FAQ Sikker Mail

Der findes på nuværende tidspunkt tre typer sikker mail, der kan anvendes til forsendelse af følsom eller fortrolig information.
Løsningerne anvender kryptering til at sikre oplysningerne. Dette er i modsætning til almindelig internet mail, der sendes ud på nettet uden beskyttelse.

1. Vipre SecureMail

Anvendes til forsendelse af sikker mail mellem medarbejdere i offentlige myndigheder og virksomheder. På Vipres hjemmeside er der en oversigt over hvilke grønlandske og danske institutioner der er med i Vipre tunnelnetværket, åben listen ved at klikke her. Læs mere om Vipre på: https://www.vipre-sikkermail.dk/ 

2. Digital post / E-Boks

Anvendes til forsendelse af sikker mail fra offentlige myndigheder og virksomheder til privatpersoner.
Borgerne kan læse mere om e-Boks på https://www.sullissivik.gl/Emner/Digital-post/Digital-Post   

3. SikkerMail-samarbejde Grønland

Anvendes til forsendelse af sikker mail mellem medarbejdere i offentlige myndigheder og virksomheder. På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside har der tidligere været en nærmere beskrivelse af konceptet og de myndigheder og virksomheder, der er medlem af samarbejdet (https://digitalimik.gl/da/Digitale-loesninger/Digital-post/Sikker-mail-KAL ). Den findes ikke mere.