Handicapsystemets - økonomi-del 6.

Primo januar 2015: Det er besluttet at arbejde videre med økonomi-del af Handicapsystemet. Se evt. arbejdspakke-beskrivelse Arbejdspakke Handicapsystemet - økonomi-del Fase 6

Resultatet af " Handicapsystemet Fase 6 – økonomi-del" skal være en beregning per person med handicap, opgjort som beregning af udgift/vederlag til hjælpeforanstaltning/institution. Beregning kan så vises i regneark, fordelt på lokalitet, dato-interval, type institution/hjælpeforanstaltning etc. Der er er også andre udgifter til personer med handicap, såsom støttetimer, kost-, lomme- og tøjpenge (se cirkulære).

Der skal foretages en kobling mellem Handicapsystemet systemet og økonomi-systemet, her tænkes på konto overskrift 48- Handicapsystemet (se side 321) Resultat af denne fase skal være at automatisere det tidskrævende manuelle arbejde, såsom at udarbejde regneark. Udgift til hjælpeforanstaltning /institution er formodentlig langt den største udgift, så vi vil begynde med denne beregning. Så kan vi i en senere fase af Handicapsystemet tilføje andre omkostninger til beregningen, jvnf cirkulære.

Konto 48 opbygning

Der er taget udgangspunkt i Kontoplan side 323. Side 352 bruges til at bestemme Fagkode, Område, Standardkonto

Administrationshåndbogen som findes på Kanukoha's hjemmeside, angiver hvordan et kontonr bør opbygges: klik her

Et 48-kontonr er opbygget således: 48-hovedkonto-omkostningsstedkonto-standardkonto-specifikationskonto

4 første cifre:  Hovedkonto. Eksempel 48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

5+6 ciffer:  omkostningsstedkonto-> område/Lokaliteter/kommune(hvis kommune, så to faste cifre). Eksempel 48-02-10 Hjemmeboende handicappede voksne Nanortalik. 

5+6 ciffer er brugt på forskellig måde. Eksempel 48-02-30  Narsaq By, her er 5 og 6 ciffer angivet som en sted-betegnelse. Eksempel: 48-03-21 Bofællesskaber - Beskyttede Boenhed Peter Høeghsvej, her er 5. og 6. ciffer en type (f.eks. institution)

7+8 ciffer Standardkonti men findes dog som regel ikke alene uden 9+10 cifre. Eksempel kan dog være: 48-01-10-01 Lønninger 9+10 ciffer: specifikationskonto. Eksempel: 48-03-10-01-10 Lønninger

Konto 48 Kommunernes opbygning

Kommune QA

4 første cifre

5 og 6 ciffer

Bemærkning

 

48-00 Fællesudgifter til handicapområdet

10 - Aasiaat by 20- Ilulissat by 30- Qasigiannguit by 35- Kangaatsiaq by 40- Qeqertarsuaq by 45- Qaanaaq by 50- Uummannaq by 60- Upernavik by

på By niveau

 

48-01 Handicappede børn

som ovenstående

 

 

48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

10 - Aasiaat by 20- Ilulissat by 30- Qasigiannguit by 35- Kangaatsiaq by 40- Qeqertarsuaq by 45- Qaanaaq by 50- Uummannaq by 60- Upernavik by

?? Kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)

 

48-03 Bofællesskaber

som ovenstående, bortset fra:

20- Ilulissat by - "Najungaqatigiiffik" 21- Ilulissat by - "Iserfik" 22- Ilulissat by - "Inneruulat"

41- Qeqertarsuaq by, Bokollektiv

 

 

48-04 Aktiviteter for handicappede

10- Aasiaat by 20- Ilulissat by 30- Qasigiannguit by 35- Kangaatsiaq by 40- Qeqertarsuaq by 45- Qaanaaq by 50- Uummannaq by 60- Upernavik by

 

 

48-15 Hjælpemidler

som ovenstående

 

 

48-16 Handicapinstitutioner i Grønland - BØRN

00- Fællesforbrug I Qaasuitsup Kommunea

 

 

48-17 Handicapinstitutioner I Grønland - VOKSNE

00- Fællesforbrug I Qaasuitsup Kommunea

 

 

48-20 Handicapinstitutioner I Danmark – BØRN

00- Fællesforbrug I Qaasuitsup Kommunea

 

 

48-21 Handicapinstitutioner I Danmark – VOKSNE

00- Fællesforbrug I Qaasuitsup Kommunea

 

 

 

 

 

Kommune KU

4 første cifre

5 og 6 ciffer

Bemærkning

 

48-00 Fællesudgifter til handicapområdet

00- Ergoterapeut, Fysioterapeut m.v. B. nr. 23

B-nr. !

 

48-01 Handicappede børn

00- Handicapudgifter Børn og Unge

overordnet

 

48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

00- Handicapudgifter Voksne 10- Nanortalik

Overordnet og en enkelt by

 

48-03 Bofællesskaber

10- Beskyttede Boenhed “Ullut” Nanortalik B.nr. 319 11- Bokollektiv Nanortalik B.nr. 480-10 12- Beskyttede Boenhed B.nr. 192 & 480-11 ulluaqqat 15- Bokollektiv, Qaqortoq B.nr. 976-4-007 16- Bokollektiv, Narsaq 20- Beskyttede Boenhed Uiloq, B.nr. 162 21- Beskyttet Boenhed Peter Høeghsvej B.nr. 1621 A&B 22- Bokollektiv Alanngunnguaq 23- Beskyttede Boenhed Kirkegårdsvej Autisthjem B.nr. 142 30- Beskyttede Boenhed Nuka Narsaq B.nr. 882

B-nr. !

 

48-04 Aktiviteter for handicappede

10- Beskyttede Værksted ”Qupannaaraq” Nan.B.nr. 393 A & B 20- Beskyttet værksted Orniffik Qaqortoq B.nr. 910-K-002 30- Beskyttet værksted Narsaq

 

 

48-06 Ekstraordinær udgifter for Handicapområdet

00- Ekstraordinær udgifter

Ikke brugt i 2014

 

?? har ingen 4-cifret overkonto? Takstbetaling (standardkonto 42) bogføres ikke.

 

48-15 Hjælpemidler

01- Handicap hjælpemidler 02- Handicap hjælpemidler

01 er børn og 02 er voksne

 

48-16 Handicapinstitutioner i Grønland

 

Direkte konto

 

48-20 Handicapinstitutioner i Danmark

 

Direkte konto

 

 

 

 

Kommune QE

4 første cifre

5 og 6 ciffer

Bemærkning

 

48-00 Fællesudgifter til handicapområdet

10- Støttepersonkoordinator Sisimiut 20- Maniitsoq

Sisimiut: på by/bygd niveau og Maniitsoq på gl. kommune-niveau

 

48-01 Hjemmeboende handicappede børn

10- Sisimiut - By 20- Maniitsoq

Sisimiut: på by/bygd niveau og Maniitsoq på gl. kommune-niveau

 

48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

10- Sisimiut 20- Maniitsoq

gl. kommune-niveau

 

48-03 Bofællesskaber

12- “Bofællesskabet” “Pisoq” Sisimiut 20- Bofællesskaber Maniitsoq

Ny og gl. kommune niveau

 

48-04 Aktiviteter for handicappede børn

11- ”Handicapværkstedet” ”Ivik” Sisimiut

 

 

48-05 Aktiviteter for handicappede voksne

10- Det beskyttede værksted Sisimiut 20- Naapiffik Maniitsoq

 

 

48-14 Terapeuter

10- Sisimiut

 

 

48-15 Hjælpemidler-Hjemmeboende

10- Sisimiut 20- Maniitsoq

 

 

48-16 Handicapinstitutioner i Grønland – Børn

10- Sisimiut 20- Maniitsoq

 

 

48-17 Handicapinstitutioner i Grønland - Voksne

10- Sisimiut 20- Maniitsoq

 

 

48-18 Ophold i plejehjem

20- Maniitsoq

 

 

48-20 Handicapinstitutioner i Danmark – Børn

10- Sisimiut 20- Maniitsoq

 

 

48-21 Handicapinistitutioner i Danmark – Voksne

10- Sisimiut 20- Maniitsoq

 

Kommune SE

4 første cifre

5 og 6 ciffer

Bemærkning

 

48-00 Fællesudgifter

10- Tasiilaq 30- Ittoqqortoormiit 50- Paamiut 60- Nuuk 61- Nuuk Handicapbus 80- Fællesudgifter Tværkommunalt

5 og 6 ciffer bruges lidt anderledes end de 3 andre kommuner

 

48-01 Hjemmeboende handicappede børn

10- Tasiilaq 30- Ittoqqortoormiit 50- Paamiut 60- Nuuk Børn

5 og 6 ciffer bruges lidt anderledes end de 3 andre kommuner

 

48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

10- Tasiilaq 30- Ittoqqortoormiit 50- Paamiut 60- Nuuk

 

 

48-03 Bofællesskaber

11- Tasiilaq B.nr.1197 12- Tasiilaq B.nr.1108 13- Tasiilaq B.nr.1195 31- Ittoqqortoormiit Boenhed B-nr. 439 52- Paamiut Bokollektiv "Naasunnguit" 62- Nuussuaq, 13 – 65 63- Nuussuaq 15 / Blok M-39 64- Nuuk Blok 3 B.nr. 1476 66- Nuuk Blok 9 Bnr. 1543

B.nr. !

 

48-04 Aktiviteter handicappede børn

50- Paamiut Dagcenter Nuilaaq 60- (Flyttet til kto.48-04-65) Dagcenter Sukisaarsarfik, B-1434 Nuuk 69- Kammagiit, Værestedet for børn og unge

 

 

48-05 Aktiviteter handicappede voksne

53- Paamiut Dagcenter Nuillaq 65- Nuuk Dagcenter Sukisaarsarfik, B.nr. 1434

 

 

48-14 Terapeuter

80- Tværkommunalt

 

 

48-15 Hjælpemidler

01- Fælles 80- Tværkommunalt – Hjælpemidler

 

 

48-16 Institutionsanbringelse i Grønland Børn

80- Tværkommunalt - Institutionsanbringelser i Grønland

 

 

48-17 Institutionsanbringelse i Grønland Voksne

80- Tværkommunalt - Institutionsanbringelser i Grønland

 

 

48-20 Institutionsanbringelse i Danmark Børn

 

Direkte kontonumre.

Ingen overordnet konto.

 

48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne

80- Tværkommunalt - Institutionsanbringelser i Danmark

Direkte kontonumre

Spørgsmål/Bemærkninger

Hvordan beregnes vederlag vedr. hjælpeforanstaltning eller institution, hvis den ikke er et helt antal måneder, f.eks. hvis den starter den 10. i en måned eller slutter den 5. ?

Kontaktpersoner for økonomidel

QA
Johanne Svendsen  jos@qaasuitsup.gl
SE
 Jeremias Jeremiassen jej@sermersooq.gl
KU
 Niviaaluk Poulsen nipo@kujalleq.gl
QE
AK
KQ

QA: ,SE:,  KU:,