Regninger layout


Formålet med dette designdokument er at beskrive layout- og funktionsmæssige ændringer i Regningsudkrivningen, specielt side 201, 210 og 216. Ændringer er ønsket af John Kreutzman fra Sermersooq.

Følgende skal ændres:

  • Regning udkrevet fra side 201/210
  • Regning udkrevet fra side 216

Regning udskrevet fra side 201/210:

Der kan dannes regning hvor kun en art indgår.
a)
Afdelings-information = Navn, vejnavn, vej-nr, post og by, telefon-nr på afdeling. Kun relevant for regninger udskrevet fra side 201/210.
Kontaktpunkts-information= Navn, vejnavn, vej-nr, post og by, telefon-nr på kontaktpunkt.

Opret systemkonstant som angiver, om afdelings-information skal anvendes som afsender-information i stedet for Kontaktpunkts-information på regning.
Som udgangspunkt beholder vi kontaktpunkts-information som afsender-information på regning. MEN afdelings-information kan tilføjes på regning. Det kan være vanskeligt for et kontaktpunkt - som regel BorgerService - at vide hvordan de skal hjælpe en borger. Især når BorgerService ikke ved, hvilken afdeling der har udskrevet regning.

Hvis Afdelings-information anvendes som afsender-information på regning, så vil Afdelings-information ses på alle regninger - og hvis Kontaktpunkts-information er valgt, så vil Kontaktpunkts-information ses på alle regninger.

b) Hvis en medarbejder fra en anden afdeling ønsker at genudskrive regning, så skal regningen's afsender-information vise afdelings-data på medarbejder som oprindeligt oprettede regning. (Hvis meadarbejder skifter afdeling inden regning gen-udskrives..)

Eksempel: Medarbejder ABC fra Mijø og Teknik indtasteren regning og gemmer. Når regning udskrives skal der i afsender information stå medarbejder ABC' afdelings-data. Hvis medarbejder XYZ fra Daginstituon  udskriver regningen, så skal  afsender-information vise afdelings-data på medarbejder ABC.
(se nedenfor)
Bemærk regning er dobbelt-sproget.
Tag udgangspunkt i skabelon ..skabeloner\Inka\PaalFakt.xml. Evt. opret ny skabelon som er en kopi af skabeloner\Inka\PaalFakt.xml og tilret den med bogmærker

c) Modtager adresse skal være i større tekst: Times New Roman 12.

d) Flyt Artskode-tekst og Tekst ( VEDR_APRIL 2011) 10 mellemrum til højre

e) Lav ramme i regning udskrevet fra 201 - og lav den ensartet med regning udskrevet fra 216

f) Initialer på person som har dannet regning, sættes påinka/210.asp :
Anvendt skabelon: C:\Data\winfo1_share\opslag\KI\skabeloner\Inka\
- regning_med_fi_kort.xml
- regning_uden_fi_kort.xml --?? check igen

Regning udskrevet fra side 216:
Der kan dannes regning hvor flere arter indgår. Regninger udskrevet fra side 216 beholder sin kontakt-information, uanset om der er valgt afdeling som afsender information eller ej.

a)
Ramme på regning laves større

b)
Flyt Artskode-tekst og Tekst ( VEDR_APRIL 2011) 10 mellemrum til højre

inka/216.asp -> inka/dialogs/udskriv216.asp -> inka/wordmxl/PostEdit216 -> inka/wordxml/fikort.aspx
Anvendt skabelon: C:\Data\winfo1_share\opslag\KI\skabeloner\Inka\PaalFakt.xml