Snitflade 522 Daginstitution

Beskrivelse

Bogføring af daginstitution i Winformatik omfatter:

 • Debitering af forældre, der skal betale for barnets ophold
 • Kreditering af indtægtskonto, der hører den pågældende institution
 • Debitering af social udgiftskonto vedr. friplads (registrant = barnets CPR-nummer). Beløbet fratrækkes debitering til forældre
 • Dannelse af regningsspecifikation

Anvendelse af filformater

 G69

 • En linje pr. indtægtskonto (Kreditposten - Bruttobeløb)
 • En samlet linje på modkontoen for fagmodulet (debet - Nettobeløb)
 • En linje pr. barn med friplads (debet), Felt 132 udfyldes med nr.kode (02=cpr.nr.) og felt 133 udfyldes med cpr.nr. (Barnets)

10Q

 • Trans 10: oplysning om debitor (medsendes altid, også selv om debitor allerede er oprettet i Prisme)
 • Trans 14 Medhæfteroplysninger (til sambo/ægtefælle)  ???????????
 • Trans 24: Oplysning om raten, f.eks. beløb (debet). Netto (dvs efter fratrækning af evt. friplads). Udelades ved 100% friplads.
 • Trans 26: Rate-specifikation, på basis af regningsspecifikationen

Bemærk, at ved indlæsning af denne i Prisme dannes en kreditering på det samlede beløb på modkontoen.

Anvendelse af felterne

G69:

En linje med indtægten pr. institutionen:

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300522

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 522 (side-nummer i Winformatik, der bogfører daginst.) F.eks. 00522

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

5001507002

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

 

Winfo: Feltet KTO

Felt 112, beløb

&112 000002582100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 25.821,00.

 Skal i forhold til Prisme altid være positivt (debet/kredit styres med næste felt)

Johnny mail 26. april 2017: Du mangler fortegn ”-” på de to øverste poster som du korrekt har angivet til ”K” men det er ikke nok du skal også have fortegnet.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113K

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

FEB 2017

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

En samlet linje på modkontoen for fagmodulet (debet - Nettobeløb):

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300522

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 522 (side-nummer i Winformatik, der bogfører daginst.) F.eks. 00522

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

[modkontonummer]

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

 Modkontoen for fag-modulet.

Felt 112, beløb

&112 000002582100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 25.821,00. Netto-beløbet

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113D

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

FEB 2017

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

En linje pr. barn med friplads (debet), Felt 132 udfyldes med nr.kode (02=cpr.nr.) og felt 133 udfyldes med cpr.nr. (Barnets)

Registreringssted

000

(3 positioner numerisk).

Kan udfyldes med nuller.

Snitfladetype

G69

 

Linieløbenr

00001

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Organisationsenhed

0956

Sermersooqs nummer hos CPR

(4 positioner numerisk, foranstillede 0’er)

Udfyldes med kommunenr eller amtsnr.

 Eksempel: Hals Kommune angives ved ’0817’, Vestsjællands Amt ved ’0030’.

Organisations_Type

01

(2 positioner numerisk, kan udfyldes med ’01’)

Posteringstype

 

NOR

(3 positioner alfanumerisk)

Skal udfyldes med enten ’NOR’, ’PRI’, ’SUP’).

’NOR’ hvis det er en normalpostering.

’PRI’ hvis det er en primosaldopostering.

’SUP’ hvis posteringen vedr. supplement.

 Skal i forhold til Prisme altid være NOR

Linieformat

 

FLYD

(4 positioner alfanumerisk)

Skal altid udfyldes med ’FLYD’.

Felt 103, Maskinnr

 

&10300522

(5 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens maskinnr.

 Eksempel: ’&10300123’.

 APP_KODE = 522 (side-nummer i Winformatik, der bogfører daginst.) F.eks. 00522

Felt 104, Ekspeditionsløbenr

 

&104 0000001

(7 positioner numerisk, foranstillede 0’er, skal udfyldes)

Posteringens ekspeditionsløbenr.

 Linjenummer i filen

Felt 110, Posteringsdato

 

&110 20170113

(8 positioner, skal udfyldes)

Posteringsdato for posteringen.

Udfyldes med datoformat ’ÅÅÅÅMMDD’.

 

Feltet PST_DTO i Winformatik

Felt 111, Kontonr

 

&111

4001103100

 

 

(10 positioner numerisk, skal udfyldes)

Registreringskontonr for posteringen. Udfyldt kontonr skal overholde gældende reglerne for et registeringskontonr.

Feltet bliver udvidet til 21 tegn (numerisk) og valideringsregler for kontonummer fjernes. Foranstillet 0’er. 

Går igennem kontobroen.

Samlekontoen for friplads-arten. F.eks. 4001103100

Felt 112, beløb

&112 000000082100

 

(13 positioner, foranstillede 0’er, skal udfyldes).

De første 12 positioner er til beløbet angivet i ører og med foranstillede 0’er. Sidste position er til fortegnsangivelse. Positivt beløb angives med blank ’ ’, alt andet med ’-’.

Beløb = 821,00.

Felt 113, Debit/Kredit markering

 

&113D

(1 position, skal udfyldes)

Debit/Kredit markering på posteringen. Skal udfyldes med ’D’ for debitpostering, ellers udfyldes med ’K’ for kreditpostering.

 

 

Felt 114, Regnskabsår

 

&1142017

(4 positioner numerisk, kan udfyldes).

Skal udfyldes hvis man ønsker at postering skal hidrøre andet regnskabsår end det nuværende. Er posteringsdato f.eks. ’20051224’ og regnskabsår ’2006’ så bliver posteringen af Prisme opfattet som en forsupplementpostering med posteringsdato ’20060101’. Er posteringsdato ’20060115’ og regnskabsår ’2005’, bliver posteringen opfattet som en eftersupplementpostering med posteringsdato ’20051231’ i Prisme.

 

Feltet RSK_AAR i Winformatik.

Felt 132, nrkode &13202 02 =  typen CPR-nummer
Felt 133, Ydelsesmodtager &1331212121212 (10 positioner, foranstillede 0’er, kan udfyldes) Skal udfyldes hvis felt 132 (nrkode) er udfyldt. Barnets CPR-nummer

Felt 153, Posteringstekst

 

&153

FEB 2017

(35 positioner alfanumerisk, kan udfyldes).

Evt. posteringstekst til finansposten.

Tegnet ’&’ må ikke benyttes i posteringsteksten.

 Winfo: TEKST

 

Felt 201, Konteret af

 

&201

Tobl

(5 positioner alfanumerisk, kan udfyldes)

Feltet er ”uofficielt” – tilføjet af Fujitsu. Må ikke indeholde blanke (mellemrum)

 

Indholdet placeres i feltet ”Konteret af” på den enkelte finanskladdelinje.

Prisme validerer ikke, om der findes en bruger i Prisme med det pågældende login.

 

Feltet INIT i Winformatik (4 tegn små bogstaver). Bruger-identifikation.

10Q

Trans 10: oplysning om debitor (medsendes altid, også selv om debitor allerede er oprettet i Prisme)

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

10

 

Tidsstempling

 0200002011200

Minut. Kunne være REG_DTO’s minut-angivelse.

XHHÅÅMMDDttmm (X=0). Eksempel: 1.feb. 2000 kl. 12:00.

Brugernummer

0956

Kommune-nummer (Myndighedskode i cpr)

Områdenummer

060

Enten:

Geografi – 060 = Nuuk, 050 = Paamiut, 080 = Tas, 090 = Itt, 000 = (intet)

Eller:

000 = ikke-offentlig, 100 = offentlig (uden inddrivelse)

Eller:

Altid 000

Sættes op med systemkonstant 4011 i Winformatik: GEO, INDDRIV eller 000.

Betalingsart

100

Daginstitution = 100

Påligningsår

2017

F.eks. 2017

Debitornummer

 

CPR, CVR (00 + 8 cifre)

Sagsnummer

 

00

Person/CVR-nummer

 

Som debitornummer

(resten er ikke relevante)

 

Hvis Udfyldelse = X (dvs krævet), så udfyldes med ”neutral”-værdien

 Fast længde: 161 tegn

Trans 24: Oplysning om raten, f.eks. beløb (debet). Netto (dvs efter fratrækning af evt. friplads). Udelades ved 100% friplads.

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

24

 

Tidsstempling

 

Minut. Kunne være REG_DTO’s minut-angivelse.

Brugernummer

0956

Kommune-nummer

Områdenummer

000

 Geografi – 060 = Nuuk, 050 = Paamiut

Betalingsart

 100

Daginstitution = 100

Påligningsår

 

 F.eks. 2017

Debitornummer

 

CPR, CVR (00 + 8 cifre)

Sagsnummer

 

00

Individtype

20

En yderligere identifikation af bestemte transaktionstyper.

Ratenummer

001

Månedsnummer..Januar

Ratebeløb

 

PST_TAB.BELQB (11 tegn)

Beløbstype

1

1 = Ændringsbeløb

Rentefrit beløb

0000000000+

Altid værdien 0 (11 tegn)

Opkrævningskode

 1

 Angivelse af hvordan ratepåligningen skal opkræves. Repræsentation : Numerisk 1 ciffer Værdisæt : 0 = Ingen opkrævning 1 = Nettoopkrævning KMD-Aktiv altid 0(nul).

Opkrævningsdato

PST_DTO

 Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

Forfaldsdato

VAL_DTO

 

Sidste ret. Indbetal.

VAL_DTO

 

Sidste rentefri. Dato

VAL_DTO

 

Tekstnummer

000

Tekstnummer for den betalingsspecifikationstekst, der anvendes ved udskrivning af opkrævningsmateriale.

Ratespecifikation

 

Blank (3 tegn)

Slettemarkering

0

Implementeres ikke i første omgang

Fakturanummer

 

Blank (35 tegn)

Stiftelsesdato

 00000000

Blank (8 cifre)

Fra periode

20170101

Kan overvejes

Til periode

20170131

Kan overvejes

Ændringsårsagskode

 

Blank (4 tegn)

Ændringsårsagstekst

 

Blank (100 tegn)

Afstemningsnøgle

PST_Nr

Foranstillet 0er til 35 tegn, Alfanumerisk 35 positioner

Personreference ID

Blank

 17 tegn.

Prisme tillader at disse kan være blanke

Personreference navn

Blank

 35 tegn.

Prisme tillader at disse kan være blanke

Fast længde 363

Trans 26: Rate-specifikation, på basis af regningsspecifikationen

Dataleverandør ident

WINF

 

Transaktionstype

26

 

Tidsstempling

 

 

Brugernummer

 

 

Områdenummer

 

Nøgle til trans 24

Betalingsart

 

Nøgle til trans 24

Påligningsår

 

Nøgle til trans 24

Debitornummer

 

Nøgle til trans 24

Sagsnummer

 

Nøgle til trans 24

Individtype

 

Nøgle til trans 24

Ratenummer

 

Nøgle til trans 24

Linienr

 

1-3 på kundens sprog, jf. Winformatik side 200. (måske flere hvis Winfo-tekstlinier er længere end 60 tegn). Ved flere børn fortsættes med 4-6, 7-9 osv.

Ratetekst

 

Selve teksten (max 60 tegn).

Fast længde:113

Testcase

Påligning for april 2017, bogføres 15-03-2017, betalingsdato 03-04-2017

To forældre, hver med to børn (fiktive CPR-numre):

Forælder Barn Institution Friplads Bruttopris Fripladsbeløb Nettobeløb
0101900001 0101100001 Børnehave A 100% 2.000 2.000 0
0101900001 0202120001 Vuggestue B 75% 1.500 1.125 375
0202900001 0101100002 Børnehave A 0% 2.000 0 2.000
0202900001 0202120002 Vuggestue B 0% 1.500 0 1.500

Institutioner

Institution Konto By Samlet indtægt
Børnehave A 5001607002 60 Nuuk 4.000
Vuggestue B 5001607001 60 Nuuk 3.000

Friplads

Art Konto
4053 4001603100

Modkonto (forslag): 94-07-00-90-01
Testfiler

522_10Q.txt

522_G69.txt