PBS

Indhold:

Indledning

KIMIK iT har i samarbejde med PBS udbygget Inkassomodulet i Winformatiksystemet, således at kommunen kan fungere som PBS kreditor. Der er åbnet mulighed for, at kommunen kan tilbyde en bedre borgerservice, samtidig med at de manuelle arbejdsgange i kommunen i nogen grad kan aflastes.

I al sin enkelthed

Hver måned henter kommunen en datafil fra PBS, som indeholder de gældende Betalingsservice-aftaler. Dvs. oplysninger om hvilke borgere der ønsker at betale hvilke regningstyper via PBS. (Eks. borger nr 020465-2233 Jens Olsen betaler daginstitution i "Børneren" for Oline Olsen via PBS). Denne datafil indlæses i Winformatiksystemet. Herefter sørger Winformatiksystemet for, at alle normale påligninger, der er omfattet af en Betalings-aftale udskrives til en datafil, der sendes til PBS måneden før betalingen skal foregå.

Når betalingen er sket, sender PBS en datafil, der indeholder oplysninger om, hvor mange af betalingerne der blev fuldført. Denne datafil indlæses i Winformatiksystemet, og betalingerne bogføres automatisk.

Forsendelse af datafiler til og fra PBS foregår via Internettet

Ind- og udlæsning af datafiler foregår via side 272 i Winformatiksystemet.

Der kan udskrives omfattende rapportmateriale om, hvad der foregår, gældende aftaler mm. Månedskontoudtoget er ændret, således at det afspejler den enkelte borgers tilmeldinger til PBS.

Aftale-oprettelser eller ændringer foregår ved at borgerne sender blanketter til sin bank eller PBS. Kommunen får vejledning i, hvorledes man kan udskrive/fremstille blanketter til borgerne.

Det er muligt at tilmelde sig via Home Banking. Dette under forudsætning af at kunden kender kommunens PBS-kreditornummer. Det fremgår f.eks. af de FI-kort, der kan udskrives med side 216.

Det er også muligt at lægge en net-tilmelding ind på kommunens hjemmeside. Kontakt Kimik iT, hvis det ønskes.

Lidt om debitorgrupper

I modsætning til kreditorer med få ydelser, som for eks. Tele, så opkræver kommunerne som bekendt mangeartede beløb. Nogen beløb er regelmæssige og forudsigelige, andre er måske engangsbeløb og set fra borgerens synspunkt, mindre forudsigelige. De fleste borgere vil nok føle, at de mister overblikket, hvis de blot giver kommunen fuldmagt til at trække på deres bankkonto.

For at gøre det muligt at en borger kan tilmelde sig betalingsservice for udvalgte betalinger anvendes begrebet debitorgrupper.

I forbindelse med at Kommunen tilmelder sig PBS, oprettes et antal debitorgrupper. En debitorgruppe dækker beslægtede betalinger under et navn. Eksempelvis kan man oprette debitorgruppen "Daginstitutioner", omfattende samtlige daginstitutioner i kommunen.

Kommunen kan oprette debitorgrupper efter behov.

I Winformatiksystemet findes en side (270), hvor man skal indtaste de oprettede debitorgrupper og bestemme hvilke betalings-arter, der indgår i en given debitorgruppe.

En debitorgruppe kan indeholde en eller flere Winformatiksystemsarter.

På grundlag af en viden om hvilke borgere der er tilmeldt hvilke debitorgrupper (og dermed hvilke betalings-arter) kan Winformatiksystemet afgøre, hvilke påligninger der skal sendes til PBS, og hvilke påligninger, der skal opkræves på normal vis.

Lidt om kommunikation

For at udveksle datafiler med PBS anvendes først og fremmest en kortlæser der tilsluttes pc'en, et chipkort til læseren, samt et program til kortlæseren fra PBS. Læs mere om kommunikation med PBS her (HTTP/S løsningen).

Lidt om priser

Borgerne betaler ikke for at anvende betalingsservice. Kommunen betaler en afgift per betaling. Denne beløber sig pt. til ca. 4 kr per transaktion. Bemærk at en betaling ofte vil omfatte flere poster.

Lidt om krav til edb-udstyr

De eneste krav til pc'en for at kunne hente og sende filer til PBS, er at den har en Internet forbindelse samt et ledigt USB stik til kortlæseren.

Tilmelding til PBS

Tilmelding til PBS foregår hos PBS, se på deres hjemmeside hvordan.

Forbehold

KIMIK iT kan ikke påtage sig noget ansvar for omkostninger, tab eller gener i forbindelse med at telekommunikationsvanskeligheder umuliggør overholdelse af tidsfristerne for udveksling af data med PBS.

Afleveringsfrister

Terminer for afsendelse af betalingsoplysninger til BetalingsService. Oplysningerne skal være PBS i hænde senest kl. 05.00 grønlandsk tid, på sidste afleveringsdag.

Se PBS'safleveringsfrister.