Valglister

Der kan udskrives valglister til følgende valg:

Udskrivningen foretages med side 122.

Valglisterne findes i to udgaver:

  1. Til fremlæggelse for offentligheden i en nærmere angivet periode før valget. Denne udgave har ikke afkrydsningsfelter. Denne udgave er markeret med "(til offentlig fremlæggelse)" i bestillingssiden. Ved folketingsvalg hedder listen "Hovedvalgliste".
  2. Til anvendelse på valgdagen. Denne udgave har afkrydsningsfelter, så man kan sætte kryds når stemmeseddel er udleveret. Denne udgave er markeret med "(til afkrydsning på valgdagen)" i bestillingssiden.

Bemærk, at jvf. love og bekendtgørelser, så skal valgliste til folketingsvalg indeholde vælgerens bopæl, mens de øvrige valglister ikke skal.

Folketingsvalg:
Stk. 2. Hovedlisten skal indeholde vælgernes navn, fødselsdato, bopæl og løbenummer samt en anmærkningsrubrik, jf. § 16, stk. 2, nr. 2, 2. punktum, og en rubrik til afmærkning.

Landstingsvalg:
Valglisten skal indeholde vælgernes navne, fødselsdato samt en rubrik til afkrydsning.

Kommunalvalg:
§ 24.   Stk. 2.  Valglisten skal indeholde vælgernes navne og fødselsdato samt oplysning om medlemskab af folkekirken. Endvidere skal valglisten indeholde en rubrik til afkrydsning ved kommunalbestyrelsesvalget og en rubrik til afkrydsning ved menighedsrepræsentationsvalget.

Folketingsvalg

Lovtekst

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse til print

Landstingsvalg

Lovtekst

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Lovtekst til print KL

Lovtekst til print DK

Kommunalbestyrelses- og menighedsrepræsentationsvalg

Lovtekst

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Bygdebestyrelsesvalg

Lovtekst

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. januar 2009 om valg til fælles bygdebestyrelser i april 2009.