Indskrivningssider til Winformatik

Denne side er under opbygning

Gå til Sundhedsvæsenet og Pissassarfik løsning: 

Indhold:

Handicap: Indskrivningsside for Sundhedvæsenet

Der udstiles adgang til at kunne indskrive information i Winformatik Handicapsystemet når en borger overgår fra genoptræning i Sundhedsvæsenet til vedligeholdelsestræning i kommunalt regi. 

Fordelene er bl.a.

  • Sagsbehandleren vil kunne udføre en effektiv sagsbehandling med de nødvendige informationer og spare tid på ikke selv at skulle indhente, indskrive eller indscanne informationer fra genoptræningen.
  • Informationerne om borgerens genoptræning vil være tidstro og komme hurtigere frem til den videre sagsbehandling af den handicappede borger i kommunen.
  • Informationerne om borgerens genoptræning vil have en højere kvalitet da det vil komme direkte fra Sundhedsvæsenet ift. hvis det er gengivet af borgeren selv.

For at sagsbehandleren kan udføre en korrekt sagsbehandling vil det være essentielt at modtage diagnoseinformation fra Sundhedsvæsenet med borgerens samtykke.

Terapien ved Sundhedsvæsenet har udpeget to dokumenter som er blevet omdannet til to indskrivningssider med overskrifterne:

  1. Kort status for voksne fra 18 år til terapeutteamet i kommunen.

  2. Lang status for voksne fra 18 år til terapeutteamet i kommunen.

I nedenstående tre emner er proceduren for indskrivning fra Sundhedsvæsenet beskrevet og illustreret, hvilket også inkludere hvordan de indskrevne informationer bliver præsenteret for de kommunale sagsbehandlere i Winformatik:

Adgang og brugeroprettelse til hver kommunes Winformatik installation

Oprettelse af bruger og tildeling rettigheder udføres af hver kommuens IT-afdeling.

Løsning på sigt kan udvides med tilføjelse hvor man vil udstyre sundhedsvæsenet personalet med et administrator side til håndtering af bruger (oprettelse, rettelse, sletning...).

img

Sundhedsvæsenets indskrivning af journalnotat (Kort og Lang status) i Winformatik

Når du er logget ind kommer du til indtastningside kort status.

Der er mulighed at man derfra går til lang status.

Brug denne menu:

img

Kort status

Alle felter markeret med * er obligatoriske og skal skal udfyldes.

Det skal derudover nævnes at samtykkeerklæring bør sendes med.

img

Lang status

Alle felter markeret med * er obligatoriske og skal udfyldes.
Det skal derudover nævnes at samtykkeerklæring bør sendes med..

imgimg

Sagsbehandler fremsøgning af eksisterende journalnotat Winformatik

Når der bliver indskrevet et ny status fra Sundhedsvæsenet vil de relevante sagsbehandlere/afdeling bliver orienteret om dette digitalt.

Kort og lang status er koblet sammen med Social Journal Ark systemet, som muliggør, at en sagsbehandler fra kommune kan fremsøge og vise den i kategorien Handicapområdet (11). 

img

Tilbage til toppen

Handicap: Indskrivningsside for Pissassarfik

Herunder er  følgende emner beskrevet:

Hvis en kommune oplever at en borger har fået forringet sit funktionsniveau og ikke selv har mulighed for at tilbyde den nødvendige træning, kan borgeren tilbydes rådgivning og funktionstræning ved Pissassarfik – Det Landsdækkende Handicapcenter for at opnå så god en funktion i sin hverdag som muligt.

Efter forløbet ved Pissassarfik bliver der skrevet et slutnotat om den rådgivning og funktionstræning borgeren har modtager. I dag sendes dette slutnotat pr. mail til kommunen, hvor sagsbehandleren selv skal gemme det borgerens journal i Winformatik. Ved implementering af en indtastningsside vil slutnotatet blive gemt i Winformatik med det samme efter at Pissassarfik har indtastet informationerne, hvorefter de relevante kommunale medarbejdere/afdeling vil blive orienteret om dette.. 

Fordelene er bl.a.:

  • Informationerne efter afsluttet træningsforløb ved Pissassarfik vil sikkert og hurtigt være tilgængeligt i Winformatik til den videre sagsbehandling af den handicappede borger.
  • Sagsbehandleren vil spare tid på ikke selv at skulle indhente og gemme informationer fra træningsforløbet i Winformatik.

Adgang og brugeroprettelse til kommunes Winformatik installation

Oprettelse af bruger og tildeling rettigheder udføres af Kimik-it (Support).

Løsning på sigt kan udvides med tilføjelse hvor man vil udstyre Pissassarfik personalet med et administrator side til håndtering af bruger (oprettelse, rettelse, sletning...).

img

Pissassarfik indskrivning af afslutningsrapport i Winformatik

Afslutningsrapport

Alle felter markeret med * er obligatoriske og skal udfyldes.
Det skal derudover nævnes at samtykkeerklæring bør sendes med.

img

Sagsbehandler fremsøgning af afslutningsrapport i Winformatik

Når en afslutningsrapport bliver gemt vil der automatisk bliv sendt en e-mail til den henvisende sagsbehandler.

Afslutningsrapport er koblet sammen med Social Journal Ark systemet, som muliggør, at en sagsbehandler fra kommune kan fremsøge og vise den i kategorien Handicapområdet (11)

Disse rapporter kan findes med Winformatik side 578.

img

Tilbage til toppen