Baggrund for lokalitetsbegrebet

  1. januar 2009 blev de tidligere 18 kommuner sammenlagt til 4 stor-kommuner. En stor-kommune strækker sig over et stort geografisk område og derfor er begrebet "lokalitet" blevet indført. På den måde opdeler man en stor-kommune i mindre geografiske områder. Lokalitet svarer i store træk til en by eller en bygd og er en autoriseret betegnelse for et bosted/geografisk placering. En kommune omfatter et antal lokaliteter og en given lokalitet tilhører altid en bestemt kommune. Lokalitets-begrebet er udarbejdet og vedligeholdes i samarbejde med Asiaq (www.asiaq.gl).

Som en uofficiel tommelfingerregel kan man sige, at en lokalitets udstrækning ikke må være større end at man kan bo og have sit daglige arbejde inden for lokaliteten. Hvis dette, på grund af transporttid eller andre forhindringer, ikke er muligt - så vil bopæl og arbejdsplads være på to forskellige lokaliteter.

  1. januar 2018 deles Qaasuitsup Kommunia i 2 nye kommuner. Den sydlige Kommune Qeqertalik med Aasiaat som hovedby og den nordlige Avannaata Kommunia med Ilulissat som hovedby.

Lokalitets-identifikation

En lokalitet er identificeret ved en kommunekode og et lokalitetsnummer eller alternativt en lokalitetskode. Lokalitetsnummeret 2 første cifre henviser til den by som lokaliteten hørte til efter den gamle kommuneinddeling. Lokalitetskoden er en 3-bogstavs forkortelse, som entydigt identificerer lokaliteten i Grønland. Lokalitetsnavnet er derimod ikke entydigt og der er adskillige lokaliteter som hedder hedder det samme.

Lokalitets type

En lokalitet skal have en (og kun en) af følgende lokalitets typer:

Lokalitets type Lokalitets typebetegnelse
0 Ukendt
1 By
2 Bygd
3 Mineområde
5 Station
6 Lufthavn
7 Fårehold
8 Byudvikling

Bemærk at lokalitets type 0 kun sjældent vil blive brugt. Eksempel: Lokaliteten Upernaviarsuk er af type fårehold  og lokaliteten Arsuk er af typen bygd.

Lokalitetsstatus

En lokalitet skal have en (og kun en) af følgende lokalitets statusser:

Lokalitetsstatus Lokalitets statusbetegnelse
10 Under etablering
15 Aktiv
20 Nedlagt

Følgende lister opdateres med jævne mellemrum men kan ikke garanteres at være 100% ajour. For en sådan kan du henvende dig til KIMIK iT eller Asiaq. Lokalitetsliste gældende indtil 31 december 2017.

Lokalitetsliste gældende fra og med 6 februar 2024.

Se her for en Liste af stavemåder

Vejkoder og Lokaliteter

En vej har en vejkode og en given vejkode tilhører altid en (og kun en) kommune. Og en vejkode tilhører altid en (og kun en) lokalitet. Dette giver en præcis sammenhæng mellem en hvilken som helst adresse (der som bekendt rent teknisk består af kommunekode, vejkode, husnummer/bygningsnummer etage dør/side) og en lokalitet. Sammenhængen mellem vejkoder og lokaliteter vedligeholdes af kommunernes folkeregisterkontorer og samles sammen af Kimik.

Liste af veje. Denne liste opdateres med jævne mellemrum, men kan ikke garanteres at være ajour. Hvis du har brug for en 100% ajourført liste kan du henvende dig til Kimik IT.

Anvendelse

Statistik: Lokalitets-begrebet kan anvendes i statistik for at opnå en forfinet statistik, f.eks. hvis man har statistik på baggrund af en lokalitet vil det give et mere præcis og ofte mere brugbart resultat end statistik alene på stor-kommune. Et eksempel kan være at man ønsker at udarbejde statistik, som viser fordeling af børnefamilier i en kommune. Eftersom en kommune er et meget stort geografisk område, vil statistikken ikke give et fyldestgørende billede af hvor i kommunen der er flest børnefamilier.

Søgninger:  Lokaliteten kan anvendes til at afgrænse en søgning inden for en kommune. F.eks. hvis man søger efter automekanikere i Qaasuitsup kommunen (Nord) til at arbejde i Upernavik, så er det nyttigt at vide om automekanikeren har bopæl i nærheden af Upernavik. Hvis man kun søger inden for kommunen Qaasuitsup så vil kan man få automekanikere med i sit søge-resultat som bor i for eks. Aasiaat og Qaanaaq, hvilket er for stor afstand fra Upernavik.