Kontroller eventuelt før problemet indrapporteres, at det ikke allerede er beskrevet blandt kendte fejl.

Vises der ikke en pop-up med fejlmeddelelsen, kontroller da om der vises et udråbstegn i en gul advarselstrekant i nederste venstre hjørne i Internet Exploreren. Ser sådan ud:
Dobbeltklik på advarselstrekanten for at få vist fejlmeddelelsen.
Kommer der kun en advarselstrekant; men ingen pop-up, når der forekommer en fejl, så man med fordel sætte Internet Explorer op til at vise fejlmeddelelsen automatisk. Klik her for at se hvordan (se nederst i afsnittet Udfør følgende indstillinger)

Problemer indrapporteres ved en e-mail til Support.

E-mailen skal indeholde:

  1. I hvilken side optræder problemet, hvad er der tastet i felterne, CPR-numre, konto-numre, perioder o.lign.
  2. Hvad var det forventede resultat, og hvad er det faktiske resultat.
  3. Skærmklip med eventuelle fejlmeddelelser. Skærmklip laves ved at trykke Alt-PrintScreen i det aktuelle vindue, og derefter trykke Ctrl-V i e-mailen. PrintScreen findes almindeligvis til højre for F12 på tastaturet.

Prøv eventuelt på forhånd at indkredse problemet:

  1. Optræder problemet, hvis brugeren prøver at anvende en anden maskine ?
  2. Optræder problemet, hvis en anden bruger anvender den maskine, hvor fejlen først optrådte ?

Resultatet af ovenstående indkredsen meddeles i e-mailen til Support.