Modulet Institutionssalg indeholder en funktion, der gør det muligt at danne filer og breve med information om:

  1. Indhandling til det offentlige (såkaldt institutionssalg)
  2. Leje af båd, slæde, m.m.

Lovgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. Juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat:
§ 5 Det offentliges indhandling og indgåelse af visse lejeaftaler
Grønlands Selvstyre, herunder Naalakkersuisuts administration, Inatsisartuts administration, Kalallit Nunaata Radioa, nettostyrede virksomheder m.fl., og de grønlandske kommuner, der som led i indhandling af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt, fåre- og rensdyravl, kunst og husflid udbetaler B-indkomst, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysninger om:

  1. B-indkomstmodtagerens personnummer eller GER-nr.
  2. Størrelsen af den til modtageren i det foregående kalenderår i forbindelse med indhandlingen udbetalte Bindkomst.

Stk. 2. Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, der lejer båd, slæde eller andet transportmiddel af fysiske personer, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om:

  1. Udlejers personnummer eller GER-nr.
  2. Størrelsen af det til udlejer i det foregående kalenderår betalte vederlag.

Stk. 3. Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om de i stk. 1 og 2 nævnte oplysningspligter, herunder lempe oplysningspligten.

Side 410 Dannelse af Fil og Breve til skatteydere

Side 410 (under delsystem Erhverv) kan danne en fil til Skattestyrelsen, og kan danne breve til skatteyderne..

Funktionen forudsætter at der er bogført med CPR-nummer (arts-bogføring), og at de pågældende arter er mærket således i side 353:

  • A11B = Mærke for Leje af båd, slæde eller andet
  • A11O = Mærke for Det offentliges indhandling

Bemærk, at der kun dannes oplysninger om personer (med CPR-nr). Der dannes ikke oplysninger om ikke-personer.

Efter dannelse af filen skal den sendes til Skattestyrelsen via https://sulinal.nanoq.gl