Valglister

Der kan udskrives valglister til følgende valg:

Udskrivningen foretages med side 122.

Valglisterne findes i to udgaver:

  1. Til fremlæggelse for offentligheden i en nærmere angivet periode før valget. Denne udgave har ikke afkrydsningsfelter. Denne udgave er markeret med "(offentlig)" i bestillingssiden.
  2. Til anvendelse på valgdagen. Denne udgave har afkrydsningsfelter, så man kan sætte kryds når stemmeseddel er udleveret.

Bemærk, at jvf. love og bekendtgørelser, så skal valgliste til folketingsvalg indeholde vælgerens bopæl, mens de øvrige valglister ikke skal.

Folketingsvalg

Lovtekst

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Landstingsvalg

Lovtekst

Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting.

Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

Valgnævnets vejledning til Landstingsvalg 2002

INATSISARTUTVALG 2014 vejledning DK.pdf

Kommunalbestyrelses- og menighedsrepræsentationsvalg

Lovtekst

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Bygdebestyrelsesvalg

Lovtekst

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. januar 2009 om valg til fælles bygdebestyrelser i april 2009.