Piareersarfiit Webservice

Består af en WCF service der udbydes fra https://qeservice.kaqa.sullissivik.gl/RegistrationService.svc

Nærmere information om hvordan den kaldes og hvordan man autoriseres til at kalde den kan fås ved henvendelse til KIMIK iT