Kontrol af adresser i Folkeregister.

Adresserne i Winformatiks folkeregister kommer via CPR i Danmark, og opdateres i forhold til de ændringer, der indtastes i det danske CPR. Adresserne bliver brugt rundt omkring i Winformatik. Bl.a. i renovation til registrering af renovationsaftaler, i Boligsikringssystemet til at beregne en husstands samlede indtægt forud for beregning af boligsikring.

Hvis familiemedlemmer eller medlemmer af samme hsustand ikke registreres med samme struktur i de enkelte adressefelter, vil Winformatik ikke kunne beregne en husstand korrekt.

F. eks hvis én adresse registreres som:

  • B.nr.: 0455, Lejlighed: B-13

og en anden som:

  • B.nr.: 0455, Lejlighed:  0013

Så vil Winformatik opfatte disse to adresser som forskellige. Og det fremgår, at man ikke har været konsekvent mht om man vil betegne lejlighederne i B-455 med B- eller med 00.

Det kan bl.a. betyde, at der kan udbetales dobbelt boligsikring til personer, der reelt bor sammen. Og måske i stedet burde have reduceret boligsikring pga. husstandens sammensætning og den samlede husstandsindkomst.

Der er to sider i Winformatik der kan hjælpe til at analysere adresser og dermed hjælpe med at holde en ensartet struktur i folkeregisteret.

  • Side 125 Diagnose: Checker forskellige regler, f.eks. at et B-nummer kun består af cifre.
  • Side 123 (Fjern hak i feltet "Udskriv navne"): Viser anvendte adresser.

Det er op til kommunens  folkeregister at sørge for, at der bliver brugt samme adresse-felter i CPR for personer, der bor på samme bopæl. Der findes endnu ikke nogen officiel liste over ”lovlige adresser”, som CPR-systemet kan bruge til at validere adresserne med.

CPR-systemet kender heller ikke de særlige grønlandske begreber som f.eks. B-nummer. Der findes ganske vist et B-nummer felt i CPR; men CPR laver ikke nogen kontrol af hvad man indtaster i det felt.

Som minimum bør man i kommunen beslutte, hvordan lejligheder f. eks. i eksemplet fra B-455 betegnes:

  • Med B-xx eller
  • Med 00xx
  • men ikke begge dele.

Når strukturen/reglerne er fastlagt i kommunens folkeregister må man lave adresse-korrektioner i CPR for de adresser, der ikke overholder reglerne. Og så fastsætter en procedure, der sikrer, at reglen overholdes fremover. Tilsvarende for andre boliger, hvor der kan være tvivl. Desværre er det indtil videre op til kommunen selv at fastlægge en procedure, der sikrer ensartethed i adresserne.

Digitaliseringsstyrelsen er for tiden (september 2016) i gang med det såkaldte Grunddata-projekt http://digitalimik.gl/da/Losninger-og-infrastruktur/Grunddata-ny, som bl.a. skal sørge for at man kun kan flytte ind på ”lovlige” adresser.

Eksempler på forskellig registreringspraksis:

Klip fra side 123 (Antal betyder antal personer på adressen):

Eksempler på fejlregistreringer fundet via side 125 Diagnoser

Eksempel på forskellige måder at registrere lejlighedsnummer på (fra side 125):