Snitflade 586 A-bidrag

Snitfladen er kommet med i projektet jf. mail fra Søren G. Nielsen 27-03-2017.

Beskrivelse

Bogføring af A-bidrag i Winformatik omfatter:

 • Debitering af bidragspligtig (forskud)
 • eller Debitering med barns CPR-nummer (tilskud)
 • eller Debitering med barns CPR-nummer (uafklarede sager)
 • Kreditering på udbetalingsart (bidragberettiget)
 • Dannelse af regningsspecifikation

Anvendelse af filformater

G68

 • G68: Kredit bidragsberettiget enten med eller uden bankkonto. Betalingstekst = barns CPR + periode (eller begivenhed som f.eks. konfirmation). Henvisningsnummer.

 G69

 • En linje pr. udbetaling med forskud på modkontoen for fagmodulet (debet). Henvisningsnummer. (konto 94-07-00-90-02)
 • En linje pr. udbetaling med tilskud eller uafklaret (debet), Felt 132 udfyldes med nr.kode (02=cpr.nr.) og felt 133 udfyldes med cpr.nr. (Barnets). Henvisningsnummer.

10Q

 • Trans 10: oplysning om debitor = bidragpligtig (medsendes altid, også selv om debitor allerede er oprettet i Prisme)
 • Trans 24: Oplysning om raten, f.eks. beløb (debet).
 • Trans 26: Rate-specifikation, på basis af regningsspecifikationen

Bemærk, at ved indlæsning af denne i Prisme dannes en kreditering på det samlede beløb på modkontoen (94-07-00-90-02).

Anvendelse af felterne

G68:

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G68

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Transaktionstype

01

Transaktionstype (2 positioner numerisk)

’01’ eller ’10’

Eksempler : ’01’ angiver at Prisme må anvende anden destination (ex. ved modregning af kreditnota), mens ’10’ angiver, at beløbet SKAL udbetales til destinationen i linien (ex. ved transport/factoring). Brugen af ’10’ bør minimeres, da det nemt kan resultere i manuelt arbejde ifm. modregning af kreditnotaer.

 OBS: Prisme understøtter ikke ’00’ – registrering af udbetaling effektueret i andet system.

Flyd_Fast

 

1

 Flyd_Fast (1 position numerisk)

Altid ’1’. (flydende format) Prisme understøtter ikke ’0’ = fast format.

Beløb &0800000000999

Felt 8, Beløb (11 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes) Udbetalingsbeløbet.

Eksempel: 9,99 kr. = ’&0800000000999’
Fortegn &09+

Felt 9 Fortegnsmarkering (1 position, skal udfyldes).

Fortegn på beløb.

Skal udfyldes med ’-’ hvis beløb er mindre end 0 ellers ’+’.

Eksempel: ’&09+’.

Identkode &1002

Felt 10, Identkode (2 positioner numerisk, skal udfyldes)

Nrkode på udbetalingsberettiget som kan antage følgende værdier:

’01’ : Frit valgs nr. = kreditorkonto i Prisme

’02’ : CPR

’03’ : SE

’04’ : Giro (understøttes ikke i Prisme)

’05’ : Telefon (understøttes ikke i Prisme)

’06’ : PBS (understøttes ikke i Prisme)

’07’ : PI (understøttes ikke i Prisme)

’08’ : FI (understøttes ikke i Prisme)

’10’ : Myndighed (understøttes ikke i Prisme)

’11’ : CVR

’12’ : P-nummer (understøttes ikke i Prisme)

Udbetalingsberettiget &1100000021212121

Felt 11, Udbetalingsberettiget (10 eller 14 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

Den berettigede til udbetalingen. Regler for udfyldning af udbetalingsberettiget afgøres af den tilhørende nrkode (felt 10).

 

Felt 10 er ’01’ -> Kreditorkonto i Prisme med foranstillede nuller

Felt 10 er ’02’ -> 9-10 cifre med modulus 11 kontrol.

Felt 10 er ’03’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.

Felt 10 er ’11’ -> 8 cifre med modulus 11 kontrol.

 

Eksempel: ’ &1100000021212121’.

Bidragsberettigets CPR-nummer

Udbetalingsdato &1220050114

Felt 12, Udbetalingsdato (8 positioner numerisk).

Forfaldsdato for udbetalingen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

Eksempel: ’&1220050114’

Posteringshenvisningsnr &1620051224001230012345

Felt 16, Posteringshenvisningsnr (20 positioner numerisk, skal udfyldes)

Består af 3 dele, en dato som udfyldes med ÅÅÅÅMMDD, et maskinnr (5 cifre) som udfyldes med foranstillede 0’er og et ekspeditionsløbenr (7 cifre)som ligeledes udfyldes med foanstillede 0’er. Typisk vil udbetalingshenvisningsnummeret bestå af finanspostens posteringsdato, maskinnr og ekspeditionsløbenr, men det vigtigste er at den tilhørende udbetalingspost i dens posteringshenvisningsnr har et nr som svarer til finanspostens udbetalingshenvisningsnr, så man kan se at de 2 eller flere posteringer hører sammen.

Der kan indgå flere finansposter til en udbetaling. Alle finansposter som vedrører den samme udbetalingspost skal have samme udbetalingshenvisningsnr.

 Eksempel: ’&1620051224001230012345’.

Skal passe med &117 i G69.

dato + 0 + "prisme"-terminal-nummer + sidste ciffer i rsk_aar + 6 sidste tegn

PI_Regnr  

Felt 20, PI_Regnr (4 positioner numerisk – foranstillede nuller) Kan udelades

Angiver registreringsnummer på bank- eller giro-konto. Anvendelse af felt 20 kræver at felt 21 udfyldes.

PI_Kontonr  

Felt 21, PI_Kontonr (10 positioner numerisk – foranstillede nuller) Kan udelades

Angiver kontonummer på bank-, giro- eller fi-konto. Kan anvendes alene ved giro- og fi-konto, men kræver felt 20 udfyldt ved bank-konto.

Betalingstekst &40UNDERHOLDSBIDRAG &41<barns CPR> &42<periode/begivenhed>

- Felt 40-75, Betalingstekst (81 positioner alfanumerisk)

Oplysninger vedr. udbetalingen. Bliver mere end et felt udfyldt, benytter Prisme linieskift mellem felterne.

 
G69:

En linje pr. udbetaling med tilskud eller uafklaret (debet):

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300586

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 586 (side-nummer i Winformatik, der bogfører A-bidrag) F.eks. 00586

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

4605003000

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

 Samlekonto fra arten (tilskud eller uafklaret)

Felt 112, beløb

&112 000002582100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 25.821,00.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113D

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 117, Henvisningsnummer   Passer med Felt 16 i G68 for udbetalingen.
Felt 132, nrkode &13202 02 =  typen CPR-nummer
Felt 133, Ydelsesmodtager &1331212121212 (10 positioner, foranstillede 0’er, kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 132 (nrkode) er udfyldt. Barns CPR-nummer

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

FEB 2017

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

En linje på modkontoen for fagmodulet (debet):

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300586

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 586 (side-nummer i Winformatik, der bogfører A-bidrag) F.eks. 00586

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

9407009002

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

 Modkontoen for fag-modulet.

Felt 112, beløb

&112 000002582100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 25.821,00. Netto-beløbet

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113D

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 117, Henvisningsnummer   Passer med Felt 16 i G68 for udbetalingen.

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

FEB 2017

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

10Q

Debitor med to børn, der får udbetalt samme dag (mail fra Johnny 5/12-2017).

Trans 10

1 linie med debitor-oplysninger (sagsnr = 00)

Trans 24

1 linier – med rate = 999 (sagsnr = 00) og beløbet pr. enkelt barn

Trans 26

2 linier alle med rate = 999:

Linienr 1 Tekst = A-bidrag for Ole Olsen

LInienr 2 Tekst = Periode: 05-02-2017 - 05-08-2017

NY for næste barn

Trans 10

1 linie med debitor-oplysninger (sagsnr = 00)

Trans 24

1 linier – med rate = 999 (sagsnr = 00) og beløbet pr. enkelt barn

Trans 26

2 linier alle med rate = 999:

Linienr 1 Tekst = A-bidrag for Jens Olsen

LInienr 2 Tekst = Periode: 05-02-2017 - 05-08-2017

Trans 10: oplysning om debitor (medsendes altid, også selv om debitor allerede er oprettet i Prisme)

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

10

 

Tidsstempling

 0200002011200

Minut. Kunne være REG_DTO’s minut-angivelse.

XHHÅÅMMDDttmm (X=0). Eksempel: 1.feb. 2000 kl. 12:00.

Brugernummer

0956

Kommune-nummer (Myndighedskode i cpr)

Områdenummer

060

Enten:

Geografi – 060 = Nuuk, 050 = Paamiut, 080 = Tas, 090 = Itt, 000 = (intet)

Eller:

000 = ikke-offentlig, 100 = offentlig (uden inddrivelse)

Eller:

Altid 000

Sættes op med systemkonstant 4011 i Winformatik: GEO, INDDRIV eller 000.

Betalingsart

210

A-bidrag = 210

Påligningsår

2017

F.eks. 2017

Debitornummer

 

CPR

Sagsnummer

 

00

Person/CVR-nummer

 

Som debitornummer

(resten er ikke relevante)

 

Hvis Udfyldelse = X (dvs krævet), så udfyldes med ”neutral”-værdien

 Fast længde: 161 tegn

Trans 24: Oplysning om raten, f.eks. beløb (debet).

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

24

 

Tidsstempling

 

Minut. Kunne være REG_DTO’s minut-angivelse.

Brugernummer

0956

Kommune-nummer

Områdenummer

000

 Geografi – 060 = Nuuk, 050 = Paamiut

Betalingsart

 

210

Påligningsår

 

 F.eks. 2017

Debitornummer

 

CPR

Sagsnummer

 

00

Individtype

20

En yderligere identifikation af bestemte transaktionstyper.

Ratenummer

999

Hvis ratenummer udfyldes med 999, så finder KMD Debitor selv første ledige ratenummer til debitorforholdet og overskriver ratenummer 999 med det ledige nummer. Ratenumre der allerede findes på debitorforholdet eller på G128 (betalingsterminer), vil ikke blive opfattet som ledige.

Ratebeløb

 

PST_TAB.BELQB (11 tegn)

Beløbstype

1

1 = Ændringsbeløb

Rentefrit beløb

0000000000+

Altid værdien 0 (11 tegn)

Opkrævningskode

 1

Angivelse af hvordan ratepåligningen skal opkræves. Repræsentation : Numerisk 1 ciffer Værdisæt : 0 = Ingen opkrævning 1 = Nettoopkrævning KMD-Aktiv altid 0(nul).

Opkrævningsdato

VAL_DTO

 Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

Forfaldsdato

VAL_DTO

 

Sidste ret. Indbetal.

VAL_DTO

 

Sidste rentefri. Dato

VAL_DTO

 

Tekstnummer

000

Tekstnummer for den betalingsspecifikationstekst, der anvendes ved udskrivning af opkrævningsmateriale.

Ratespecifikation

 

Blank (3 tegn)

Slettemarkering

0

Implementeres ikke i første omgang

Fakturanummer

 

Blank (35 tegn)

Stiftelsesdato

 00000000

Blank (8 cifre)

Fra periode

010117

Kan overvejes, hvis ikke begivenheds-udbetaling

Til periode

310117

Kan overvejes, --

Ændringsårsagskode

 

Blank (4 tegn)

Ændringsårsagstekst

 

Blank (100 tegn)

Afstemningsnøgle

PST_Nr

Foranstillet 0er til 35 tegn, Alfanumerisk 35 positioner

Personreference ID

Blank

 17 tegn.

Prisme tillader at disse kan være blanke

Personreference navn

Blank

 35 tegn.

Prisme tillader at disse kan være blanke

Barns CPR-nr 0101010101 Felt-nr 160. 10 cifre, position 364-373.

Fast længde 373

Trans 26: Rate-specifikation, på basis af regningsspecifikationen

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

26

 

Tidsstempling

 

 

Brugernummer

 

 

Områdenummer

 

Nøgle til trans 24

Betalingsart

 

Nøgle til trans 24

Påligningsår

 

Nøgle til trans 24

Debitornummer

 

Nøgle til trans 24

Sagsnummer

 

Nøgle til trans 24

Individtype

 

Nøgle til trans 24

Ratenummer

 

Nøgle til trans 24

Linienr

 

1-3 på kundens sprog, jf. Winformatik side 200. (måske flere hvis Winfo-tekstlinier er længere end 60 tegn)

Ratetekst

 

Selve teksten (max 60 tegn).

 

Fast længde:113

Testcase

3 børn:

1111111111: Uafklaret sag, udbetaling for perioden 05-02-2017 - 05-08-2017, Berettiget: 0101010101, Bankkonto 6471-1234567, Beløb 6000

1212121212: Tilskud,  udbetaling for perioden 05-02-2017 - 05-08-2017, Berettiget: 0202020202, Ingen bankkonto, Beløb 6000

1312131313: Forskud,  udbetaling for perioden 05-02-2017 - 05-08-2017, Berettiget: 0303030303, Bankkonto 6471-7654321, Bidragspligtig: 0909999999, Beløb 6000

586_10Q.txt

586_G68_G69.txt