Husstandskontrol

Husstandskontrol anvendes til spørgsmål i stil med:

 1. Givet en person A. Hvilke personer er medlemmer af A's husstand?
 2. Givet en person A og en anden person B. Bor A og B sammen (er medlem af samme husstand)?

Adresse-ID

For hver levende person med CPR-adresse i en grønlandsk kommune defineres adresse-ID ud fra oplysninger i CPR som:

 • Kommune-kode (3 cifre). 955, 956, 957, 959, 960, 961.
 • Vejkode som defineret i CPR (4 cifre med foranstillede nuller).
 • Enten:
  • Hvis by/bygd = Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq, Nuuk, Paamiut, Qasigiannguit, Aasiaat eller Ilulissat, så "H" plus Husnummer. 3 cifret husnummer med foranstillede nuller, samt evt. husnummer-bogstav (stort bogsvar A-Z). Hvis husnummer-bogstav er tomt så indsættes "_" understregning efter de 3 cifre.
 • Eller:
  • Hvis by/bygd ikke er blandt de nævnte overfor: "B" plus B-nummer (4 tegn med foranstillede nuller).
 • Side/dør (4 tegn). Enten 4 cifre med foranstillede nuller, eller 4 tegn med foranstillede "_" understregninger. Hvis der er bogstaver skal de være store. Også kaldet lejlighedsnummer (svarer til enhedsbetegnelse i lov om adresser).

Adresse-ID er altså altid 3 + 4 + 5 + 4 = 16 tegn.

Eksempel på Adresse-ID:

 • Kommune = 956 (Sermersooq)
 • Vejkode = 0082 (H.J.Rinksvej)
 • Husnummer = 7
 • Lejlighedsnummer = 2

Adresse-ID = 9560082H007_0002

Svar på spørgsmål:

 1. De personer som har samme adresse-ID som A er medlemmerne af A's husstand
 2. A og B bor sammen hvis de har samme adresse-ID.

Grønlands Adresseregister

For hver adresse i Grønlands Adresseregister kan der ligeledes findes et adresse-ID (defineret som beskrevet ovenfor). På den måde kan man besvare spørgsmålet: "Findes en given person A's adresse i Adresseregistret?".

Referencer