Snitflade 417 Brætsalg

Beskrivelse

Bogføring af brætsalg i Winformatik omfatter:

 • Indtægter (kontant)
 • Indtægter (rekvisition)
 • Indtægter (salg af poser)
 • Omsætning (debet)
 • Driftsbidrag
 • Omsætning (kredit)
 • Hensættelse af skat
 • Afregning til fisker/fangere

Specifikation til fisker/fangere udføres pt fra Kreditor-modulet. Det forventes fremover at ske via Prisme (ved hjælp af betalingsteksten i G68)

Anvendelse af filformater

G68

 • Netto-beløb (en linje pr. fanger), inkl. bankkonto.
 • Betalingstekst viser regnestykket (minus skat, minus driftsbidrag osv) felt 40-75

G69

 • øvrige posteringer
 • Hensat skat, driftsbidrag og omsætning (debet)  angives med "ydelsesmodtager" og henvisningsnummer for udbetalingen

Anvendelse af felterne

G68:

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G68

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Transaktionstype

01

Transaktionstype (2 positioner numerisk)

’01’ eller ’10’

Eksempler : ’01’ angiver at Prisme må anvende anden destination (ex. ved modregning af kreditnota), mens ’10’ angiver, at beløbet SKAL udbetales til destinationen i linien (ex. ved transport/factoring). Brugen af ’10’ bør minimeres, da det nemt kan resultere i manuelt arbejde ifm. modregning af kreditnotaer.

 OBS: Prisme understøtter ikke ’00’ – registrering af udbetaling effektueret i andet system.

Flyd_Fast

 

1

 Flyd_Fast (1 position numerisk)

Altid ’1’. (flydende format) Prisme understøtter ikke ’0’ = fast format.

Beløb &0800000000999

Felt 8, Beløb (11 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes) Udbetalingsbeløbet.

Eksempel: 9,99 kr. = ’&0800000000999’
Fortegn &09+

Felt 9 Fortegnsmarkering (1 position, skal udfyldes).

Fortegn på beløb.

Skal udfyldes med ’-’ hvis beløb er mindre end 0 ellers ’+’.

Eksempel: ’&09+’.

Identkode &1002

Felt 10, Identkode (2 positioner numerisk, skal udfyldes)

Nrkode på udbetalingsberettiget som kan antage følgende værdier:

’01’ : Frit valgs nr. = kreditorkonto i Prisme

’02’ : CPR

’03’ : SE

’04’ : Giro (understøttes ikke i Prisme)

’05’ : Telefon (understøttes ikke i Prisme)

’06’ : PBS (understøttes ikke i Prisme)

’07’ : PI (understøttes ikke i Prisme)

’08’ : FI (understøttes ikke i Prisme)

’10’ : Myndighed (understøttes ikke i Prisme)

’11’ : CVR

’12’ : P-nummer (understøttes ikke i Prisme)

Udbetalingsberettiget &1100000021212121

Felt 11, Udbetalingsberettiget (10 eller 14 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

Den berettigede til udbetalingen. Regler for udfyldning af udbetalingsberettiget afgøres af den tilhørende nrkode (felt 10).

 

Felt 10 er ’01’ -> Kreditorkonto i Prisme med foranstillede nuller

Felt 10 er ’02’ -> 9-10 cifre med modulus 11 kontrol.

Felt 10 er ’03’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.

Felt 10 er ’11’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.

 

Eksempel: ’ &1100000021212121’.

Udbetalingsdato &1220050114

Felt 12, Udbetalingsdato (8 positioner numerisk).

Forfaldsdato for udbetalingen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

Eksempel: ’&1220050114’

Posteringshenvisningsnr &1620051224001230012345

Felt 16, Posteringshenvisningsnr (20 positioner numerisk, skal udfyldes)

Består af 3 dele, en dato som udfyldes med ÅÅÅÅMMDD, et maskinnr som udfyldes med foranstillede 0’er og et ekspeditionsløbenr som ligeledes udfyldes med foanstillede 0’er. Typisk vil udbetalingshenvisningsnummeret bestå af finanspostens posteringsdato, maskinnr og ekspeditionsløbenr, men det vigtigste er at den tilhørende udbetalingspost i dens posteringshenvisningsnr har et nr som svarer til finanspostens udbetalingshenvisningsnr, så man kan se at de 2 eller flere posteringer hører sammen.

 Der kan indgå flere finansposter til en udbetaling. Alle finansposter som vedrører den samme udbetalingspost skal have samme udbetalingshenvisningsnr.

 Eksempel: ’&1620051224001230012345’.

Skal passe med &117 i G69.

Maskinnummer = 00417

Løbenummer = '0' + sidste 6 tegn i PST_NR for udbetalingen.

PI_Regnr  

Felt 20, PI_Regnr (4 positioner numerisk – foranstillede nuller) Kan udelades

Angiver registreringsnummer på bank- eller giro-konto. Anvendelse af felt 20 kræver at felt 21 udfyldes.

PI_Kontonr  

Felt 21, PI_Kontonr (10 positioner numerisk – foranstillede nuller) Kan udelades

Angiver kontonummer på bank-, giro- eller fi-konto. Kan anvendes alene ved giro- og fi-konto, men kræver felt 20 udfyldt ved bank-konto.

Betalingstekst &40BRÆTSALG 28-03 PAAMI: 248,08 &41SKAT 23%: 57,00 &42DRIFT 10%: 24,81 &43TIL UDBETALING: 166,27

- Felt 40-75, Betalingstekst (81 positioner alfanumerisk)

Oplysninger vedr. udbetalingen. Bliver mere end et felt udfyldt, benytter Prisme linieskift mellem felterne.

G69:

Op til 3 linjer pr. fisker/fanger (Hensat skat, driftsbidrag og omsætning (debet)). Felt 132 udfyldes med nr.kode (02=cpr.nr.) og felt 133 udfyldes med cpr.nr.

Bemærk: Driftsbidrag og omsætning (debet) findes normalt ikke registrant-opdelt i Winformatik bogføring.

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300417

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 417 (side-nummer i Winformatik, der bogfører brætsalg.) F.eks. 00417

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

9105509260

 

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

Samlekontoen for A-skat-arten.

Felt 112, beløb

&112 000000082100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 821,00.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113K

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 117, Henvisningsnummer   Passer med Felt 16 i G68 for udbetalingen for den pågældende fisker/fanger.
Felt 132, nrkode &13202 02 =  typen CPR-nummer
Felt 133, Ydelsesmodtager &1331212121212 (10 positioner, foranstillede 0’er, kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 132 (nrkode) er udfyldt. Fisker/fangers CPR-nummer

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

BRÆTSALG 15-03 PAAMI

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

En linje med øvrige bevægelser

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300417

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 417 (side-nummer i Winformatik, der bogfører daginst.) F.eks. 00417

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

5001507002

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

 

Winfo: Feltet KTO

Felt 112, beløb

&112 000002582100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 25.821,00.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113K

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

BRÆTSALG 15-03 PAAMI

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

Testcase

Det omhandler brætsalg for en dag for 3 fisker/fangere. Fiktive CPR-numre.

 • CPR 0101010101 har solgt for 310,-. Han har en skattetrækprocent på 0
 • CPR 0202020202 har solgt for 1125, og har en trækprocent på 5
 • CPR 0303030303 har solgt for 576,08, og har en trækprocent på 23

Der er solgt bæreposer for kr. 24.

I alt salg: 2035,08

Betalingen i butikken er kommet som:

 • Kontant: 914
 • Rekvisition: 1125
 • Øre-difference: -3,92

I alt 2035,08

Hver fisker/fanger trækkes 10% i driftsbidrag til kommunen.

Bogføring i Winformatik: Brætsalg-eksempel.xlsx

Kreditor-afregning i G68 (nettobeløbet).

Hensat skat. G69 med ydelsesmodtager. Konto = 9105509260 ”(Art 9999) Skat vedr. salg fra brættet”.

Testfiler