Indhold

 

Feltoversigt for QA

vedr. skabelonerne: QaasuitsupKomm_Brev og QaasuitsupKomm_Fax

QaasuitsupKomm_Brev:

  • De eksisterende tekster: Modtager, Overskrift, Brevtekst slettes og erstattes med ønsket information
  • Ulloq/Dato indsættes automatisk og er altid dags dato
  • Ref: og Jour nr. indsættes manuelt

QaasuitsupKomm_Fax:


Note:
Man kan springe videre til næste felt med tryk på tabulator

  • I feltet Uunga / Til: slettes teksten og modtageren indsættes
  • Att.:, Fax:, Uumminnga / Fra, CC.:, Quppernerit / Sider: udfyldes
  • I afkrydsningsfelterne Pingaarutilik / Vigtigt og efterfølgende klikkes med musen for at sætte et kryds. Klikkes der på et felt med kryds, fjernes det igen.
  • Ulloq / Dato: udfyldes automatisk med dags dato

Teksterne Overskrift, Fax tekst slettes og erstattes af relevant tekst.