Tillægsbevillinger

En tillægsbevilling består af følgende oplysninger:

 • Budgetår
 • Regnskab (oftest Kommunen)
 • Dato
 • Udvalg - kan udelades
 • Møde-nr - kan udelades
 • Punkt-nr - kan udelades
 • Bemærkninger - kan udelades
 • Et antal konti, hver med oplysning om følgende:
  • konto-nummer
  • Bemærkninger - kan udelades
  • bevillingens beløb for budgetåret
  • bevillingens beløb for overslagsår - kan udelades
  • fordeling af budgetårets beløb på måneder

På en tillægsbevilling vises summen af de enkelte kontis beløb. Eksempel (i eksemplet arbejdes der med 4 overslagsår):

Konto  1999  2000  2001  2002  2003
6001320110  10  11  12  13  14
6001320111  -10  -11  -12  -13  -14
I alt  0  0  0  0  0
Alle beløb er i hele 1000 kr.

Når der klikkes på konto-nummer, vises beløb for kontoen. Eksempel:

Tillægsbevilling:
Overslag 2000:
Overslag 2001:
Overslag 2002:
Overslag 2003:
Jan:
Feb:
Mar:
Apr:
Maj:
Jun:
Jul:
Aug:
Sep:
Okt:
Nov:
Dec:
Sup:
Ialt: 10
Alle beløb er i hele 1000 kr.

Der kan bestilles to typer udskrift af tillægsbevillinger:

 1. Sorteret efter dato
 2. Sorteret efter konto

Type 1 viser de enkelte tillægsbevillinger, og herunder de konti, der indgår med beløb og sum for budgetår og 3 overslagsår.

Type 2 viser de enkelte konti, og herunder de tillægsbevillinger, der har været i den periode, der er bestilt for.

Månedsfordeling vises ikke på udskrifterne af tillægsbevilling. Ønskes månedsfordeling og/eller overslagsår ud over de tre udskrevet, så kan der tages en skæmkopi af siden, der viser tillægsbevillinger.