Snitflade 562 Sociale udbetalinger

Beskrivelse

Bogføring af sociale udbetalinger i Winformatik omfatter:

  • Debitering på diverse sociale arter med registrant = borgers CPR
  • Kreditering: en samlet bevægelse på bankkonto.

Anvendelse af filformater

G68

  • Debet-beløb (en linje pr. udbetaling), inkl. bankkonto.
  • Betalingstekst = tekst fra postering
  • Henvisningsnummer = dato + 0 + "prisme"-terminal-nummer + sidste ciffer i rsk_aar + 6 sidste tegn

Prisme-terminal nummer er Winformatik terminalnummer (2 tegn) omsat til 4 cifre.

G69

  • Debet-beløb artens samlekonto, angives med "ydelsesmodtager" og henvisningsnummer for udbetalingen

Anvendelse af felterne

G68:

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G68

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Transaktionstype

01

Transaktionstype (2 positioner numerisk)

’01’ eller ’10’

Eksempler : ’01’ angiver at Prisme må anvende anden destination (ex. ved modregning af kreditnota), mens ’10’ angiver, at beløbet SKAL udbetales til destinationen i linien (ex. ved transport/factoring). Brugen af ’10’ bør minimeres, da det nemt kan resultere i manuelt arbejde ifm. modregning af kreditnotaer.

 OBS: Prisme understøtter ikke ’00’ – registrering af udbetaling effektueret i andet system.

Flyd_Fast

 

1

 Flyd_Fast (1 position numerisk)

Altid ’1’. (flydende format) Prisme understøtter ikke ’0’ = fast format.

Beløb &0800000000999

Felt 8, Beløb (11 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes) Udbetalingsbeløbet.

Eksempel: 9,99 kr. = ’&0800000000999’
Fortegn &09+

Felt 9 Fortegnsmarkering (1 position, skal udfyldes).

Fortegn på beløb.

Skal udfyldes med ’-’ hvis beløb er mindre end 0 ellers ’+’.

Eksempel: ’&09+’.

Identkode &1002

Felt 10, Identkode (2 positioner numerisk, skal udfyldes)

Nrkode på udbetalingsberettiget som kan antage følgende værdier:

’01’ : Frit valgs nr. = kreditorkonto i Prisme

’02’ : CPR

’03’ : SE

’04’ : Giro (understøttes ikke i Prisme)

’05’ : Telefon (understøttes ikke i Prisme)

’06’ : PBS (understøttes ikke i Prisme)

’07’ : PI (understøttes ikke i Prisme)

’08’ : FI (understøttes ikke i Prisme)

’10’ : Myndighed (understøttes ikke i Prisme)

’11’ : CVR

’12’ : P-nummer (understøttes ikke i Prisme)

Udbetalingsberettiget &1100000101010101

Felt 11, Udbetalingsberettiget (10 eller 14 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

Den berettigede til udbetalingen. Regler for udfyldning af udbetalingsberettiget afgøres af den tilhørende nrkode (felt 10).

 

Felt 10 er ’01’ -> Kreditorkonto i Prisme med foranstillede nuller

Felt 10 er ’02’ -> 9-10 cifre med modulus 11 kontrol.

Felt 10 er ’03’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.

Felt 10 er ’11’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.

 

Eksempel: ’ &1100000101010101’. (CPR = 010101-0101)

Udbetalingsdato &1220050114

Felt 12, Udbetalingsdato (8 positioner numerisk).

Forfaldsdato for udbetalingen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

Eksempel: ’&1220050114’

Posteringshenvisningsnr &1620051224001230012345

Felt 16, Posteringshenvisningsnr (20 positioner numerisk, skal udfyldes)

Består af 3 dele, en dato som udfyldes med ÅÅÅÅMMDD, et maskinnr som udfyldes med foranstillede 0’er og et ekspeditionsløbenr som ligeledes udfyldes med foanstillede 0’er. Typisk vil udbetalingshenvisningsnummeret bestå af finanspostens posteringsdato, maskinnr og ekspeditionsløbenr, men det vigtigste er at den tilhørende udbetalingspost i dens posteringshenvisningsnr har et nr som svarer til finanspostens udbetalingshenvisningsnr, så man kan se at de 2 eller flere posteringer hører sammen.

 Der kan indgå flere finansposter til en udbetaling. Alle finansposter som vedrører den samme udbetalingspost skal have samme udbetalingshenvisningsnr.

 Eksempel: ’&1620051224001230012345’.

Skal passe med &117 i G69.

dato + 0 + "prisme"-terminal-nummer + sidste ciffer i rsk_aar + 6 sidste tegn

PI_Regnr  

Felt 20, PI_Regnr (4 positioner numerisk – foranstillede nuller) Kan udelades

Angiver registreringsnummer på bank- eller giro-konto. Anvendelse af felt 20 kræver at felt 21 udfyldes.

PI_Kontonr  

Felt 21, PI_Kontonr (10 positioner numerisk – foranstillede nuller) Kan udelades

Angiver kontonummer på bank-, giro- eller fi-konto. Kan anvendes alene ved giro- og fi-konto, men kræver felt 20 udfyldt ved bank-konto.

Betalingstekst &40OFF.HJ.1004-170417

- Felt 40-75, Betalingstekst (81 positioner alfanumerisk)

Oplysninger vedr. udbetalingen. Bliver mere end et felt udfyldt, benytter Prisme linieskift mellem felterne.

PST_TAB.TEKST - renset for &-tegn

G69:

En linje pr. udbetaling, Felt 132 udfyldes med nr.kode (02=cpr.nr.) og felt 133 udfyldes med cpr.nr.

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300417

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 562 (side-nummer i Winformatik, der bogfører soc.udb..) F.eks. 00562

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

9105509260

 

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

Samlekontoen for arten.

Felt 112, beløb

&112 000000082100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 821,00.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113D

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 117, Henvisningsnummer   Passer med Felt 16 i G68 for udbetalingen.
Felt 132, nrkode &13202 02 =  typen CPR-nummer
Felt 133, Ydelsesmodtager &1331212121212 (10 positioner, foranstillede 0’er, kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 132 (nrkode) er udfyldt. Borgers CPR-nummer

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

OFF.HJ.1004-170417

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

Testcase

Det omhandler soc. udbetaling for en dag for 2 borgere. Fiktive CPR-numre.

  • CPR 0101010101 skal have udbetalt 999,- på art 1234, og 888,- på art 2345. Bank-konto 6471-1234567
  • CPR 0202020202 skal have udbetalt 4444,. på art 1234. Bank-konto 6471 - 2345678

Kontonumre

  • Samlekonto for art 1234 = 4501603039
  • Samlekonto for art 2345 = 4501103039

Testfiler

562_G68_G69.txt