Release 1.5

Indhold:

Omfang

Omlægning af de gamle billeder 326, 329, 345, 346 og 350 til Winformatik.

Ud over de generelle brugergrænsefladeforbedringer er af andre ønsker:

 • Vedligehold og bogføring af påligningslister skal styres individuelt pr. bruger. (Bruger, art) sammenkobling.
 • Registreringskode. Brugerens adgang til at arbejde med konti styres af hans registreringskode. "arbejde" kan her betyde: a.bogføre, b.budgetlægge, c.andet

Design

Det foreslås, at der i første omgang kun laves nye udgaver af 326, 329, 345, 346 og 350. Styring af påligning foreslås udsat til påligning implementeres i Winformatik. Registreringskode foreslås udsat til bogføring (bilags- og kasse-registrering) implementeres i Winformatik.

Under faggruppe-møde 20. aug 2002 tilkendegav ILU og QAS, at der ikke er særlig stort behov for at kunne styre individuelt pr. bruger. Budgetlægning kan styres via budgetlæsning med regneark, idet hver enkelt modtager et regneark, hvori kun relevante konti optræder.

326 Udskrift af registrant kontrol-liste

Der laves en udskrift svarende til den eksisterende, dog således at kun kan bestilles til og med måned, og ikke for bestemte journal-numre. Der er ikke særlig stort behov for at kunne bestille for bestemte journal-numre. Det er dog OK at lave det, hvis det ikke er nogen væsentlig udvidelse.

Antallet af uoverensstemmelser skrives på udskriften - uanset om det er nul eller flere

329 Overfør økonomital til Excel

Som udgangspunkt skal nye 329 danne et regneark i stil med det som budget-392 laver - altså med formler for sum-konti. Det skal blot kunne bestilles for et bestemt kontoområde, fagkoder m.v. som f.eks. bogh-340 balance og budget-397 budget kan.

I bestillingsbilledet skal man kunne udvælge hvilke kolonner man vil have i regnearket. Måske også rækkefølgen.

Kolonner
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sup
Forbrug
Akk.forbrug
Budget
Akk.budget

Akk. betyder akkumuleret til og med måneden.

Systemet foreslå følgende i de 4 * 13 check-felter når siden startes:

 • Hak i Forbrug til (men ikke med) indeværende måned og hak i Budget i resten af månederne.
 • Der er ikke hak i nogen af Akk.felterne.

Konto-nummer og navn skal altid med.

I første omgang laves regnearket, så budgettal altid er incl. tillægsbevilling. Det kan eventuelt senere laves så der bliver en checkbox til "Incl. tillægsbevilling". Der er hak i checkboksen når siden starter. Hvis hakket fjernes, så bliver budgettal excl. tillægsbevilling.

Når udtrækket vises i Excel har brugeren mulighed for at tilføje nye kolonner med de yderligere udregninger, som måtte ønskes. 

Der er kommet forslag om at indbygge grafer i regnearket. Dette udsættes i første omgang. I stedet undersøger Henrik Rafn om graferne fra side 311 kan anvendes.

345 Opstart af nyt regnskabsår

Kontroller før åbning:

 • Ingen ikke-dagsafsluttede posteringer.
 • Antal åbne år må højst være en før nyt år åbnes.
 • Ingen bogføring i gang.

Før åbning spærres alle terminaler for bogføring

Efter åbning ophæves spærringen.

Bemærk: Siden kan ikke bruges til at genåbne et regnskabsår. Her skal 346 bruges.

346 Luk/genåbne regnskabsår

Skal laves som liste over regnskabsår med check-box for Lukket - i stil med budg-375. Kan bruges til at lukke = sæt hak i Lukket, og genåbne = fjern hak i Lukket.

Der må højst være to åbne regnskabsår ad gangen - og det skal være de to seneste. Hvis der kun er et åbent, så skal det være det sidste.

Må ikke kunne lukke hvis der findes ikke-dagsafsluttede posteringer for året:

350 Vedligehold af kontoplan

I den gamle var der flere felter, som kun kunne indtastes ved Ændring af posterings-konto, ikke ved Oprettelse af posterings-konto.

Alle felter skal være mulige i begge tilfælde.

Den gamle udgave startede en generering af kontoplans-hierarki efter ændringer.

Hierarkiet bruges kun af ur-gamle udskrifter:

 • Informatik budget-udskrifter (anvendes ikke mere af KAQA-kommuner)
 • Billede 329 Eksport fra økonomisystem - bruges stadig af enkelte brugere
 • Kalkulation af saldotal på overskriftsniveau - bruges kun i forbindelse med dagsafslutning
 • Billede 320 Balance. Er erstattet af Billede 340 i Informatik og Side 340 i Winformatik - 320 bruges muligvis stadig af enkelte brugere

Det foreslå at generering af hierarki skal ikke kaldes fra den nye side 350. Genereringen  lægges i stedet ind i forbindelse med dagsafslutning (før kalkulation af saldotal)

D.v.s. efter en ændring i kontoplanen, så skal man vente på førstkommende dagsafslutning før billede 329+320 afspejler ændringen. Det må absolut være til at leve med.

Billede 329 har været anvendt af 9 personer i Nuuk i perioden maj-juli 2002. Der er ikke nogen i ILU eller AMM, der har anvendt billedet i den periode.

Hanne Mark, Nuuk kommune, har følgende ønsker til en ny side 350:

Det gamle billede havde en fejl med at man ikke kunne indtaste 10 cifre, når man skulle omdøbe en konto. Denne fejl skal naturligvis ikke føres med over i den nye side.

Det er ønskeligt at kunne omdøbe alle konti (overskrifter og posteringskonti) under en bestemt konto på en gang. F.eks. omdøbe alle konti, der starter med 4602 til at starte med 4703 i stedet for. KANUKOKA har en omlægning af standard-kontoplanen i støbeskeen, hvor dette bliver relevant.

Ved oprettelse af en serie konti, f.eks. de konti som hører til et anlægsprojekt, ønskes at man ikke skal genindtaste de første x cifre, som er ens for hele serien. 

I det gamle system har der været besvær for brugerne med at forstå hvordan man opretter en sum-konto, der f.eks. summer konti med samme 8 startcifre. Muligvis skal konti-niveau skjules mere end det er i det gamle billede. I det gamle billede foreslår systemet et niveau ud fra antal cifre i konto-nummeret. Bemærk dog: i de forskellige kommuner har der traditionelt være forskel på hvordan niveau-tallene er brugt i forhold til antal cifre. Ellers er der primært tale om ønske om bedre brugervejledning.