BS-plus

BS-plus er et produkt, der leveres af ITR-data.

Produktet kan modtage information om opkrævninger, som kommunen betaler via Betalingsservice/NETS, og kan danne auto-bogføring ud fra disse informationer.

Denne vejledning beskriver anvendelsen af Winformatik til at modtage auto-bogføringerne fra BS-plus.

Før systemet kan anvendes, så skal der foretages opsætning af BS-plus. Kontakt ITR Data vedrørende dette.

Winformatik

Opsætning m.v.

Teknisk info: Filformatet er beskrevet her.

Nr. Beskrivelse Eksempel
363 Placering af filer til ITR indlæsning side krdi-363 (CHAR) \\qailuas1008\CommonILU\ITRDATA\Ekstern\Bogf
364 Placering af arkiv-filer ved ITR indlæsning side krdi-363 (CHAR) \\qailuas1008\CommonILU\ITRDATA\Ekstern\Bogf\Arkiv
365 Placering af PDF-filer ved ITR indlæsning side krdi-363 (CHAR) \\qailuas1008\CommonILU\ITRDATA\Ekstern\PDF
366 Placering af PDF-arkiv-filer ved ITR indlæsning side krdi-363 (CHAR) \\qailuas1008\CommonILU\ITRDATA\Ekstern\PDF\Arkiv

Winformatiks (MTSsa’s) krav til rettigheder (uanset om BS+ er installeret i en mappe i winfo_share eller et andet share):

  • Læse og slette adgang til filer i mappen Ekstern\Bogf
  • Skrive-adgang i mappen Ekstern\Bogf\Arkiv
  • Læse og slette adgang i mappen Ekstern\PDF
  • Skrive-adgang til mappen Ekstern\PDF\Arkiv

Forløb

I BS-plus hentes månedens betalinger fra NETS. Betalingerne bearbejdes i BS-plus.

I BS-plus anvendes funktion 11 "Dan Auto Bogføring" til at danne filerne, som kan læses af Winformatik side 363.

Med side 363 i Winformatik Kreditor hentes den dannede fil (inklusiv tilhørende PDF-filer). Kørslen danner linjer i elektronisk bilagshåndtering. Hvis Sagsbehandler er sat til xxxx, så markeres bilaget som Attesteret og Anvist på forhånd. Hvis Sagsbehandler er sat til noget andet, så er det den pågældende medarbejder, der er ansvarlig for at betalingen bliver attesteret og anvist.

Når bilagene er attesteret og anvist, så kan de bogføres med side 308.

Efterfølgende kan betalingsdetaljerne ses via side 310 og 312.

 

Eksempel