Folkeregister

Folkeregistermodulet i Winformatik kaldes også ”Den Grønlandske Regionale CPR kopi” og findes foruden i Winformatik også i en række andre offentlige IT-løsninger. Den Grønlandske Regionale CPR kopi – indeholder alle de personer i det danske CPR register som enten bor i Grønland eller som har sagsbehandlingsmæssig interesse for Grønland. Registret vedligeholdes ved at forskellige myndigheder (f.eks. Kommuner, Sundhedsvæsnet og Retsvæsen) indrapporterer flytninger mm. direkte til CPR i Danmark. Disse opdateringer hentes hver nat i en overvåget proces, således det sikres at CPR data i Grønland altid er så friske og korrekte som overhovedet muligt.

Den Grønlandske Regionale CPR kopi har ligesom andre lokale kopiregistre tre hovedformål:

  1. Sikre at sagsbehandlerne ”gratis” kan slå op i data.
  2. Sikre praktisk mulighed for at lave søgninger hvor lokale fagspecifikke oplysninger kombineres med CPR oplysninger. Eks: Giv mig navn og adresse på alle de personer som har mere end et hjemmeboende barn og som modtager boligsikring og som bor i en bestemt by.
  3. Sikre mulighed for at gennemføre de såkaldte batchkørsler med en praktisk anvendelig hastighed. Eks. Rulle et skattemandtal til et nyt skatteår.

Den Grønlandske Regionale CPR kopi indeholder foruden personoplysninger også oplysninger om grønlandske veje, samt det såkaldte ”Grønlandske Lokalitetsregister”  

Lokaliteter

Vælg emne i venstre side.

Se også: Betjeningsvejledningen for Winformatik, som anvender folkeregister som eksempel.

Lovgrundlag