Finansieringsoversigt

Likviditetsbudget dannes som et Excel-regneark. Meningen er, at brugeren selv kan indsætte manuelle korrektioner (typisk under status). Summerne er dannet som formler, således at de manuelle indtastninger medregnes i totalerne.

Likviditetsbudgettet omfatter altid hele kontoplanen (i praksis den kommunale). Konti, der starter med 90, optræder ikke selvstændigt på udskriften. Regnearket indholder formler, der viser likvidbeholdningen primo og ultimo hver år.

Regnearket bestilles på et bestemt specifikationsniveau, og viser konti med niveau på eller større end dette.

Eksempel:

   

Regnskab

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

Konto

Kontonavn

1997

1998

1999

2000

2001

2002

0

BALANCE

           

1

DRIFT

           

1

DRIFTSUDGIFTER

           

1

ADMINISTRATIONSOMRÅDET

18.194

19.654

21.898

3.231

3.442

3.653

2

TEKNIK

4.482

4.673

4.822

     

3

BOLIGOMRÅDET

1.628

1.660

1.512

     

4

SOCIALOMRÅDET

25.371

24.593

27.146

     

5

UNDERVISNING OG KULTUR

19.895

20.773

20.429

     

6

FORSYNINGSVIRKSOMHED

815

583

798

101

102

103

1

DRIFTSUDGIFTER I alt

70.386

71.936

76.605

3.332

3.544

3.756

7

ANLÆGSUDGIFTER

           

7

ANLÆGSOMRÅDET

6.954

6.142

11.251

     

7

ANLÆGSUDGIFTER I alt

6.954

6.142

11.251

     

8

INDTÆGTER

-71.818

-73.377

-73.577

     

1

DRIFT I alt

5.522

4.701

14.279

3.332

3.544

3.756

9

STATUS

           

90

AKTIVER

-1.071

15

       

95

PASSIVER

-326

         

9

STATUS I alt

-1.397

15

       

0

BALANCE I alt

4.125

4.716

14.279

3.332

3.544

3.756

 

Likvide midler Primo

7.552

3.427

-1.289

-15.568

-18.900

-22.444

 

Likvide midler Ultimo

3.427

-1.289

-15.568

-18.900

-22.444

-26.200