Anbragte børn - økonomi-del

Primo januar 2015: Det er besluttet at arbejde videre med økonomi-del af Anbragte Børn. Se evt. arbejdspakke-beskrivelse Arbejdspakke Anbragte børn - økonomi-del Fase 6

Resultatet af "Anbragte børn Fase 6 – økonomi-del" skal være en beregning per barn, opgjort som beregning af udgift/vederlag til plejefamilier/institution. Berereging kan så vises i regneark, fordelt på lokalitet, dato-interval, type institution/plejefamilie etc. Der er er også andre udgifter til anbragte børn, såsom bisidder-honorar (§ 7, se cirkulære), kost-, lomme- og tøjpenge (§ 12 se cirkulære).

Der skal foretages en kobling mellem Anbragte børn systemet og økonomi-systemet, her tænkes på konto overskrift 41- Anbragte børn (se side 321) Resultat af denne fase skal være at automatisere det tidskrævende manuelle arbejde, såsom at udarbejde regneark. Udgift til plejefamilier/institution er formodentlig langt den største udgift, så vi vil begynde med denne beregning. Så kan vi i en senere fase af Anbragte børn tilføje andre omkostninger til beregningen, jvnf § 7 -13 i cirkulære.

Faggruppen består af:

  • QA: Amanda Fencker - AMFE
  • QA: Sika Lundblad - SL
  • QE: Johanne Evaldsen, Fg, Familiechef Famile Sekretariat, Sisimiut - JEEV
  • QE: Andrea Karlsen, Souschef Familie sekretariat, Maniitsoq - ANKA
  • SE: Estella Petrussen Socialrådgiver Afdeling for Børn og Familie - ESTP
  • SE: Vivi Christiansen afdelingsleder Afdeling for Børn og Familie - VICH
  • KU: Regine Benjaminsen - REBM (Fratrådt sommer 2016)
  • KU: Katrine Berthelsen - KABE
  • KU: Karolus Petrussen Fuldmægtig Socialforvaltningen  Qaqortoq - KAPT

Konto 41 opbygning

Der er taget udgangspunkt i Kontoplan side 323. Side 352 bruges til at bestemme Fagkode, Område, Standardkonto

Administrationshåndbogen som findes på Kanukoha's hjemmeside, angiver hvordan et kontonr bør opbygges: klik her

Et 41-kontonr er opbygget således: 41-hovedkonto-omkostningsstedkonto-standardkonto-specifikationskonto

4 første cifre:  Hovedkonto. Eksempel 41-03 Akut plejefamilie
5+6 ciffer:  omkostningsstedkonto-> område/Lokaliteter/kommune(hvis kommune, så to faste cifre). Eksempel 41-03-72 Akut plejefamilie Niaqornaarsuk bygd. 

5+ 6 ciffer er brugt på forskellig måde.
Eksempel 41-03-72  Niaqornaarsuk bygd, her er 5 og 6 ciffer angivet som en sted-betegnelse.
Eksempel: 41-02-50 Almindelig familiepleje - Paamiut, her er 5. og 6. ciffer en type (f.eks. plejefamilie/døginstitution)

7+8 ciffer Standardkonti .Eksempel 41-03-72-16 Forplejningsudgifter
9+10 ciffer: specifikationskonto. Eksempel: 41-03-72-16-01 Kostpenge

Konto 41Kommunernes opbygning

Kommune QA 4 første cifre 5 og 6 ciffer Bemærkning
  41-02 Almindelig plejefamilie 10 - Aasiaat by
20- Ilulissat by
30-Qasigiannguit by
35-Kangaatsiaq by
40-Qeqertarsuaq by
45- Qaanaaq by
50- Uummannaq by
60- Upernavik by
69- Attu bygd
70- Iginniarfik bygd
71- Ikerasaarsuk bygd
72- Niaqornaarsuk bygd
73- Kitsissuarsuit bygd
74- Akunnaaq bygd
75-Ikamiut bygd
76- Ilimanaq bygd
77- Oqaatsut bygd
78- Qeqertaq bygd
79- Saqqaq bygd
80- Kangerluk bygd
81 - Niaqornat bygd
82- Qaarsut bygd
83- Ikerasak bygd
84 - Saattut bygd
85- Ukkusissat bygd
86- Illorsuit bygd
87- Nuugaatsiaq bygd
88- Upernavik Kujalleq bygd
89- Kangersuatsiaq bygd
90- Aappilattoq bygd
91- Naajaat bygd
92- Innaarsuit bygd
93- Tasiusaq bygd
94- Nutaarmiut bygd
95-Nuussuaq bygd
96- Kullorsuaq bygd
97 - Savissivik/Moriusaq bygd
98- Siorapaluk bygd
99 - Qeqertat bygd
på By/bygd-niveau. 
  41-03 Akut familiepleje som ovenstående  
  41-04 Professionel familiepleje 10 - Aasiaat - gl. kommune
20- Ilulissat  - gl. kommune
30-Qasigiannguit - gl. kommune
35-Kangaatsiaq  - gl. kommune
40-Qeqertarsuaq  - gl. kommune
45- Qaanaaq - gl. kommune
50- Uummannaq - gl. kommune
60- Upernavik - gl. kommune
Kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)
  41-05 Hjemmestyrets døgninstitutioner som ovenstående kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)
  41-07 Private døgninstitutioner som ovenstående kun gl-kommune-nivaeu (s. 352 lokalitet)
  41-10 Kommunale døgninstitutioner som ovenstående kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)
  41-11 Familiepleje i Danmark som ovenstående kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)
       
Kommune KU 4 første cifre 5 og 6 ciffer Bemærkning
  41-07 Private døgninstitutioner 20- Qaqortoq
30- Narsaq
Kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)
Ikke brugt i 2015
  41-21 Almindelig familiepleje 10 Nanortalik
20- Qaqortoq
30- Narsaq
Kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)
  41-22 Akut familiepleje som ovenstående Kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)
  41-23 Professionel familiepleje som ovenstående Kun gl-kommune-niveau (s. 352 lokalitet)
Ikke brugt i 2015
  41-30 Døgninstitutionsophold (selvstyreInstitutioner?) som ovenstående  
  41-41-32 Børnehjemmet Tasiigaa, Narsaq, B.nr. 883 & 1481 (Kommunale institutioner) 30- Narsaqd> har ingen 4-cifret overkonto?
Takstbetaling (standardkonto 42) bogføres ikke.
  41-33 Private døgninstitutioner 20- Qaqortoq ingen fircifret overkonto
Private døgninstitutioner Qaqortoq
Ikke brugt i 2015
       
Kommune QE 4 første cifre 5 og 6 ciffer Bemærkning
  41-02 Plejeophold (alm plejefamilie) 10 - Sisimiut - By
20 - Maniitsoq
30- Kangerlussuaq - Bygd
40- Sarfannguit - Bygd
50- Itilleq - Bygd
Sisimiut: på by/bygd niveau og Maniitsoq på gl. kommune-niveau
  41-03 Akut faliliepleje 10 - Sisimiut - By
20 - Maniitsoq
40- Sarfannguit - Bygd
50- Itilleq - Bygd
Sisimiut: på by/bygd niveau og Maniitsoq på gl. kommune-niveau
  41-04 Professionel familiepleje 20 - Maniitsoq gl. kommune-niveau
  41-05 Selvstyrets døgninstitutioner 00 fælles
10 - Sisimiut
20 - Maniitsoq
gl. kommune-niveau
  41-07 Private døgninstitutioner 10 - Sisimiut
20 - Maniitsoq
gl. kommune-niveau
       
Kommune SE 4 første cifre 5 og 6 ciffer Bemærkning
  41-02 Fælles (plejefamiler) 5 og 6 ciffer bruges anderledes end de 3 andre kommuner 41-02-10 Alm plejefamile Tasiilaq
41-02-11 Akut famiiepleje Tasiilaq

41-02-30 Alm familiepleje Ittoqqortoormiit
41-02-31 Akut familiepleje  Ittoqqortoormiit

41-02-50 Almindelig familiepleje - Paamiut
41-02-51 Akut familiepleje - Paamiut

41-02-60 Almindelig familiepleje - Nuuk
41-02-61 Akut familiepleje - Nuuk
41-02-62 Professionel familiepleje - Nuuk
  41-03 Døgninstitutionsophold 5 og 6 ciffer bruges anderledes end de 3 andre kommuner 41-03-10 Selvstyret døgninstitution - Tasiilaq
41-03-12 Tasiilaq Private døgninstitutioner

41-03-30 Selvstyret døgninstitution - Ittoqqortoormiit
41-03-32 Ittoqqortoormiit Private døgninstitutioner

41-03-50 Selvstyret døgninstitution - Paamiut
41-03-52 Paamiut Private døgninstitutioner

41-03-60 Selvstyret døgninstitutioner - Nuuk
41-03-61 Børnehjemmet Tupaarnaq - Kommunalt børnehjem B.nr. 1466
41-03-62 Nuuk - Private døgninstitutioner

41-03-63 Sikrede foranstaltninger?
41-03-90 Anbringelse udenfor Grønland - Fælles
  41-04 Professionel plejefamilie   ikke bogført på konto-afsnittet i 2014

Typer af anbringelsessteder

Type Udgiftstype Afhængig af antal børn  
Kommunal institution Lønudgifter og øvrige driftsudgifter Nej Hvordan forholder det sig hvis een kommune anbringer et barn i en anden kommunes institution? Vil der så blive skrevet regninger? Hvordan bogføres?
Selvstyre institution Regning for institutionsophold Ja  
Privat institution Regning for institutionsophold Ja  
Almindelig familiepleje Plejevederlag (pr. barn) - månedvis Ja 2015: 4.123 kr. pr. måned
Vederalget kan af kommunalbestyrelsen forhøjes med 50% eller 100% når der kræves en ekstraordinær indsat.
Akut familiepleje Plejevederlag (pr. barn) - døgnvis Ja 2015: 330 kr. pr. døgn
Der kan maks. udbetales vederlag for akut anbringelse i 30 døgn for samme barn; herefter er satsen almindelig plejevederlag.
Bemærk: Det er ikke anbringelsesstedets type der afgør om det er akut eller almindelig. Det er anbringelsens anbringelsestype (angivet i side 930AB).
Professionel familiepleje Vederlag (= månedsløn??) - uafhængig af antal børn ??? Nej ??? Citat fra pjece:
Den ansættende myndighed som er kommune aflønner den professionelle plejefamilie efter den gældende overenskomst. Lønnen er skattepligtig og udbetales gennem lønningskontoret. Du vil blive aflønnet i forhold til om du har et eller to plejebørn. Hvis du skal passe 3 plejebørn skal kommunen ansætte både dig og din ægtefælle / samlever samtidig, og I vil blive aflønnet hver for sig. Hør nærmere om aflønning hos din kommune.
Privat arrangeret familiepleje Ingen - Uafhængig af kommunens økonomi Irrelevant  

Referencer

Administrations håndbog

Skærmbillede forslag

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2015

Professionel plejefamilie

UUPI - Døgninstitutionsafdelingen (under Departement for Familie mm)

Referater: