Her findes vejledning til at få adgang til Winformatik database fra Microsoft Office Excel og Access, m.fl..

Formålet kunne være at lave egne analyser af data. Der er kun læse-adgang til data.

Forudsætninger

Du skal være oprettet som personlig bruger i Winformatik-databasen, og have tildelt rettigheder til de data, som du ønsker at kunne se.

Der skal være installeret Oracle klient software på din PC, og oprettet en såkaldt System ODBC-adgang til Winformatik-databasen med navnet Winformatik. Man skal være administrator på PC'en for kunne oprette dette. Bemærk, at hvis du flytter til en anden PC, så skal installationen og opsætningen gentages på den nye PC.

Kimiks Support kan kontaktes, hvis du ønsker ovenstående udført.

I det følgende bruges initialerne wrk, som eksempel. Hvor der står wrk skal du skrive dit tildelte brugernavn, typisk dine initialer.

Hvor der i det følgende står Password: ***** skal du indtaste dit tildelte password.

Beskrivelsen dækker Office 2007 og Oracle klient software version 11.

Tilgængelige data

Under database-brugeren SNIT er lavet nogle views, der giver en forenklet tilgang til udvalgte data.

Viewet SNIT_VIEW oplister hvilke views, der findes, og viewet SNIT_VIEW_COLUMN oplister hvilke kolonner (felter), der findes i hvert af disse. Eksempel:

Adgang fra Excel

(alternativt kan man bruge "Fra Microsoft Query" - se senere)

 

Find Ejer = SNIT og Type = VIEW i ovenstående liste.  

Markér det view, som du vil bruge i Excel, og klik Næste

 

Efterfølgende kan man genbruge forbindelsen således:

 

Microsoft Query

Med brug af Microsoft Query har man mulighed for at sammenstille og filtrere data inden de hentes fra Winformatik-databasen. Det kan være en fordel, hvis der er tale om store data-mængder.

 Lav sammenkædningen manuelt ved at trække mellem felterne i de to tabeller:

Sprog = Dansk, Regnskab = Kommune

Konti, hvis nummer starter med 10:

Adgang fra Access

Hvis du vælger "Importer ..." så hentes en kopi af alle de udpegede data i Winformatiks database. Det kan godt være tidskrævende. Og det vil kræve genlæsning næste gang.

Hvis du vælger "Opret en kæde .." så hentes data i Winformatiks database hver gang de skal bruges.

Find afsnittet SNIT.XXX.

Markér de tabeller, som ønsker at se, og klik OK.

For hver tabel: Klik Annuller

Tabellerne ses nu i Access:

Adgang fra Office 2013

Data-adgang fra Microsoft Office 2013 og Oracle 12 klient .docx

Adgang fra Power BI

https://powerbi.microsoft.com/da-dk/

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-connect-oracle-database#installing-the-oracle-client

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Power BI

_

_

_

Server er IP-adresse / Service-name. F.eks. 123.123.123.123/winformatikbasen

Skal jeg bruge Import eller DirectQuery?

I stedet for wrk skal du skrive dit eget brugernavn.

_

_