Affaldsvægte system

Overblik

På forbrændingsanlægget vejer man affald med et Affaldsvægte-system. Dette Affaldsvægte-system leverer filer med data om vejninger.
Disse filer/vejninger indlæses i Winformatik, hvorfra der bogføres og udskrives regninger.

Se også Filformat-beskrivelse

Fil-format Kujalleq

Sider:

 • Side 868 - Indlæsning af fil og prøveberegning
 • Side 869 - Bogføre batch

Side 868 - Indlæsning af fil og prøveberegning

Side 868 er delt op i to sektioner:

Indlæsning af fil:
En fil med veje-data fra Affaldsvægte systemet er placeret i en mappe. Se side 16, (nummer 868).
Der må kun være en fil ad gangen i mappen - se side 16, nr 868
Felt art-nr er udfyldt, men du kan ændre det ved at taste en anden art ind eller ændre på side 16 (nummer 870)
Klik på Indlæs fil-knappen for at indlæse filen til Winformatik systemet.
Hvis der IKKE er fejl ved indlæsning, så kommer en meddelse om at indlæsning er forløbet uden fejl. Filen flyttes til et arkiv, se dide 16, nummer 869

På side 868 bliver felterne kontrolleret i filen. Der opstår fejl ved indlæsningen hvis:

 • RegistrationNo, som er indlæst og valideret OK, findes allerede. (Hvis RegistrationNo ikke er indlæst eller valideret OK, så kan man indlæse det igen)
 • Tvungne felter i fil er tomme
 • Felter i fil er for lange
 • Felter i fil har en forkert type, f.eks. i beløb-felt står der bogstaver..
 • Kontonumre findes ikke i Winformatik (Overvej om de skal oprettes)
 • Kundenummer findes ikke i Winformatik (Overvej om de skal oprettes)

Desuden opstår der fejl hvis:

 • Der er mere end en fil i ad gangen i mappen - se side 16, nr 868
 • Art-nr findes ikke

Bemærk: Linier i filen hvor totalbeløb = 0  eller hvor totalbeløb er negativ, bliver IKKE indlæst (PRICETOTAL). De øvrige linier indlæses.

Se også Filformat-beskrivelse

Hvis der er fejl i en fil og du vil rette fejlen:

Følgende regler gælder:

 • Hvis RegistrationNo i filen allerede eksisterer i databasen og har en fejl-status, så bliver række med RegistrationNo opdateret
 • Hvis RegistrationNo i filen allerede eksisterer i databasen og har en ok-status, så kommer en fejlmeddelelse og indlæsning stopper
 • Hvis RegistrationNo i filen IKKE eksisterer i databasen -> så indsættes rækken i databasen

Prøveberegning:
Når en en fil bliver indlæst, får den et batch-nr. Så batch-nr er altså det samme som data i en fil.
Du vælge en batch i select-boksen (Vælg en batch), hvis en batch er indlæst uden fejl (status=validation_ok).
Tryk dernæst på knappen Prøveberegning
Du ser nu de data som vil stå på faktura'en, når der er blevet bogført (side 869) og dannet fakturaer (side 216).
Bemærk til til eksempel: 560 enheder a 150 kr = 84.000kr.
For hver vejning bliver der dannet tre liner i databasen. De bruges, når der skal udskrives regninger.

Prøveberegning

Side 869 - Bogføre batch

Før du bogfører en batch, skal du kontrollere om du kan se dit terminal-nr øverst midt på siden. Ellers se side 14, spørg evt. din lokale Support om de kan give dig et terminal-nr
For at bogføre skal du gøre følgende:

 • Vælge et batch-nr fra select-boksen Batch-nr. I select boksen vises batch-nr og hvilken data den er indlæst
 • Vælge Regnskabsmåned/år fra select-boksen Regnskabsmåned/år
 • Skrive en betalingsdato som dd-mm-yyyy. F.eks. 27-11-2013

Tidligere kørsler
Du kan se log fra bogføring som du lige har bogført - eller se tidligere kørsler. Gør således:

 • Vælg kørselsår
 • Klik på Udskriv Log knap ud for et journal-nr
 • Under Udskriftsstryring,: vælg hvor du vil udskrive til og Navn
 • Klik på Udfør knappen
 • Du ser nu loggen for bogføring af Veje-data

Dernæst kan du gå til side 216 og udskrive regninger for vejedata. Men husk at køre PBS-kørsel først