Administration af pensionsudbetalinger

Arbejdspakke

Vis arbejdspakke

FaggruppeLovgrundlag

Alderspension

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

§ 23. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en alderspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om administration af vedkommendes alderspension og eventuelle tillæg.

Stk. 2. En sådan afgørelse efter stk. 1 indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte individuelle udbetalingsvilkår, der fraviger sædvanlige regler og praksis med henblik på at sikre, at alderspensionisten til enhver tid dækker sine faste udgifter og bevarer tilstrækkelige midler til at opretholde tilværelsen.

Førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

§ 36. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en førtidspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes afgørelse om administration af førtidspensionsudbetalingen, herunder udbetaling af personlige tillæg og børnetillæg. En sådan beslutning indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte individuelle udbetalingsvilkår, der fraviger sædvanlige regler og praksis med henblik på at sikre, at førtidspensionisten til enhver tid dækker sine faste udgifter og bevarer tilstrækkelige midler til at opretholde tilværelsen.

Analyse

Stikord:

Periode: uge, 14 dage, ½ uge, efter behov/vurdering?

Ugedag

Fradrag for kommunens betaling af husleje m.m.

Rekvisition til køb af madvarer, tøj m.m.

Afstemning (via økonomisystem: NB Prisme)

Arter

KU: NAN: 4701, QAQ: 4706, NAR: 4703

QE: SIS: 6250, MAN: 9080

SE: Overgået til Prisme