Terminaler


Ordet terminal betyder i denne sammenhæng en maskine (en PC, en Laptop eller lignende) med en Google Chrome og/eller en Microsoft Internet Explorer browser der anvendes til at tilgå Winformatik.
De fleste maskiner med en Google Chrome og/eller en Microsoft Internet Explorer browser kan anvendes som terminaler til de fleste af Winformatiks sider - uden at der skal være oprettet nogen terminaldefinition i Winformatik.

De eneste terminaler der skal oprettes i Winformatik er dem der skal bruges til bogføring. Dvs. en eller flere af siderne:

 • 210 Udskrivning af diverse-regninger
 • 213 Påligning med modregning. Bogføring
 • 214 Påligning. Bogføring
 • 272 PBS-kørsler
 • 280 Inddrivelse
 • 306 Bogføring af FI-indbetalinger
 • 307 Elektronisk bilagshåndtering (straksbogføring)
 • 308 Elektronisk bilagshåndtering (kørsel)
 • 316 Bilagsregistrering
 • 317 Kasseregistrering / Udligning
 • 350 Vedligeholdelse af kontoplan
 • 362 Bogføring af kreditor-afregning
 • 403 Bogføring af lønkørsel
 • 417 Brætsalg
 • 522 Bogføring af daginstitution
 • 552 Børnetilskud – bogføring
 • 562 Bogføring af sociale udbetalinger
 • 571 Beregning og bogføring af boligsikring
 • 586 Bogføring af A-bidrag
 • 861 Bogføring af renovation

Alle de terminaler der ikke skal bruges til en af ovenstående sider - kan med andre ord - anvendes uden videre.

Fremgangsmåde når en terminal skal oprettes

Opret terminalen i side 14 i Winformatik.

Gå til Søg for at finde et ledigt terminalnummer, eller sikre dig, at det terminalnummer du vil anvende, ikke findes i forvejen.
Udfyld Fysisk ID med maskinens Computername (op til 20 tegn).
Udfyld felterne Type, Adgang og eventuelt Beskrivelse.

Valg af terminaltype

Hvis terminalen skal anvendes til side 317 - skal den være af typen Kasse/bilag
Hvis terminalen skal anvendes til side 316 (men ikke 317) skal den være af typen Bilag.
Hvis terminalen hverken skal anvendes til 316 eller 317 skal den være af typen Andet.

Valg af terminalnummer

Et terminalnummer er 2 cifre, men i mange situationer kan man bruge bogstaver i stedet for cifre. Terminalnumrene GH, U1, 12, Q4 er alle generelt tekniske set ok. Så hvad skal man vælge? 

Hvis terminalen skal bruges til regningsudskrivning (side 210) - så skal du vælge et terminalnummer der kun består af tal.  Men da der er kun 99 terminalnumre der alene består af tal, kan dette blive et problem i de store kommuner såfremt man bare bruger løs af tallene - og du bør vælge et terminalnummer der består af bogstaver - såfremt terminalen ikke skal anvendes til regningsudskrivning. Du skal selv finde et ledigt bogstavs terminalnummer.

Benyt udskriften side 322 (Listetype=Terminalstatistik) til at se hvilke terminaler, der har benyttet side 210 indenfor et bestemt regnskabsår. Det kan evt. bruges til at omdøbe PC'er, der ikke har brugt side 210, således at terminalnummeret kan frigives til en anden PC, der har behov for at kunne udskrive regninger.

Kontrol af om terminal-nummeret er korrekt oprettet

Terminal-nummeret vises i Winformatik ved at klikke på telefon-røret i højre side af banneret.
Der skal komme en dialogboks der ligner

Bemærk at det der står ud for Klient-Navn: også er maskinens fysiske id der også kaldes dens computername.

Konteringsregler

Hvis (og kun hvis) side 317 Kasseregistrering skal bruges - så skal der oprettes konteringsregler .

Bogholderiet skal oplyse hvilken konto, der skal bruges som Kassekonto og hvilken der skal bruges som Differencekonto for den pågældende terminal. Et kontonummer er 10 cifre.

 
I side 353 indtastes Art = 0003, Klik Søg. I højre side vises eksisterende konteringsregler.
I feltet Spec står terminal nummer.
Der skal være to linier for hver terminal (der skal kunne bruge side 317):
En med Type = DIFKTO og en med Type = KASKTO.
 
Check om der findes linier for terminalen i forvejen.
 
Hvis der er det, så kontroller at Konto er korrekt for begge linier
Hvis der ikke er, så oprettes to linier ved at klikke på Ny
 
Bemærk, at som regel er DIFKTO den samme for alle terminaler; mens hver terminal skal have sin egen specifikke KASKTO.

Fejlkonto

Hvis side 316 Bilagsregistrering eller side 317 Kasseregistrering skal bruges - så kan der oprettes en fejlkonto for terminalen.

Fejlkontoen kan anvendes af dagsafslutningen til at placere en eventuel ubalance.

Det styres med  systemkonstant nr 26 ”Skal dagsafslutning tvangslukke terminaler (J/N)” om fejlkonto vil blive brugt eller ej.

Hvis værdien er J, så bør der være en fejlkonto for alle bogføringsterminaler.
Hvis værdien er N, så er det irrelevant om der findes en fejlkonto for terminalerne.

Bogholderiet skal oplyse hvilken konto, der i givet fald skal bruges som Fejlkonto. Et kontonummer er 10 cifre.

 
I side 353 indtastes Art = 0003, Klik Søg. I højre side vises eksisterende fejlkonti (Type = FEJLKT).
I feltet Spec står terminal nummer.
 
Check om der findes en FEJLKT for terminalen i forvejen.
 
Hvis der er det, så kontroller at Konto er korrekt
Hvis der ikke er, så oprettes en ny linie ved at klikke på Ny, og vælge Type = FEJLKT
 

Problemet: Terminaler er i brug

Side 316 Bilagsregistrering og 317 Kasseregistrering har begge den adfærd, at når de startes, så sættes Adgang = 'I' (dvs I brug) for den pågældende terminal.

Når siden forlades (f.eks. ved at man vælger en anden side eller ved at man lukker Internet Explorer), så startes et popup-vindue, der sætter Adgang = 'F' (dvs Fri), og vinduet lukker sig selv. Med lidt held kan man godt lige ane den popup, som åbner og lukker sig selv.

Med side 302 kan man kontrollere den aktuelle værdi af Adgang.
I side 330 vises de terminaler, der pt er "I gang".
Med side 14 kan man ændre værdien af Adgang.

Det er set at Adgang ikke bliver sat til F når side 316/317 forlades. Dette betyder at dagsafslutningen ikke kan køre, og melder følgende fejl: "Terminaler er i brug: 15" (hvis det er terminal nr. 15, der ikke er lukket korrekt).

Typiskeårsager: popup-blokker eller at brugeren slukker for strømmen til PC i stedet for at lukke pænt ned.


Opstart af Winformatik

Mødes en bruger, f.eks. i en bygd, med besked om at Winformatik ikke er startet korrekt op til bogføring kan de skyldes, at opstartsprogrammet, StartWinformatik.exe, ikke er installeret. Du kan få hjælp til installationen ved at henvende dig til Kimik-iT's support, på telefon +299 34 20 00 eller sende en e-mail til support@kimik-it.gl