Pension 2014

Indledning

Oplæg som er vedtaget af styregruppen april 2014:

Pensionssystemet ønskes udbygget således at det kan danne filer med oplysninger, der umiddelbart kan indlæses i lønsystemet og dermed danne grundlag for udbetalingen af pension.

I dag beregner pensionssystemet kun grundbeløbet. Det skal overvejes om der skal være mulighed for at indtaste diverse personlige tillæg i pensionssystemet således at de kan overføres til lønsystemet sammen med grundbeløbet. Beregning af tillæggene er ikke omfattet – der er udelukkende tale om indtastning.

Faggruppe

Kommune

Lønkontor

Pensionskontor

KU

Arnaaraq Løvstrøm, arlo@kujalleq.gl

Knud Semsen, knse@kujalleq.gl

SE

Fuldmægtig Nukaaraq Pedersen, nupd@sermersooq.gl

Orienteres: Anna Reimer, annr@sermersooq.gl

Fuldmægtig Hans Jensen, hanj@sermersooq.gl Fuldmægtig Jeremias Jeremiassen, jej@sermersooq.gl Assistent Siverth S Hansen, siha@sermersooq.gl Orienteres: afdelingsleder Kirsten Bødker kirb@sermersooq.gl ledende socialrådgiver Larseeraq Poulsen lapo@sermersooq.gl

QE

Marianne Lennert, male@qeqqata.gl telefon 867340

Nielsine Rosing Josefsen, niro@qeqqata.gl telefon 817864

QA

Ida Madsen, ida@qaasuitsup.gl

Dariusz Sobczynski, daso@qaasuitsup.gl

Faggruppemøder

12.Sep 2014

Deltagere:

 • Nielsine Josefsen, QE
 • Jeremias Jeremiassem, QE
 • Hans Jensen, SE
 • Anna Reimer, SE
 • Dariusz Sobczynski, QA
 • Marianne Lennert QE
 • Nukaaraq Pedersen, SE
 • Peter Trier, Kimik IT

Dagsorden:

 1. Status vedrørende kontakt til lønsystem
 2. Det nye felt i Winformatik side 900: Betalings-by/bygd. Hvordan skal det anvendes ?
 3. Ny kontrolliste i Winformatik side 903: ”Sammenlign med bogført (konto)” – tidligere liste er omdøbt til ”Sammenlign med bogført (beløb)”. Hvad kan listen bruges til ?

Kimik vil rykke Siverth fra Centralløn for oplysninger vedr. tilgang til test-udgave af lønsystemet.

Peter gennemgik udsendte eksempler under punkt 2 og 3. Det blev fastslået at det nye felt "Betalings-by/bygd" kun giver mening hvis der er tale om en institutionsanbragt (Hak i feltet Reduceret). Hvis der ikke er tale om institutionsanbragt, så skal bogføring følge bopæl jvf. folkeregister.

Dariusz spurgte om det kunne gøres tydeligere at feltet Fra på side 900 skal anvendes til tildelingsdato. Kimik vil undersøge.

Lønfolk i SE og QE spurgte om man kunne få adgang til side 903 med henblik på at kunne trække kontrollisterne. De sender email med medarbejdere, der skal have adgang, til Peter.

19.maj 2014

Peter Trier, KIMIK, fremlagde projekt-oplægget.

Marianne Lennert redegjorde for at Qeqqata kommune i dag benytter en metode, hvor udbetalingsdata for timelønnede gemmes fra regneark som kommaseparerede data i en fil, som efterfølgende indlæses af lønsystemet.

Man tilsluttede sig idéen om at al indtastning - så vidt muligt - skal ske i side 900 i Winformatik, og at ingen indtastning skal ske i lønsystemet. Følgende typer af data skal overføres til lønsystem:

Personlige data Bankkonto, skatte-procent, skattefradrag, skattekommune, m.v.
Grundbeløb Alderspension: Konto 47-01-xx-30-01 + 47-01-xx-30-02 normal/reduceret, og tilsvarende for konto 43 førtidspension. Beregnes allerede i dag i side 900.
Børnetillæg Konto 47-01-xx-31-01 (og tilsvarende for konto 43). Bemærk at det i lønsystemet skal registreres på barnets CPR-nummer og barnets bankkonto (og med barnets skatteoplysninger?). Pensionistens CPR-nummer skal fremgå af den frie tekst
Rådighedsbestemt tillæg Konto 47-01-xx-31-02 (kun alderspension)
Personligt tillæg Konto 47-01-xx-31-03 (kun alderspension) - Skal måske ikke via lønsystem. Ser ud til at være udgifter til briller m.m, som betales direkte af kommunen uden om lønsystemet.
Personligt tillæg som løbende ydelse Konto 43-01-xx-31-02 og 43-02-xx-31-02 (kun førtidspension)
Personligt tillæg som eengangshjælp Konto 43-01-xx-31-03 og 43-02-xx-31-03 (kun førtidspension) - Dette skal vel ikke over i lønsystemet ? der er vel tale om at kommunen betaler visse regninger for pensionisten, og udgiften bogføres direkte på disse konti.

Næste skridt: KIMIK vil tage kontakt til KMD / Centralløn med henblik på at etablere adgang til anvendelse af testsystemet.