Princip

Modulet indeholder funktioner til:

 • Administration af fiskere/fangere, der sælger via et kommunalt administreret bræt (torvesalgsbod)
 • Træk af skat, kontingent til KNAPK, driftsbidrag. m.m
 • Afregning til fisker/fangerne via Kreditormodulet
 • Bogføring af ovenstående
 • Dannelse af filer til Skattestyrelsen og KNAPK

Lovgrundlag

Bemærk at der ikke findes beskrivelse af brætsalg i Budget- og regnskabsrådets administrationshåndbog. Det har givet anledning til meget forskellige bogføringsmetoder i de enkelte kommuner/byer.

Skattestyrelsen:

Sider

Indhandlingssteder

Der findes pt ikke nogen side til at ajourføre information vedr. indhandlingssteder. Ændringer kan ske ved henvendelse til Kimik IT.

Følgende er registreret for hvert indhandlingssted:

Oplysning

Bemærkning

Betegnelse

Obligatorisk. F.eks. NAN, NAR, QAQ

Skatte-træk

Procent, der trækkes til skat (med mindre der er angivet individuel træk-procent for fisker/fangeren). Bemærk, at ikke-personer ikke trækkes til skat.

KNAPK-træk

Procent

Træk til lokal-afdeling

Procent

Træk til driftsbidrag

Procent

Transport

Kroner pr. gang

Konti

Opsætning af konti, der skal anvendes til bogføring for dette indhandlingsted

Side 415 Brætsalg: Fiskere/Fangere

Administration af fiskere/fangere

Felter:

Oplysning

Bemærkning

Fanger/Fisker nummer

Obligatorisk. Det nummer som fisker/fangeren har i kasseapparatsystemet.

Cpr nr

Obligatorisk.

Indhandlingssted

Obligatorisk

Adresse

Kun visning – følger Cpr nr

Lokalitet

Kun visning – følger Cpr nr

Initialer

Valgfri, fisker/fangers initialer

Reg+Kontonr.

Kun visning – følger Cpr nr - Hentes fra side 360 Bank-konti

Telefon

Valgfri

Mobil

Valgfri

Email

Valgfri

Transport

Skal fisker/fangeren som udgangspunkt trækkes for anvendelse af kommunalt transportmiddel fra havn til bræt ? (ikke relevant for alle indhandlingssteder). I forbindelse med registreringen af omsætning for en bestemt dag kan dette ændres.

KNAPK

Ja, hvis medlem af den landsdækkende forening for fiskere/fangere. (ikke relevant for alle indhandlingssteder)

Lokalforening

Ja, hvis medlem af den lokale fisker/fanger-forening. (ikke relevant for alle indhandlingssteder)

Trækprocent Individuel skattetrækprocent fra fisker/fangerens indhandlingstrækkort. Hvis denne er angivet, så træder den i stedet for indhandlingsstedets trækprocent ved beregningen.

Bemærk, at hvis en person sælger fra flere indhandlingssteder, så skal vedkommende oprettes alle stederne. Det kan evt. være med forskelligt fisker/fanger-nummer de forskellige steder.

Side 416 Brætsalg: Registrering AF omsætning

Følgende registreres:

Oplysning

Bemærkning

Fanger/Fisker nummer

Obligatorisk. Det nummer som fisker/fangeren har i side 415

Indhandlingssted

Obligatorisk

Dato Dato for brætsalget
Omsætning Kroner. Hvad har fisker/fangeren solgt for denne dag ?

Transport

Skal fisker/fangeren trækkes for anvendelse af kommunalt transportmiddel fra havn til bræt ? (ikke relevant for alle indhandlingssteder).

Side 417 Brætsalg: Beregning og bogføring

Følgende registreres:

Oplysning

Bemærkning

Indhandlingssted

Obligatorisk

Dato Dato for brætsalget
Kontant Kroner. Kontanter (afleveret i døgnboks). Kan udelades, hvis omsætning bogføres separat.

Kortsalg

Kroner. Salg via Dankort / Akiliut. Kan udelades, hvis omsætning bogføres separat.

Rekvisitioner Salg via rekvisitioner. Kan udelades, hvis omsætning bogføres separat.
Bæreposer Kroner. Indtægt ved salg af bæreposer

Efter indtastning af ovenstående kan der trykkes på knappen Prøvekørsel, der viser hvad hver enkelt fisker/fanger har omsat, skal have trukket til skat m.m, og hvad der er til udbetaling.

Herefter kan man trykke "Start bogføring". Eventuel difference vil blive vist, og hvis den accepteres, så kan man trykke Bogfør.

Bogføring sker på de konti, der er angivet for indhandlingsstedet - se beskrivelse af kontering i 2013

Kontotype Anvendelse Debet/Kredit
OMS KREDIT Omsætning = (Kort + kontant + rekvisition - bæreposer) Kredit
POSER Indtægt ved salg af bæreposer Kredit
KORT Dankort / Akilliut Debet
KONTANT Kontant Debet
REKVIS Salg via rekvisitioner Debet
DRIFT Driftsbidrag (typisk 10% af omsætningen) Kredit
SKAT Hensat skat Kredit
SKAT DEBET Skat Debet
KNAPK Hensat kontingent til KNAPK Kredit
FFLFO Hensat kontingent til lokalforeningen Kredit
UDB Hensat til udbetaling via kreditor-modulet Kredit
REST Resten efter summering af ovenstående. Kan f.eks. være øre-difference. Kredit/Debet

Bemærk, at man ikke behøver at definere alle kontotyper. Hvis en kontotype ikke er defineret, så springes den pågældende bogføring blot over, og en evt. rest bogføres på kontoen angivet under REST.

Eksempler:

Rekvisitionssalg skal efter bogføring udkonteres til relevante driftskonti (f.eks. kommunel børnehave) eller ved regningsudskrivning til eksterne.

Udbetalingen bogføres på en kreditor-afregningsart med henblik på udbetaling via side 362 i Kreditor-modulet.

Såfremt man ønsker at der skal sendes en specifikation til fisker/fangerne vedr. brætsalg, så kan der efter bogføringen i side 362 dannes breve:

Hvis der kun skal udskrives til bestemte fisker/fangere, så kan I udfylde ”Fra kunde:” og evt. ”til:”

Brevene ser cirka sådan ud:

Side 418 Brætsalg: Data til Skat/KNAPK

I denne side dannes følgende filer:

 • Månedsredegørelse til Skattestyrelsen (A1)
 • A11 til Skattestyrelsen (årligt)
 • Opgørelse til KNAPK / lokal.afdelingen (periode: efter behov)

Vejledning vedr. forsendelse af månedsredegørelse til Skattestyrelsen (https://sulinal.nanoq.gl) :

I A11 indrapporteres:

 • Omsætning (brutto)
 • Trukket Skat
 • Trukket KNAPK-kontingent

Bemærk, at driftsbidrag ikke indrapporteres. Dette er fradragsberettiget; men fisker/fangeren skal selv angive det på selvangivelsen.