Familieøkonomi

Forbedring af side 580 Familieøkonomi

Dato: Maj 2016

Baggrund:

På baggrund af et prioriteret ønske fra KAQA-gruppe skal der nu videreudvikles på Familebudget side 580.

Side 580 Familieøkonomi bruges  til at beregne økonomisk hjælp til borgere som måtte have brug for det

Det nuværende system mangler at kunne tage hensyn til antal voksne over 18 år i husstanden. Sådan som tingene er nu, så vil der skulle kunne laves dobbeltberegninger, hvilket ikke duer i længden. Der er andre betegnelser som alle åbenbart ikke er enige om f.eks. om der under indtægter, udelukkende skal stå børnebidrag eller om der skal stå børnebidrag/børnetillæg.

Det vigtigste lige nu, er at få beregningen til at blive i stand til at tage hensyn til antal voksne beboere over a 18 år udover lejeren/lejerne. Systemet skal udover det have links til de områder som skal kunne søge på f.eks. folkeregister, skattevæsenet o.lign.

KU ønsker separat sats for: - Enlige med bolig (pt 680 kr/14 dage) - Enlige uden bolig (pt. 580 kr/14 dage) Systemet opererer lige nu kun med én sats for enlige – uanset boligforhold.

Forventet resultat

Det forventede resultat af denne fase, er at punkterne i arbejdspakken er opfyldt. Alle andre forslag er meget velkomne, og hvis disse forslag ikke kan puttes ind i denne fase. så kan de evt. være input til ny fase med Familieøkonomi.

Se også link til arbejdspakke beregningsskema under punktet Kilder

Faggruppe:

 1. SE: Hans Jensen - Fuldmægtig/Souchef- hanj@sermersooq.gl
 2. SE: Lykke Frank Hansen - Sagsbehandler - lyfh@sermersooq.gl
 3. SE: Helene Jensen - Medhjælper - helj@sermersooq.gl
 4. SE: Kirsten H. Rasmussen - Fagkonsulent -kihe@sermersooq.gl
 5. KU: Marie Rødgaard - Afdelingsleder Socialforvaltningen- marr@kujalleq.gl
 6. KU: Arnaraq Dorph - ardo@kujalleq.gl
 7. KU: Frederikke Isaksen - fris@kujalleq.gl
 8. KU: Kori Sørensen - koso@kujalleq.gl
 9. KU: Ulla Korsgaard - ulko@kujalleq.gl
 10. QA: Dariusz Sobczynski, Specialkonsulant - daso@qaasuitsup.gl
 11. QA: Sika Lundblad  - Socialrådgiver bistand - sl@qaasuitsup.gl
 12. QA: Amanda Fencker -  Økonomisk fuldmægtig-   amfe@qaasuitsup.gl
 13. QA Søren Lange - Servicecenterleder - sla@qaasuitsup.gl

Eksempel på beregning i side 580:

Der tages nu hensyn at en husstand kan have logerende.

Begreber:

 • Primær lejer: Person som står på huslejekontrakt. Udgør en økonomisk enhed, evt, sammen med en Samboende
 • Samboende: person kan være ægtefælle/samboer og udgør sammen med den primære lejer en økonomisk enhed, f.eks. Et ægtepar.
 • Logerende: Bor hos en Primær lejer og vil udgøre en økonomisk enhed (svarer til KU's ønske om separat sats)
 • Voksne børn: over 18 år har samme status som logerende: de er en selvstændig økonomisk enhed

Eksempel på Husstand som består af:

 • Ægtepar ( en mand og en kvinde) står på lejekontrakt som lejere
 • Barn på 15 år
 • Barn på 19 år
 • En logerende

I dette eksempel har vi 4 voksne som er over 18 år i husstanden. Dvs. resultatet bliver tre skemaer fordi husstanden udgør tre økonomiske enheder, nemlig:

 • Ægteparret får et skema
 • Den 19-årige får et skema
 • Den logerende får et skema

Når en husstand har Logerende eller børn over 18, så bruger vi feltet Primær lejer og Antal andre voksne på side 580. Først skal du lave skema for den primære lejer - den samlevende står også på skema: I skemaet for den primær lejer sætter du kryds i feltet Primær lejer for ud for Klientens navn. I feltet Antal andre voksne skriver du 2. Dernæst gemmer du skemaet og søger det frem igen ! Så vil du se  ANDELS-felter under punkt  "2. Andel udgifter". Tast udgifter ind. Bemærk hvordan udgifter fordeles, du kan se tooltip på de gule markeringer under punkt  "2. Andel udgifter".
I skemaet for den Logerende og i skemaet for det voksne barn: I feltet "Bor Hos" skriver du cprnr på den primære lejer og gemmer skema. Søg skema frem igen!  Så vil du se  ANDELS-felter under punkt  "2. Andel udgifter" - og udgifter i de gule markerede felter stammer fra den primære lejer. Hvis du ændrer cprnr i  "Bor hos"-feltet, så skal du gemme og søge frem igen!
ANDELS-felter under punkt "2. Andel udgifter" angiver den Andel af udgifter, som Klienten skal betale. De er markeret grå, fordi disse udgifter er beregnede.
Fordeling af Udgifter. På side 595 kan du opsætte hvordan udgifter fordeles mellem primære lejer og andre i husstand.

Feltet Fordeling på side 595: bliver relevant når en husstand består af Primær lejer (person som står på huslejekontrakt) og dennes logerende eller voksne børn.

Feltet Fordeling henviser til en nævner – den man deler med i en brøk. F.eks. 3/8 --> 8-tallet er nævner

Felter Fordeling beskriver hvordan fordeles udgifter i husstand: Nogle udgifter fordeles ikke: de er personlige. F.eks. ”Institution” skal ikke fordeles mellem de voksne i en husstand. Det er selvfølgelig valgfrit, hvilken fordeling kommunerne vil vælge for de enkelte udgifter i side 595.

Hvis Fordeling= ”Antal voksne”: udgift skal fordeles ligeligt mellem de voksne i husstanden. Nævner = antal voksne. F.eks. Elregning skal deles mellem husstandens 4 voksne. Eksempel. Hvis Elregning = 4000kr, så skal de 4000kr divideres med 4 (4000/4) = 1000 kr.  Hver voksen skal betale en anpart på 1000 kr

Dvs: 

 • Ægtepar som er to voksne betaler 2 * 1000 kr (2000kr)
 • Den Logerende betaler 1 * 1000kr (1000 kr)
 • Det voksne barn betaler 1 * 1000kr (1000 kr)

Hvis Fordeling = ”Antal voksne +1”. udgift skal fordeles ligeligt mellem de voksne i husstanden + 1. Nævner bliver antal voksne + 1. F.eks. Renovation skal deles mellem husstandens 4 voksne, MEN udgiften skal deles med med nævneren 5.

Eksempel. Hvis Renovation = 4000kr, så skal de 4000kr divideres med 5 (4000/5) = 800 kr.  Hver voksen skal betale en anpart på 800 kr. Dog skal den primære lejer betale 1 andel mere!

 Dvs:

 • Ægtepar som er to voksne betaler (2 * 800) + 800 = 2400kr
 • Logerende betaler 800kr
 • Voksne barn betaler 800 kr.

Lig mærke til at den primære lejer betaler en andel mere!

Fordeling bliver således:

 • Person(er) som har lejekontrakt får nævner + 1 til dækning af udgifter.
 • Ægteparret får deres antal + 1. Dvs ægtepar får 3/5 af udgifter til boligudgifter dækket
 • Barn på 15 år får ingenting, for han er under 18 år.
 • Barn på 19 år får 1/5 udgifter til boligudgifter dækket
 • Den Logerende får 1/5 udgifter til boligudgifter dækket

Boligudgifter er: Husleje, elregning, skorstensfejning, renovation, vand, forsikring (?), altså udgifter vedrører boligen.

Hvis du laver skema for en såkaldt almindelig familie, som ikke har logerende og hjemmeboende børn, så kan du bruge skemaet som du har været vant til.

Se referat fra 1. faggruppemøde 24. maj 2016

Referater:

Eksempler:

Kilder: