Månedsfordeling

Der udvikles et nyt billede til korrektion af månedsfordelingen. For at bevare et realistisk billede af likviditetsudviklingen hen gennem året, er det vigtigt at korrigere fordelingen af årets budget på månederne, såfremt der sker væsentlige ændringer. Såfremt hele årets budget forventes ændret skal der gives en tillægsbevilling (positiv eller negativ) på kontoen.

1001000501, Kursusudgifter
 Md   Ændring   Korr. budget   Regnskab 
01 0
02 9
03 0
04 0
05 2
06 6
07 0
08 0
09 0
10 0
11 0
12 0
13 0
  0    17

Kolonnen "Ændring" viser de ændringer brugeren er ved at lave. Summen af disse skal ende med at være nul.

Kolonnen "Korr.budget" viser den korrigerede månedsfordeling.

Der kan frit indtastes i de to kolonner. Når der indtastes i den ene vil den anden "følge med".

Ved tryk på tasten "Fordel" indsættes regnskabstal for den forløbne del af året i kolonnen "Korr.budget". En eventuel difference fordeles forholdsmæssigt i de resterende måneder, så summen i "Ændring" bliver nul, og summen i "Korr.budget" bliver årets budget (incl. tillægsbevillinger). I eksemplet bliver differencen 6*10 - 17 = 43. Denne fordeling i de resterende måneder kan så efterfølgende ændres (stadig under forudsætning af af summen i "Ændring" bliver nul).