.
  2. Der burde være muligt at registrere ophold i handicapvenlige boliger (og selve boligerne).
  3. Der burde være muligt at registrere ophold på ældreinstitutioner (og selve ældreinstitutioner).
  4. Der burde være muligt at registrere personer på ventelisten (med info om ”til hvad”).
  5. Overskrifter område bør forenkles med navn på distriktet (Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq – samt eventuelle bygder).
  6. Status ”Børn og unge” bør forenkles til ”Børn”.