Borgerservice

Der tilbydes ægte digitale borgerservicekomponenter til indbygning i Sullissivik portalen. Disse services er baseret på at borgerne identificeres via NemId og efterfølgende får adgang til selvbetjening via Internettet. Dvs. at borgere får adgang til at indgå i sagsbehandlingen via skræddersyede komponenter, som kan løse udvalgte opgaver.

Den første komponent bliver udskrivning af bopælsattest og indebærer opbygning af den infrastruktur og indpakning der er nødvendig for at få det hele til at hænge sammen. Eftersom kommunerne har hver sin It installation - så konstrueres borgerservicekomponenten rent teknisk som en knopskydning på den enkelte kommunes serverpark, således at hver kommune får sin egen borgerserverhardware, men at programmellet på disse, er ensartet i alle 4 kommuner. Dette design er valg ud fra erfaringen at et Webserver der driver egentlige databasebaserede applikationer (som for eksempel Winformatik) - skal have en højhastighedsforbindelse til den database som den snakker med. Og i dette tilfælde står disse (Winformatik) databaser ude i kommunerne.
Dette er i modsætning til portaler (som Sullissivik) der primært indeholder tekst og som ofte med fordel kan centraliseret på en enkelt installation.

Opbygningen af den første borgerservice komponent indebærer et overhead til opbygning af rammefaciliteter, tilretning af netværk og justering af serverpark dvs. al den "husholdning" der er nødvendig for at kunne tilbyde borgerservice. Når den er foretaget vil den efterfølgende borgerservices kunne tillægges denne infrastruktur som en ren rutinemæssig udvidelse af det kommunale programmel.
Det skal understreges at "husholdningsomkostningerne" faktisk er ret beskedne, idet teknikken blot er en forlængelse af de allerede eksisterende netværk og maskinstue faciliteter som kommunerne allerede har.
Og det skal understreges at ægte borgerservice komponenter hermed kan etableres for en minimal omkostning, i forhold til alle kendte alternativer.

Komponenterne opbygges således at de kan indlejres i enhver portal - men designes således at "look and feel" primært ligner den fælleskommunale portal Sullissivik. Det er således målet at borgeren ikke skal opleve nogen forskel på hvornår han er på Sullissiviks "egne" sider og hvornår han tager en afstikker til en borgerservicekomponent. (der så også tager afstikkere til NemId og til evt. kreditkortsbetalingssider). Det er alt sammen bundet sammen i en logisk kæde af sider der giver borgeren en sammenhængende oplevelse.

I det følgende beskrives det flow som borgeren forventes at se:

På Sullissivik eller via kommunens egen hjemmeside bliver borgeren bekendt med en bestemt borgerservice. Eks. udskrift af bopælsattest eller boligsikringsansøgning. Efter borgeren har klikket på et link til en bestemt borgerservice - ledes vedkommende direkte til en NemId loginside. Efter NemiD login ledes borgeren direkte videre til den ønskede borgerservice - der i visse tilfælde kan indebære en afstikker til en kreditkortsbetalingsside.

Link til specifikke beskrivelser af de enkelte borgerservices findes i menuen til venstre.