Om Kurser/selvstudier

Herunder finder du kursusmaterialer og hæfter i PDF format, som kan læses online, eller printes ud til senere brug.
For at kunne åbne PDF filer skal du have installeret Adobe Acrobat, som kan downloades gratis og sikkert http://get.adobe.com/dk/reader/

WINFORMATIK KurserEr et hæfte der fortæller om, hvordan man komme på et kursus i Winformatik-systemet.
   

KURSUSVEJLEDNINGHer finder du hæftet med kursusvejledning til kursisten.
Hæftet fortæller hvordan man sætter sin arbejdsplads op, så man er i stand til at deltage i et online kursus, trin for trin.

KIMIK iT har en kursusafdeling der afholder kunderekvirerede kurser. Og af og til workshops, hvor det f.eks. ikke er optimalt at holde et egentligt kursus. Workshops er ligeledes kunderekvirerede.

Det fælleskommunale IT-kursuskoncept bygger på at Project-Owner gruppen – inden for rammerne af Den fælleskommunale IT-udviklingspulje – beslutter hvilke kursusmaterialer der skal udvikles til de enkelte Winformatik moduler, mens selve gennemførelsen af kurserne/selvstudierne sker for de respektive kommuners egen regning.
Når kursusmaterialet er udviklet, lægges det ud på denne hjemmeside, hvor det er frit tilgængelig for alle. 
Materialet kan bruges som det er - eller ændres efter behov, hvis en kommune selv vil lave eget materiale. Kursusmaterialet kaldes i daglig tale for ”Pixi-bøger” fordi målsætningen er, at de enkelte funktioner skal kunne beskrives på en til maks. to A4-sider.
Kursusmaterialet bygges endvidere op, så det kan bruges til såvel selvstudier som til understøtning af egentlige kurser, samt som repetitionsmateriale efter sådanne kurser.

Kurserne er bygget op som moduler af to timers fjernundervisning og to timers forberedelse/efterbehandling pr. gang.
Nogle fagområder består af 4 kursusmoduler, andre af 1 modul. Det afhænger af Winformatik-modulets kompleksitet.  

Kurserne holdes på et kursussystem, der etableres i snæver tilknytning til det konkret bestilte kursus. Kursussystemet bygges som en kopi af kommunens Winformatiksystem, således at de data der benyttes i undervisningen er så naturtro som overhovedet muligt. Af samme grund afholdes kurserne udelukkende kommunevis, så der ikke sker utilsigtet tilgang til andre data, end de data brugerne har ret til at se i sit almindelige, daglige arbejde. Og sikres mod tilgang til andre kommuners data. Efter endt kursus slettes kursussystemets database.  
I tilknytning til etablering af kursussystemet kan kursisterne oprettes som brugere, så de kan logge på kursussystemet og bruge dette til at øve/indlære funktioner, uden der sker ”ulykker”. Brugeradgangen er en option som kan vælges til, hvis man mener brugerne vil gøre brug af det. Hvis dét er valgt, vil kursussystemet kunne bibeholdes 14 dage efter endt kursus, så kursisterne har en chance for at øve sig på ”sandkasse-data”, hvor det er ufarligt at lave eksperimenter og fejl.

Kurserne tilbydes som udgangspunkt som fjernundervisning, hvor der undervises via TeamViewer og telefon. Der kan deltage et ubegrænset antal lokale kursister i fjernundervisningen på TeamViewer, men kun 19 eksterne telefonlinjer kan aktuelt koble sig på mødetelefonen. Er der behov/ønske om mere end 19 kursister kan de som udgangspunkt blot dele en telefon så de sidder samme lokale, og deltager via medhør på telefonen.  
Efter særskilt aftale kan der også tilbydes egentlige lokale kurser, hvor der undervises fysisk i kommunens lokaler.

Kurserne er ikke rettet mod undervisning i egentlig sagsbehandling på et givet sagsområde/lovområde, men fokuserer på hvordan man kan anvende Winformatik i den praktiske sagsbehandling på området.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KIMIK iT for yderligere information om kurser.