Kontrol af adresser i Folkeregister.

Adresserne i Winformatiks folkeregister kommer via CPR i Danmark, og opdateres i forhold til de ændringer, der indrapporteres til det danske CPR. Adresserne bliver brugt rundt omkring i Winformatik. Bl.a. i renovation til registrering af renovationsaftaler, i Boligsikringssystemet til at beregne en husstands samlede indtægt forud for beregning af boligsikring.

Hvis familiemedlemmer eller medlemmer af samme hustand ikke registreres med samme struktur i de enkelte adressefelter, vil Winformatik ikke kunne beregne en husstand korrekt.

F. eks hvis én adresse registreres som:

 • B.nr.: 0455, Lejlighed: B-13

og en anden som:

 • B.nr.: 0455, Lejlighed:  0013

Så vil Winformatik opfatte disse to adresser som forskellige. Og det fremgår, at man ikke har været konsekvent mht om man vil betegne lejlighederne i B-455 med B- eller med 00.

Det kan bl.a. betyde, at der kan udbetales dobbelt boligsikring til personer, der reelt bor sammen. Og måske i stedet burde have reduceret boligsikring pga. husstandens sammensætning og den samlede husstandsindkomst.

Der er tre sider i Winformatik der kan hjælpe til at analysere adresser og dermed hjælpe med at holde en ensartet struktur i folkeregisteret.

Det er op til kommunens  folkeregister at sørge for, at der bliver brugt samme adresse-felter i CPR for personer, der bor på samme bopæl.

De "lovlige" adresser bør indrapporteres til Grønlands Adresseregister.

 • Hvis en borger melder adresseændring via Digital Flytning (under www.sullissivik.gl) så kan der kun vælges tilflytningsadresser, som optræder i Grønlands Adresseregister. Digital Flytning indrapporterer ændringen til CPR. 
 • Hvis borgeren melder flytning via en flytteblanket, der afleveres til kommunen, så er det op til kommunen at sørge for at den adresse, der indrapporteres til CPR, er "lovlig".
CPR-systemet kender ikke de særlige grønlandske begreber som f.eks. B-nummer. Der findes ganske vist et B-nummer felt i CPR; men CPR laver ikke nogen kontrol af hvad man indtaster i det felt.

Som minimum bør man i kommunen beslutte, hvordan lejligheder f. eks. i eksemplet fra B-455 betegnes:

 • Med B-xx eller
 • Med 00xx
 • men ikke begge dele.

Når strukturen/reglerne er fastlagt i kommunens folkeregister bør man indrapportere adresserne til Grønlands Adresseregister, og lave adresse-korrektioner i CPR for de adresser, der ikke overholder reglerne. Kontroludskriften side 127 kan anvendes til kontrol af om CPR-adresserne findes i Grønlands Adresseregister. 

Eksempler på forskellig registreringspraksis:

Klip fra side 123 (Antal betyder antal personer på adressen):

Eksempler på fejlregistreringer fundet via side 125 Diagnoser

Eksempel på forskellige måder at registrere lejlighedsnummer på (fra side 125): 

Side 127 Kontroludskrift: Grønlands Adresseregister

Ajourføring

Viser dato for seneste ajourføring af hhv CPR- og GAR-oplysninger.

Problemliste

Viser et regneark med adresser i Grønlands Adresseregister, som ikke opfylder de formelle krav. Det kan f.eks. være et B-nummer, der er på mere end 6 tegn (inklusiv "B-"), f.eks. B-1234A.

Endvidere vises statistik for CPR-adresser som ikke findes i GAR opgjort pr by/bygd og på vej. Total-tallet vises på side 127 - i dette tilfælde 1.418 adresser.

Udskriften "Adresseregister sammenlignet med CPR-adresser"

Udskriften tager udgangspunkt i adgangsadresser bestående af:

 • Kommune
 • Lokalitet (by/bygd)
 • Vej
 • Nummer

I følgende by/bygder er "Nummer" lig med "Husnummer": Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangerlussuaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat. I øvrige er "Nummer" lig med "B-nummer".

For hver adgangsadresse med uoverensstemmelser vises i venstre side CPR-adresserne og i højre side GAR-adresserne.

Eksempel 1

Adressen er i Ilulissat. Derfor er Nr et Husnummer.

I dette tilfælde findes der både adresser i CPR og i GAR. Adresserne i CPR er uden lejlighedsnummer, mens adresserne i GAR er med lejlighedsnummer.

Det bør undersøges om der faktisk er to lejligheder, og hvordan de ønskes benævnt.

 • Hvis der kun er én lejlighed, så kan man passende sørge for at der kun er én adresse i GAR, og at denne er uden lejlighedsnummer.
 • Hvis der faktisk er to lejligheder, så skal man finde af ud hvilke af de 4 personer, der bor i hver af dem. Deres CPR-adresse skal tilrettes så lejlighedsbetegnelsen medtages.

Eksempel 2

Adressen er i Qaanaaq. Derfor er Nr et B-nummer.

Der findes ikke nogen CPR-adresser. Der er enten tale om en ubeboet bygning eller en fejlindtastning i GAR. Hvis der er tale om en ubeboet bygning skal der ikke gøres yderligere ved sagen.

Eksempel 3

Der findes CPR-adresser; men ikke nogen tilsvarende GAR-adresse.

Det skal opklares om der faktisk findes en bygning B-375 i Qaanaaq, der kan anvendes til beboelse. Hvis der gør det så skal den oprettes i GAR med antal lejligheder svarende til virkeligheden. Hvis der ikke findes en bygning B-375 i Qaanaaq, så må CPR-adresserne være forkerte, og de bør korrigeres.

Eksempel 4

      ...

Her er tale om 3 forskellige adgangsadresser: B-65, B-65A og B-65B. Bemærk at GAR-adresserne har A/B både som en del af B-nummeret og som lejlighedsnummer.