Integration mellem Winformatik-fagmoduler og Prisme

November 2016

Indhold

Modulernes fremtidige placering

Winformatiks moduler med angivelse af hvilke der overtages af Prisme, og hvilke der forbliver som en del af Winformatik. Aftalt under "snitflade-møde" 15.-16.november 2016 i Nuuk.

Delsystem Modul Sider Winformatik - fag Prisme
Bogh Bogføring, kontoplan m.v. 3xx, bortset fra 36x (skygge) x
Bogh Rekvisitioner 365 - 368 x  
Bosc Familiebudget 580 + 595 x  
Bosc A-bidrag 585 + 586 x  
Budg Budget 370 - 399   x
Dagi Daginstitution 501 - 525 x  
Dagi Daginstitution, selvbetjening Sullissivik.gl x
Erhv Brætsalg 415 - 418 x  
Erhv Institutionssalg 410   x
Folk Folkeregister 100 - 130 x  
Folk Folkeregister, bopælsattest Sullissivik.gl x
Info Systemadministration 010 - 039 x  
Inka Debitor 2xx, bortset fra 26x, 27x og 28x   x
Inka Bidragssager (Kun Nuuk/SE) 26x   x
Inka Betalingsservice 27x   x
Inka Inddrivelse 28x   x
Krdi Kreditor 360 - 362   x
Krdi Betalingsservice plus 363   x
Led Ledighed 530 - 549 x  
Lon Grænseflade til lønsystem 40x   x
Skat Skat 440 - 459 x  
Soc Børnetilskud 550 - 554 x  
Soc Børnetilskud, beregning Sullissivik.gl x
Soc Barselsdagpenge 555 x  
Soc Sociale udbetalinger 560 - 568 x  
Soc Off. hjælp (Skattestyrelsen) 569   x
Soc Boligsikring 570 - 575 x  
Soc Boligsikring, beregning Sullissivik.gl x
Soc Journalark 576 - 579 x  
Soc Pension 900 - 909 x  
Soc Pension, beregning Sullissivik.gl x
Soc Handicap 920 - 929 x  
Soc Anbragte børn 930 - 939 x  
Tekn Renovation (ikke Sermersooq pr. 2018) 860 - 865 x  
Tekn Bygningsregister 880 - 899 x  
Tekn RenoWeb (kun Sermersooq) 866 - 867   x
Tekn Affald / ScanVægt (kun Sermersooq) 868 - 869   x

Afhængigheder på tværs af systemgrænserne

I de tilfælde hvor et modul har en afhængighed af et andet, og de to moduler ligger på hver sin side af grænsen, skal der findes en måde at håndtere denne afhængighed fremover.

Der ses bort fra at alle moduler kan siges at være afhængige af systemadministration i forbindelse med brugeroprettelse, rettighedstildeling, m.v. Det antages at Prisme opbygger sin egen administration af dette.

Fag-Modul Retning Øk-Modul Emne Frekvens Udløst af
(alle) <- Debitor Kunde-nummer og oplysninger om kunde/borger/leverandør    
(alle) <- Bogføring, kontoplan m.v. Posteringskonti, arter og åbne regnskabsår    
Rekvisistioner <- Intet ud over Kunde, Arter og Konti      
Familiebudget <- Intet ud over Kunde, Arter og Konti      
A-bidrag (586) -> Bogføring, kontoplan m.v. Bogføring, regningsgrundlag Cirka dagligt Operatør
A-bidrag <- Intet ud over Kunde, Arter og Konti      
Daginstitution (522) -> Bogføring, kontoplan m.v. Bogføring, regningsgrundlag Pr. måned Operatør
Daginstitution (501) <- Debitor Side, der viser om forældre har gæld Efter behov Operatør
Brætsalg (417) -> Bogføring, kontoplan m.v. Bogføring 1-5 gange pr. uge Operatør
Brætsalg <- Kreditor Har fisker/fanger en bankkonto? Efter behov Operatør
Folkeregister <- Intet ud over Kunde      
Systemadministration <- Intet      
Ledighed <- Intet ud over Kunde      
Skat <- Intet      
Børnetilskud (552) -> Bogføring, kontoplan m.v. Bogføring Pr. måned Operatør
Børnetilskud <- Intet ud over Kunde      
Sociale udbetalinger (562) -> Bogføring, kontoplan m.v. Bogføring Daglig Operatør
Sociale udbetalinger <- Intet ud over Kunde og Arter      
Boligsikring (571) -> Bogføring, kontoplan m.v. Bogføring Pr. måned Operatør
Boligsikring <- Bogføring, kontoplan m.v. Aflæsning af måned ud fra postering foretaget af boligsikring selv. Efter behov Operatør
Journal-ark <- Bogføring, kontoplan m.v. Side, der viser sociale ydelser Efter behov Operatør
Pension <- Bogføring, kontoplan m.v. Oplysninger om udbetalt pension Pr. måned KIMIK IT IT
Pension <- Bogføring, kontoplan m.v. Afstemning mellem beregnet og faktisk bogført Pr. måned Operatør
Handicap <- Bogføring, kontoplan m.v. Opgørelse af bestemte sociale ydelser Efter behov Operatør
Anbragte børn <- Bogføring, kontoplan m.v. Opgørelse af bestemte sociale ydelser Efter behov Operatør
Alle sociale moduler <- Bogføring, kontoplan m.v. Økonomisk status for personer (side 201 + 327) Efter behov Operatør
Renovation (861) -> Bogføring, kontoplan m.v. Bogføring, regningsgrundlag Pr.måned eller pr. kvartal Operatør
Bygningsregister <- Intet      
Bopælsattest via Sullissivik.gl -> Bogføring, kontoplan m.v. Bogføring af betaling for bopælsattest. NB: For tiden (april 2015) er attesten gratis i alle kommuner. Efter behov Borger

Listen og beskrivelsen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Se detaljer, hvor Fag-modul er afhængig af Øk-modul

Prisme dokumentation

Snitflader: Winformatik -> Prisme

Emne Modkonto Betalingsart (10Q)  
417 - Brætsalg   n/a  
522 - Daginstitution 94-07-00-90-01 100  
552 - Børnetilskud   n/a  
562 - Sociale udbetalinger   n/a  
571 - Boligsikring   n/a  
586 - A-bidrag 94-07-00-90-02 210  
861 - Renovation 94-07-00-90-03 120 NB: Skal ikke bruges i Sermersooq - overgår fuldt til RenoWeb pr. 1/1-2018

Prisme FTP program

Prisme FTP overførselsprogrammet anvender følgende systemkonstanter:

 • 4000: ERP(Prisme) FTP: Mappe til G-filer på remote FTP site
 • 4001: ERP(Prisme) FTP: Mappe til Q-filer på remote FTP site
 • 4002: ERP(Prisme) FTP: Modtager(e) af fejlmeldings-mail(s). Flere adr. adskilles med semikolon eller komma. Kan efterlades tom (CHAR)
 • 4003: ERP(Prisme) FTP: FTPS Host. Bruges til upload af filer
 • 4004: ERP(Prisme) FTP: FTPS brugernavn. Bruges til upload af filer
 • 4005: ERP(Prisme) FTP: FTPS password. Bruges til upload af filer
 • 4006: ERP(Prisme) FTP: Anvend SFTP. Værdier = Y og N (Kan efterlades tom, hvilket svarer til N)
 • 4010: ERP(Prisme): Prisme aktiv fra dette regnskabsår (2 cifre)
 • 4011: ERP(Prisme): Område-felt i 10Q:
  "GEO": Geografi (050=Paamiut, 060=Nuuk, osv),
  "INDDRIV": 000=inddrivelse, 100=ingen inddrivelse,
  "000": Altid 000

Se også Teknisk integration mellem Winformatik og Prisme for mere om filbehandling

Se også Vejledning til overgang til Prisme