Princip

Med systemet kan der angives at en bestemt person skal have udbetalt et bestemt beløb under en bestemt art på en bestemt dato.

De indtastede udbetalinger bogføres og bankoverføres i en samlet kørsel. Selve bankoverførslen sker med GrønlandsBANKENs Erhvervssystem.

Eksisterende sider

Følgende eksisterende sider fra Informatik omlægges 1-1, dvs. uden væsentlige ændringer:

Ny funktion: Periodiske udbetalinger

Vi vil lave et kartotek, hvor man kan angive at en person skal have udbetalt et bestemt beløb f.eks. hver 14. dag under en bestemt art.

Udbetalingen kan gøres betinget af at der er stemplet i AMK (arbejdsmarkedskontoret) indenfor f.eks. 14 dage. Dette angives ikke på hver enkelt kartotekskort; men er en egenskab, som knyttes til arten ved hjælp af feltet Spec udfor mærket SOCUDB i side 353. Indholdet af feltet Spec angiver hvor mange dage, der højst må være gået siden seneste stempling. Hvis feltet Spec er tomt, så afhænger udbetalingen ikke af om der er stemplet eller ej.

Følgende angives i kartoteket for periodiske udbetalinger:

 • CPR-nr
 • Art
 • Næste udbetaling (dato)
 • Periode (antal)
 • Periode-enhed ("dage" eller "måneder")
 • Start-dato
 • Slut-dato
 • Beløb
 • Notat

Der laves en ny side 563, hvor man kan angive sådanne periodiske udbetalinger.

Brugeren skal angive en art og en Næste dato, som anvendes ved de følgende oprettelser af nye kartotekskort.

Ved nyoprettelse er felterne udfyldt således:

 • CPR-nr: (tomt)
 • Art: Brugerens valg
 • Næste udbetaling (dato): Brugerens valg
 • Periode (antal): 14
 • Periode-enhed: Dage
 • Start-dato: Dags dato
 • Slut-dato: Dags dato + 3 måneder
 • Beløb (tomt)
 • Notat (tomt)

Der skal så være en kørsel, hvor brugeren angiver en tidsperiode, og hvor systemet for hver "kort" i kartoteket for periodiske finder nogen, hvor "næste udbetaling" er i tidsperioden.

For hver af disse dannes en linie i side 561.

Hvis udbetalingen er betinget af AMK, så dannes der kun en linie hvis antal dage siden sidste stempling er mindre end det antal dage, der er angivet for arten.

Næste udbetalingsdato optælles med antal dag i periode. Hvis Næste udb.dato hermed bliver større end slut-dato, så blankes Næste udb.dato.

Hvis stemplingsbetingelsen ikke er opfyldt, så bliver feltet Næste blanket. Det betyder, at der skal foretages en manuel indgriben før personen igen deltager i de periodiske udbetalinger.

Knappen til at starte kørslen med anbringes i side 562.

De enkelte sider

Side 560 Registrering af beløbsmodtagere

Med denne side oprettes beløbsmodtagere med angivelse af hvilken bank-konto, der skal anvendes til udbetalingen.

Side 561 Registrering af sociale udbetalinger

Med denne side indtastes de enkelte sociale udbetalinger. I kolonnen AMK vises hvor mange dage, der er gået siden seneste stempling i arbejdsmarkedskontoret.

Side 562 Bogføring af sociale udbetalinger

 • I Venstre side kan man søge på tidligere sociale bogføringer, resultatet vil blive vist nederst på højresiden
 • I Højre side er det muligt at bogføre de registrerede sociale udbetalinger,  ved at vælge en dato og en art et det muligt at se hvor mange udbetalinger der er og hvor meget beløbet er på.
  Det er muligt at udskive en kladde inden man bogfører.