SKAT

Modul SKAT indeholder funktioner, der bruges i forbindelse med udveksling af data med Skattestyrelsen.

Bemærk: KIMIK iT har ikke mulighed for at oplyse, hvordan aktuel indkomst fremkommer. Hvis du har spørgsmål vedrørende indkomsterne kan du rette henvendelse til Skattestyrelsen: tax@nanoq.gl

Indhold:

Indledning

I forbindelse med pensionsreform i 2016 og reform af boligsikring blev der indført et nyt beregningsprincip - Aktuel Indkomst - i stedet for som hidtil Skattepligtig Indkomst. I den anledning blev der i Winformatik lavet 2 sider. Dels til fremsøgning af skatteyder med visning af dennes skattepligtig indkomst og Aktuel indkomst. Og dels en side til overskrivning af Aktuel Indkomst, så den korrigerede/overskrevne Aktuelle Indkomst kan anvendes andet sted i beregning af offentlige ydelser.

Side 442 - Søg skatteyder

Denne side bruges til at søge og vise oplysninger om skatteydere.

Feltet "CPR" kan angives for at fremsøge en enkelt person. der kan også søges på en del af et CPR-nummer.

Feltet "Navn" kan angives for at fremsøge en eller flere personer der matcher navn.

Feltet "År (Sk.pl. Indkomst)" bruges til at søge efter Skattepligtig indkomst (årlig).

Feltet "År (Aktuel indkomst)" bruges til at søge efter Aktuel indkomst (månedlig).

Tryk på knappen Søg for at fremsøge oplysninger.

Her er søgt på et konkret CPR-nummer. Derefter vises følgende:

Der vises skatteoplysninger for personen. Ovenfor er et eksempel hvor der både er skattepligtig indkomst og aktuel indkomst.

Aktuel indkomst: År + MD angiver sidste måned i en 12 måneders periode.

Bemærk vedr. søgninger:

Søges der kun på en del af et CPR-nummer deles resultatlisten i to: En liste for skattepligtig indkomst og en liste for Aktuel Indkomst. Listerne visser alle de CPR-numre der starter med den indtastede del af CPR-nummeret.

Søges der kun på År (Sk.pl.Indkomst) eller År (Aktuel Indkomst) bliver det en meget lang liste som skal reduceres, for at kunne håndteres fornuftigt af systemet.

Der hentes Aktuel Indkomst ind i Winformatik én gang om måneden. Der vil således vises forskelligt, hvis der søges før og efter skæringsdatoen for hentning af nyeste Aktuel Indkomst.

Tilbage til toppen

Side 443 - Overskrivning af Aktuel indkomst

Formålet med side 443 er at kunne overskrive en Aktuel Indkomst. Da der kan være tilfælde, hvor der er behov for at anvende et andet beløb end Aktuel Indkomst, hvor Aktuel Indkomst indgår i beregningen, er det nødvendigt med mulighed for en sådan overskrivning. I de tilfælde er der behov for at kunne overskrive Aktuel Indkomst med mere retvisende beløb midlertidigt.

Alle felter på side 443 er tvungne felter og skal således udfyldes, for at det er muligt at indberette en anden indkomst end den beregnede Aktuelle Indkomst.

Funktionstyper:

Det er muligt at vælge mellem 3 funktionstyper i feltets rulleliste:

 • Kort Overskrivning (Funktionstype 7)
 • Lang Overskrivning (Funktionstype  8)
 • Annullering (Funktionstype 6)

Forklaring til funktionstype:

 • Funktionstype 6 betyder, Stop gyldigheden af et overskrivningsudløb. Dvs. en overskrevet Antuel Indkomst stoppes som gyldigt. Funktionstype 6 sættes ved Annullering.
 • Funktionstype 7 betyder Kort overskrivning (3 måneders gydighed)
 • Funktionstype 8 betyder Lang Overskrivning (12 måneders gyldighed)

CPR:

Der skal indtastes et lovligt CPR-nummer.

Når CPR-nummer er indtastet hentes beløb på personen fra side 900 Pensionsoplysninger og 570 Boligsikringsansøgninger

Aktuel Indkomst:

Feltet er et indtastningsfelt. Der skrives det beløb som man ønsker at overskrive Aktuel Indkomst med. Der kan ikke tastes decimaler ind. Kun heltal med op til 9 tal.

Notat:

Der skal skrives et kort notat som forklaring på overskrivningen.

Knapper på siden:

Der er en Udfør knap, som udfører overskrivningen.

Forklaring til resultatlisterne:

Se flere eksempler på resultatlister længere ned på siden.

CPR: Kolonnen CPR viser det CPR-nummer der har fået overskrevet Aktuel Indkomst. CPR-nummeret er et link til side 442, hvor man kan få en oversigt over skatteyderens udvikling i Aktuel Indkomst.

Funktionstype: Forklaring til den overskrivning der er valgt. Der vises både den funktionstype der er valget, samt læsningen efterfølgende som kontrol på overskrivningen.

 • Funktionstype 6 betyder, Stop gyldigheden af et overskrivningsudløb. Dvs. en overskrevet Antuel Indkomst stoppes som gyldigt. Funktionstype 6 sættes ved Annullering.
 • Funktionstype 7 betyder Kort overskrivning (3 måneders gydighed)
 • Funktionstype 8 betyder Lang Overskrivning (12 måneders gyldighed)
 • Funktionstype 9 betyder, at der er lavet en forespørgsel. Dvs. der er lavet en søgning efter en overskrivning af Aktuel Indkomst

Returkode og Returtekst:

 • 0 med teksten OK betyder, at overskrivningen er lykkedes.
 • 1 med teskten Ugyldig IP betyder, at overskrivningen kommer fra en ikke - lovlig IP-adresse
 • 3 med teksten Anden fejl betyder, at der er opstået en uforudset situation i overskrivningen
 • 4 med teksten DB Problem betyder, at der er problemer med databasen
 • 5 med teksten Timeout betyder, at der ikke inden for et givet tidsrum kan hentes data fra eSkat
 • 6 med teksten Kan ikke beregne betyder, at der er problemer med at beregne Aktuel Indkomst pga. komplicerede mandtalsforhold
 • 7 med teksten CPR findes ikke betyder, at det konkrete CPR-nummer ikke findes som skatteyder i eSkat.
 • 8 med teksten Ikke skattepligtig betyder, at personen med det aktuelle CPR-nummer ikke er fuld skattepligtig i Grønland.

Aktuel Indkomst: Viser den (overskrevne) aktuelle indkomst som er den gældende.

Seneste måned: Angiver den seneste måned som beregningen omfatter, dvs. oplyser slutmåned for de 12 kalendermåneder, som beregningen omfatter. Seneste måned er afhængig af forespørgselstidspunktet i forhold til skæringsdatoen som er den 27. i en måned. F.eks.: Hvis der spørges før den 27. oktober 2016 eller data for september2016  ikke er opdateret, så vises seneste måned som 08-2016. Det betyder, at beregningen er baseret på perioden fra-og-med 01-09-2015 til-og-med 31-08-2016. 

Hvis der spørges efter den 27. oktober og data omfattende september 2016 er indlæst, så vises seneste måned som 09-2016. Det betyder, at beregningen er baseret på perioden fra-og-med 01-10-2015 til-og-med 30-09-2016.

Hvis den aktuelle indkomst stammer fra en overskrivning af Aktuel Indkomst, vil Seneste måned altid være udfyldt med den senest afsluttede kalendermåned i forhold til tidspunktet for forespørgslen/overskrivningen.

Udløbsdato:

 • Hvis der er valgt Kort Overskrivning så vil Udløbsdato være 3 måneder frem i forhold til overskrivningstidspunktet. F.eks. hvis der overskrives i oktober måned vil udløbsmåned være 3 måneder frem i forhold registreringsdatoen.  Det udregnes udfra Seneste måned plus 3 måneder. Dvs. januar 2017.
 • Hvis der er valgt lang Overskrivning så vil Udløbsdato være 12 måneder frem i forhold til overskrivningstidspunktet. F.eks. hvis der overskrives i oktober måned vil udløbsmåned være 12 måneder frem i forhold registreringsdatoen.  Det udregnes udfra Seneste måned plus 12 måneder. Dvs. oktober 2017.
 • Hvis der ikke findes en overskrevet Aktuel Indkomst vil udløbsdato være angivet som 000000.

Fejlbesked: Indeholder fejlbeskeder leveret fra webservicen

Tidspunkt og Initialer: Angiver hvornår der sidst er overskrevet Aktuel Indkomst på det konkrete CPR-nummer samt hvem der har foretaget overskrivningen.

Tilbage til toppen

Resultatliste efter overskrivningen.

Når der er klikket på kanppen Udfør returnerer systemet 2 linier som viser resultatet af overskrivningen.

Kort Overskrivning

Er der valgt funktionstype Kort Overskrivning ser resultatlisten sådan ud.

Lang Overskrivning

Er der valgt funktionstype Lang Overskrivning ser resultatlisten sådan ud.

Annullering:

Er der valgt funktionstype Annullering ser resultatlisten sådan ud.