Side 405 - Udtræk fra lønsystem til regneark

For tiden er det således at hvis man har adgang til side 405, så kan man få udtræk af alle konti i hele kontoplanen. Der ønskes en begrænsning således at det kan angives hvilke konti den enkelte medarbejder må se.

Forslaget er at anvende fagkoder til at styre begrænsningen. Hver medarbejder tildeles et eller flere intervaller af fagkoder, som vedkommende må se. En top-medarbejder kan eksempelvis få intervallet fra første til sidste fagkode; mens en medarbejder på laveste niveau kun får én fagkode i sit interval.

Eksempel:
Antag der findes følgende fagkoder, der starter med 111: 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119. En medarbejder med disse 2 intervaller:

  • 1111-1111
  • 1115-1118

har altså adgang til konti med følgende fagkoder: 1111, 1115, 1116, 1117 og 1118.

Der oprettes en side 406, som bruges til at tildele/fjerne fagkode-intervaller for medarbejdere. Der vil være meget få medarbejdere, der har adgang til side 406.

Hvis en konto ikke har nogen fagkode, så er der ingen medarbejdere, der kan se den pågældende konto. Konti uden fagkode kan findes i side 350 ved at søge således:


Bemærk, at Niv=0 er valgt for at undgå visning af overskiftskonti, som pr. definition ikke har fagkoder.

Enkelte kommuner har ønsket at der ikke skal være begrænsning. Det tænkes implenteret ved hjælp af et afkrydsningsfelt i side 406: "Kontobegrænsning aktiv". Hvis der ikke er kryds i feltet, så virker side 405 som hidtil.