Side 864 Renovation - Rapporter
Vælg først fra listen af mulige rapporter og sæt hak i en af dem. Tryk på knappen Næste: Hvis der er mulighed for at angive parametre vil de vise sig nu. Udfyld parametre og tryk på OK knappen.

Hvis du ikke udfylder parametre, så vises f.eks. aftaler fra alle lokaliteter. Du kan nu vælge at udskrive til skærm, email eller printer og i pdf eller Word format.