Boligsikring

Indledning

Systemet bruges til beregning og bogføring af boligsikring.

Systemet rummer en mulighed for indtastning af oplysninger fra en ansøgning om boligsikring. Der skal være mulighed for kontrol af de indtastede oplysninger, f.eks. den skattepligtige indkomst via skattesystemet og de angivne beboere via folkeregisteret.

For beboere i INI-lejemål skal der kunne generes en fil med oplysninger, der sendes til INI en gang pr. måned.

For beboere i private lejemål skal der være mulighed for bank-overførsel af boligsikringen.

Se mere om ønsker til systemet i Notat vedrørende boligsikring i Nuuk Kommune

Prioritering

På grund af tidspres er ønskerne til systemet delt i to dele: en del, der implementeres nu (d.v.s. i løbet af 2001) og en del, der implementeres senere.

Implementeres nu:

 • Indtastningsside
  • Oplysningerne fra ansøgningen kan indtastes.
  • Der vises kontrol-oplysninger fra skattesystem og folkeregister
  • Der kan beregnes boligsikring
  • Der kan udskrive tilsagns- og afslagsbreve
 • Månedskørsel
  • Omfatter dannelse af fil til INI, og bogføring af disse boligsikringer
  • Muligvis en minimal kontrol

Sider

Indtastning af ansøgninger

Ansøgninger er identificeret ved:

 • Ansøgers CPR-nr
 • Ansøgnings-dato

Der kan godt oprettes flere ansøgninger for hver person. Månedskørslen finder den relevante af disse på basis af indflytnings/udflytnings-dato.

Øvrige felter, der indtastes:

Periode Årstal
Ansøger Telefon-nr
  Bank-konto (hvis privat lejemål)
Bolig B-nr (må være tomt)
  Vejnavn
  Hus-nr (må være tomt hvis B-nr er udfyldt)
  Lejlighedsnr
  Antal beboelsesrum
  Dispensation for antal rum
  Ejer: INI, kommune, privat
  Lejemål påbegyndt
  Indflytningsdato
  Udflytningsdato
  Månedlig husleje
Husstand (for hver beboer) CPR-nr
  Indflytningsdato
  Udflytningsdato
  Forventet indkomst (eller skattepligtig indkomst i anden kommune)

Følgende vises:

Ansøgers navn og adresse

Liste af personer med samme adresse som ansøger

For hver beboer vises (ældste øverst):

 • Navn
 • Alder (markering af tre kategorier: barn, fylder 18 i løbet af året, voksen)
 • Køn
 • skattepligtig indkomst (hvis skattepligtig i denne kommune)

Ved tryk på OK gemmes data, og følgende vises:

 • Egenandel
 • Beregnet boligsikring
 • Status af beregning:
  • Afslag pga antal rum
  • Afslag pga for høj indkomst
  • Afslag pga minimum boligsikring
  • Tilsagn
  • Tilsagn, dog nedsat til maksimum

Knap til dannelse af breve.