Indledning

Boligsikring  reform 2016

Beregning af Boligsikring skal ændres på baggrund af et lovforslag som træder i kraft fra januar 2016.

Væsentlige ændringer:

 • Indkomst-grundlaget ændres fra skattepligtig indkomst til ”aktuel indkomst”
 • Pensionist-fradrag på 4.100 i indkomsten -
 • Boligsikringen kan afhænge af ”boligens indretning”. Eksempelvis lavere maksimum hvis der er ikke er eksklusiv adgang til bad/toilet

Bemærk at specielt det nye begreb ”aktuel indkomst” sætter kommunerne under et tidspres: INI og Iserit skal have boligsikring for januar 2016 ca. 10. december (PBS fredag den 18.dec). Aktuel Indkomst først tilgængelig 7.dec (Digitaliseringsstyrelsen skriver: ”.. det påtænkes at idriftsætte servicen i den weekend (5-6) december.”). Det giver 3 dage til sagsbehandling. Borgeren får i realiteten nul varsel (hidtil har borgerne fået et brev medio november).

Faggruppe

Kommune Personer
KU Arnaaraq Dorph - ardo@kujalleq.gl Ulla Rafaelsen - ulra@kujalleq.gl Jakobine Hoseassen - jaho@kujalleq.gl Marie Rødgaaard - marr@kujalleq.gl
SE Ulrik Albrechtsen - ulal@sermersooq.gl Anne a Dalbø - annd@sermersooq.gl Laila Lützen - lalu@sermersooq.gl Ane Egede Mathæussen - anma@sermersooq.gl
QE Sara-Louise Brandt-Rosing - sabr@qeqqata.gl Mona Davidsen - moda@qeqqata.gl Sara Poulsen - sarp@qeqqata.gl Heidi Løvstrøm - hedl@qeqqata.gl Dorthe Reimer Kristiansen - dkri@qeqqata.gl Ria Olsen - rial@qeqqata.gl Linda Fleischer - lifl@qeqqata.gl
QA Grete Street - grs@qaasuitsup.gl Dariusz Sobczynski - daso@qaasuitsup.gl

Faggruppemøder referater

Lovgrundlag

Lovforslag ligger på www.inatsisartut.gl/samlingerhome/oversigt-over-samlinger/samling/punktliste (indtast fritekst = boligsikring)

Lovforslag vedtaget

Kursus i ny boligsikringsløsning Nuuk 01. december 2015

PowerPoint anvende af KIMIK iT ved kurset:

Kursus 01122015 Boligsikring beregnet ud fra aktuel indkomst

Spørgsmål stillet på kurset og svar på disse

Ændring af boligsikring i løbet af året

I loven hedder det:

 • 5, Stk. 2. Ved tilkendelse af boligsikring og ved væsentlige ændringer i huslejen, husstandens samlede aktuelle indkomst, boligen og dens indretning, eller antal af hjemmeboende børn under 18 år, skal boligsikringen beregnes i overensstemmelse hermed og på grundlag af den forventede samlede aktuelle indkomst.

Familiedepartementet har uddybet dette:

 • De nye Inatsisartutlove giver hjemmel for at foretage genberegning af boligsikring, alderspension og førtidspension ved væsentlige ændringer i grundlaget for den gældende beregning.
 • Som en tjeneste ønskes indarbejdet en advisering af den enkelte sagsbehandler, når der sker ændring i den samlede aktuelle indkomst. Tjenesten ønskes udformet så der foretages en beregning for alle i systemet én gang pr. måned og med tilsvarende advisering én gang pr. måned, hvis der er væsentlige ændringer.
 • Tærskel værdien for boligsikring skal sættes til en ændring på kr. +/- 7.000,00 i husstandens samlede aktuelle indkomst.
 • Tærskel værdien for alderspension skal sættes til en ændring i den samlede aktuelle indkomst på kr. +/- 7.000,00 for grundbeløbet, +/- 7.000,00 for tillægget ved enlige pensionister, og kr. +/- 14.000 for tillægget ved pensionister der lever i parforhold.
 • Det beror på en konkret vurdering foretaget af de enkelte sagsbehandlere om der som følge af adviseringen er grundlag for en genberegning. Der skal derfor ikke ske nogen automatisk genberegning af ydelser ved væsentlige ændringer uden, at den enkelte sagsbehandler har foretaget en vurdering af sagen og truffet afgørelse. Dvs. at systemet ikke pr. automatik må ændre direkte i borgerens ydelse, men blot skal advisere sagsbehandleren om, at der nu er sket en væsentlig ændring, og sagsbehandleren skal efterfølgende kunne acceptere eller afvise, at ydelsen faktisk ændres.
 • Det bemærkes, at den almindelige årlige regulering af alderspension (1. januar) og boligsikring (typisk 1. januar) fortsat finder anvendelse og således at beregning og udbetaling sker automatisk.
Nødplan

Winformatik understøttelse af ovenstående procedure kan desværre nå at komme i drift til beregningen af februar-bnoligsikringen. Derfor har KIMIK foreslået en nødplan. Planen er godkendt af departementet.

Trin 1 i nødplanen
 • Ultimo 2015/Starten af januar 2016 hentes en frisk aktuel indkomst ud i alle kommuner for alle borgere. Den friske aktuelle indkomst indeholder forskellige rettelser samt er beregnet på Sulinal redegørelsesoplysninger omfattende november 2015.
 • Dette trin er allerede gennemført.
Trin 2 i nødplanen
 • Der laves en ny boligsikringsberegning alene baseret på den nyeste aktuelle indkomst. (samme proces som ved januar beregningen - blot med nye værdier af aktuel indkomst).
 • KIMIK iT producerer en ad-hoc liste, der sammenligner februar-beregningen med januar-beregningen.
 • Med udgangspunkt i listen gennemgår sagsbehandler udvalgte sager, og sagsbehandler indtaster en forventet indkomst i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt for at få en korrekt beregning.
 • Sagsbehandler informerer ansøgeren i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt. Brevet dannes ikke af systemet; men sagsbehandler bruger standard brevskabelonen, og beskriver beregningen overfor ansøgeren.
Oplæg til 4. faggruppemøde

Enkeltværelser

I bekendtgørelsen hedder det:

 • 4.  Boligsikring kan maksimalt udgøre kr. 60.000 pr. år for en husstand.    Stk. 2. Boligsikring ved leje af enkeltværelser kan maksimalt udgøre kr. 18.000 pr. år

Bestemmelserne i bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Familiedepartementet udtaler:

 • Med hensyn til begrebet "enkeltværelser", så er det ikke nærmere defineret, da det er udlagt til kommunalt skøn hvordan det skal forstås.