FAQ Sikker Mail

Der findes på nuværende tidspunkt 2 typer sikker mail, der kan anvendes til forsendelse af følsom eller fortrolig information.
Begge løsninger anvender kryptering til at sikre oplysningerne. Dette er i modsætning til almindelig internet mail, der sendes ud på nettet uden beskyttelse.

1. SikkerMail-samarbejde Grønland

Anvendes til forsendelse af sikker mail mellem medarbejdere i offentlige myndigheder og virksomheder. På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside har der tidligere været en nærmere beskrivelse af konceptet og de myndigheder og virksomheder, der er medlem af samarbejdet (https://digitalimik.gl/da/Digitale-loesninger/Digital-post/Sikker-mail-KAL ). Den findes ikke mere. 

2. Digital post / E-Boks

Anvendes til forsendelse af sikker mail fra offentlige myndigheder og virksomheder til privatpersoner.
Borgerne kan læse mere om e-Boks på https://www.sullissivik.gl/Emner/Digital-post/Digital-Post