Administration af pensionsudbetalinger

Arbejdspakke

Vis arbejdspakke

FaggruppeLovgrundlag

Alderspension

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

§ 23. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en alderspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om administration af vedkommendes alderspension og eventuelle tillæg.

Stk. 2. En sådan afgørelse efter stk. 1 indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte individuelle udbetalingsvilkår, der fraviger sædvanlige regler og praksis med henblik på at sikre, at alderspensionisten til enhver tid dækker sine faste udgifter og bevarer tilstrækkelige midler til at opretholde tilværelsen.

Førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

§ 36. Når kommunalbestyrelsen skønner, at en førtidspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes afgørelse om administration af førtidspensionsudbetalingen, herunder udbetaling af personlige tillæg og børnetillæg. En sådan beslutning indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte individuelle udbetalingsvilkår, der fraviger sædvanlige regler og praksis med henblik på at sikre, at førtidspensionisten til enhver tid dækker sine faste udgifter og bevarer tilstrækkelige midler til at opretholde tilværelsen.

Analyse

Stikord:

 • Periode: uge, 14 dage, ½ uge, efter behov/vurdering?
 • Ugedag
 • Fradrag for kommunens betaling af husleje m.m.
 • Rekvisition til køb af madvarer, tøj m.m.
 • Afstemning (via økonomisystem: NB Prisme)

Arter

 • KU: NAN: 4701, QAQ: 4706, NAR: 4703
 • QE: SIS: 6250, MAN: 9080
 • AK: 9730
 • SE: Overgået til Prisme

Faggruppemøder

14. maj 2018

Deltagere:

 • KU: Dariusz Sobczynski 
 • QE: Nielsine R Josefsen, Grethe Larsen, Søren Alaufesen
 • AK: Anguteeraq Lyberth Christensen, Karl Jørgen Geisler
 • Kimik IT: Minna Laursen, Peter Trier

Indledende snak om problemstillingen.

Udgifter betalt af kommunen: Vigtigt at skelne mellem faste, hver måned, f.eks. husleje, og udgifter, som varierer fra måned til måned.

Man kunne tage udgangspunkt i de udgiftstyper, som er defineret i side 580/595 Familiebudget.

Udbetalt via bank: Ugedag for udbetaling, f.eks. hver tirsdag eller fredag i lige uger.

Afstemning af konto skal fortsat ske manuelt. Der bør ikke være opsamlet debet- eller kredit-beløb over længere tid. Brug f.eks. side 236 i Winformatik til at se åbne poster.

Modtaget materiale

Beregningsskema - Modtaget fra AK maj 2018