Inkassosager

Indhold

Indledning

I det følgende beskrives sider og udskrifter i Winformatiksystemet, der kan bruges i forbindelse med styring af inkasso-sager.

Efter inkasso-områdets overgang til Skattestyrelsen (april 2008) anvendes systemet udelukkende til styring af A-bidrag.

Princip

Princippet er, at der på bestemte arter kan oprettes inkasso-sager. En sag består af følgende oplysninger:

 • Artsnummer (tvunget)
 • Kundenummer (tvunget)
 • Løbenummer (tvunget, automatisk oprettet)
 • Barns CPR-nummer (kan være tvunget)
 • Bidragsberettiget (kan være tvunget)
 • Intern note (valgfri)
 • Ekstern note (valgfri)

Ved bogføring på en art, der har sagsstyring, skal posteringens reference-nummer udpege en sag på den pågældende kunde. Herved sikres, at der ud fra alle posteringer kan findes de nødvendige oplysninger om sagen.

Sider

Nr Navn
260 Inkasso-sager
261 Udskrift af inkasso-sager

Arter

Al opsætning vedrørende sager sker med side 350 og 353 under Bogholderi. Se efterfølgende eksempel på opsætning.

Side 350

I feltet Referencetype vælges "Inkasso sagsnr" (ISN), hvis der skal være sagsstyring, når der bogføres.

Side 353

Under Type vælges en eller flere af følgende:

INKASG Inkassosag kan oprettes på denne art
SAGBDB I en inkassosag med denne art skal bidragsberettiget være angivet
SAGBRN I en inkassosag med denne art skal barn være angivet

Bogføring generelt

Ved følgende bogføring kontrollerer systemet at et løbenummer fra en sag for den pågældende kunde på den pågældende art, er anført som reference: 

 • Bilagsregistring
 • Kasseregistrering
 • Påligning m/u modregning

Kravet gælder ikke forudbetaling.

Systemet laver ingen automatiske posteringer.

Sagsnummer på eksisterende postering

Hvis man ønsker at tilknytte løbenummer på en sag til en eksisterende postering, som er lavet før opsætning af sagssystemet, så kan det gøres ved at skrive løbenummeret i reference-feltet med side 315.

Udskrifter

Side 264: Udskrift af årsopgørelse vedr. A-bidrag

Med denne side kan der udskrive årsopgørelser vedr. Underholdsbidrag.

Meningen er, at der i januar skal udskrives to eksemplarer:

 • 1 sendes til bidragspligtige
 • 1 sendes til Skattestyrelsen