Indledning

Oplæg fra opgavestiller:

Ved hver personlig borgerhenvendelse til socialforvaltningen bliver et notat af samtalen samt eventuelle bemærkninger nedskrevet af sagsbehandlerne. Notatet bliver sat sammen af borgerens CPR-nummer, sagsbehandlerens navn, samtalens dato, en overordnet kategori til sagstypen samt selve notatens tekst.

Winformatikkens brugerstyring må også tilpasses til at kunne håndtere læse/skrive rettigheder til de forskellige sagstyper. Endvidere er det ønskeligt at kunne finde frem til tilsvarende notater for borgerens samlever, børn og andre familiemedlemmer.

Journalnotaterne må ikke kunne redigeres/slettes efter indtastning.

I det følgende beskrives mere detaljeret hvordan systemet tænkes at blive. Beskrivelsen er et design-oplæg, d.v.s. projektdeltagerne er velkomne til komme med ændringsforslag.

Tekst i kursiv skal der tages stilling til i forbindelse med projektarbejdet.

Brug af Systemet

Det skal være hurtigt at indskrive notater, og disse skal kunne tilknytte sig forskellige kategorier. F.eks. kan man have sager der vedrører offentlig hjælp, takstmæssige hjælp og børn/unge.

Systemet skal også give mulighed for at registrere fortrolighedsgrad. Ligesom det heller ikke skal være nemt at redigere i notater der allerede er oprettet. En yderligere uddybning af dette fra kundens side ønskes?

Det skal være muligt at få en oversigt over de notater der er lavet for en pågældende borger. Man skal kunne søge i disse og man skal kunne redigere / læse dem.

Notaterne skal kunne indeholde forskellige former for oplysninger, herunder en kategori som notater hører til samt en evt. hændelse. Desuden skal det være muligt at oprette/redigere i hændelserne men ikke i kategorierne.

Disse kategorier vil være i systemet:

 • Off. Hjælp
 • Takstm. Hj.
 • Børn/unge
 • Familiepleje
 • Handicap
 • Pensionist
 • Andet

Hændelser er valgfrie.

Eksempel på System

Herunder er vist et eksempel på hvordan man i Systemet kan indtaste notater til en Journal. Det er meningen at selve indtastningen også skal foregå i Systemet således at eksterne programmer som f.eks. Word undgås.

Sider

Indtastning af Journalnotater

Journal består af en samling af Notater for et Journalnummer. Journalnummeret bliver sat sammen af borgerens CPR-nummer, sagsbehandlerens navn, samtalens dato, en overordnet kategori til sagstypen samt selve notatens tekst.

Hvert notat består af disse data:

 • Notat Emne
 • CPR-nr
 • Kategori
 • Notat-tekst
 • Sagsbehandler-ID
 • Indskrivningstidspunkt
 • Samtaletidspunkt
 • Sikkerhed ??

Et notat identificeres ved hjælp af CPR, kategori og dato/tid.

Siden skal måske også bruges til at redigere i eksisterende notater, men dette bør først klarlægges.

Søgning og visning af Journalnotater

Der skal formentlig laves to forskellige former for visning af notater:

 • Liste visning af notater, hvor eksempelvis CPR, Kategori, Dato/Tid, Notats emne vises
 • Notat tekst visning, hvor alle notater der er fundet vises med notat-teksterne efter hinanden i en lang tekst

Det skal være muligt at søge efter journaler ud fra specifikke oplysninger, eksempelvis CPR, kategorier og dato/tids-område.

Det er desuden vigtigt at man kan få et hurtigt og godt overblik over de notater der er tilknyttet den enkelte borger. Sortering / Filtrering er her vigtige nøgleord.

Endvidere er det ønskeligt at kunne finde frem til tilsvarende notater for borgerens samlever, børn og andre familiemedlemmer.

Dog skal enkelte oplysninger kun vises såfremt sikkerheden er opfyldt.

Der kan under særlige omstændigheder fremkomme en redigere knap, som gør det muligt at gå til en redigeringsside for det pågældende notat og ændre i dette såfremt sikkerheden er opfyldt.

Ændring af HÆNDELSER / Ændring af grupper/Sikkerhed

Det skal være muligt at oprette/redigere/slette hændelser som notaterne evt. kan tildeles.

Kategorier kan ikke ændres, men der kan godt tilføjes flere kategorier, i så fald skal support / systemansvarlig gøre dette.

Sikkerhed er beskrevet til følgende: "Winformatikkens brugerstyring må også tilpasses til at kunne håndtere læse/skrive rettigheder til de forskellige sagstyper. Journalnotaterne må ikke kunne redigeres/slettes efter indtastning.". Der er her et spørgsmål om hvordan sikkerheden styres. Skal det styres ved at gruppere sagsbehandlere i specifikke "fortrolighedsområder", således at man kun får lov til se de oplysninger som man har lov til at se? Et andet spørgsmål er om man må redigere i et notat når først det er gemt? Eller om det kun er resten af dagen, om det kun er bestemte personer osv.